Kopírky útočí – aneb padělatelem snadno a rychle (2)

Kopírky útočí – aneb padělatelem snadno a rychle (2)

František Beneš

V březnu to bude 14 let od doby, kdy jsem ve Filatelii 3/2010 otiskl článek se stejným titulkem. Zabýval jsem se v něm relativně novým postupem, jímž padělatelé útočí na peněženky sběratelů. Umožňuje jim to snadná dostupnost kancelářské rozmnožovací techniky, kopírek a počítačových tiskáren. Jejich pomocí se jim daří zhotovovat na první pohled dokonalé padělky známek, přetisků, razítek, celin a celistvostí. Přestože je obrana proti nim v podstatě snadná, pořád nacházejí své oběti.

Příkladem je zkušenost z nedávných dnů. Udělal ji dlouholetý sběratel, který na základě inzerátu na internetu koupil soubor celistvostí ze Sudet z října 1938 a z Moravské Ostravy z března 1939. Byl přitom opatrný, s prodávajícím se sešel osobně a před zaplacením si všechny nabízené položky pečlivě prohlédl. Jakost mu připadala dobrá, a protože šlo o krásné celinové dopisnice s dolepenými známkami a razítky (v případě Moravské Ostravy dokonce dvou barev), otázka pravosti mu ani nepřišla na mysl. Prostě se nechal unést touhou po získání tak dekorativních a současně vzácných kusů, což se pak ukázalo jako velká chyba. Když se s nimi přišel pochlubit do redakce Filatelie s nabídkou, že by o nich napsal článek, přišla studená sprcha. Pod lupou zvětšující osmkrát se hned ukázalo, že ani jedna položka z koupeného souboru není pravá. Ukážeme si to na vyobrazené celinové dopisnici se známkami s přetisky Moravská Ostrava.

Ze zvětšených vyobrazení zhotovených mikroskopem připojeným k mobilu každý může snadno zjistit, jak k padělání přední i zadní strany dopisnice došlo. Především – padělaná je už ona samotná. Přestože jde o levný kus v katalogové ceně 6 ME, padělatel nepoužil originál, ale prostě ji zhotovil na kopírce, což dosvědčují barevné tečky v ploše tisku známky i textů. Už tato skutečnost je důkazem, že „celistvost“ jako taková nemůže být pravá.

Známky naopak pravé jsou, přetisky na nich jsou však opět zhotoveny na kopírce nebo počítačové tiskárně.

Razítka (kašety), jsou rovněž padělaná, ne však na kopírce, ale pomocí novodobých padělaných gumových nebo plastových razítek.

S nepatrnými náklady tak vznikla „cenná věc“, vždyť jen devět vylepených známek s přetiskem má katalogový záznam 1.500 Michel euro! Ve skutečnosti však jde o padělek nepatrné ceny.

Jak jsme si ukázali, odhalit jej není těžké, nám k tomu stačila lupa a mikroskop připojený k mobilu. Na dalších stránkách se vracíme k článku, který se tímto tématem podrobně zabývá. Je přece v zájmu každého sběratele nenechat se napálit!