Za lyrikem české hudby

Za lyrikem české hudby

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Josef Suk
Den vydání: 20. ledna 2024
Hodnota: 31 Kč; č. 1240
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Netopil
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 300.000
FDC: DT; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.300 ks


Tak bývá nazýván Josef Suk starší, významný hudební skladatel a slavný houslista, člen slovutného uměleckého rodu – jeho tchánem byl skladatel Antonín Dvořák a vnukem houslista Josef Suk mladší. Už jako osmnáctiletý se stal zakládajícím členem Českého kvarteta, v němž pak působil přes čtyři desítky let a slavil s ním úspěchy po celém světě. V razítku FDC jsou správně uvedeny Křečovice, tedy název Sukovy rodné vsi, na jejímž hřbitově je i pochován. Prožil tu vlastně skoro celý život, s výjimkou údobí studií, kdy bydlel v Praze 2, v Žitné ulici 14, na stejném poschodí jako rodina Antonína Dvořáka. Tady se seznámil s jeho dcerou Otilií, kterou si pak vzal za manželku. Otilie ale záhy zemřela a Suk zůstal sám se čtyřletým synem Josefem. Přes tuto životní tragédii pokračoval v dráze houslisty, skladatele a pedagoga (čtyřikrát byl zvolen do čela pražské konzervatoře). Život mu však ztrpčovala kritika díla jeho tchána. Zejména Zdeněk Nejedlý stavěl Dvořákovu tvorbu do protikladu k dílu Smetanovu, což Suka, který byl znám jako hodný a citlivý člověk, velmi trápilo. Dnes už samozřejmě věci vidíme jinak a na názory komunistického kritika se díváme odmítavě. Ale tehdy mu bylo dopřáváno sluchu, a napětí z toho vyplývající možná přispělo k tomu, že Suk zemřel v poměrně nevysokém věku – bylo mu pouhých 61 let.

Křečovice, nacházející se na Benešovsku, alespoň zprostředkovaně zná asi každý čtenář těchto řádek, i když o tom třeba ani neví. Natáčeno tu totiž bylo několik filmů, nejznámějším z nich je Vesničko má středisková.

Známka ke 150. výročí Sukova narození, je střízlivá a tradiční, portrét věrně zachybuje jeho podobu, notový záznam odkazuje na jeho tvorbu. Ta je zdůrazněna i v kresebné výzdobě FDC. Schází mi tak jen upomínka na Suka – virtuózního houslistu.