Muchovy Hradčany v úpravě s kupony pro přítisky – podruhé

Muchovy Hradčany v úpravě s kupony pro přítisky – podruhé

František Beneš

Název emise: Alfons Mucha „B“
Den vydání: 9. září 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1088 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Jan Augusta
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x (9 zn. + 12 K)
Náklad: 16 tis. PL s potištěnými kupony, 3 tis. PL s nepotištěnými kupony pro přítisky (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Je to dva a půl roku co jsme ve Filatelii přivítali známku s obrazem návrhu Muchových Hradčan v úpravě s kupony pro přítisky, tenkrát s nominální hodnotou A. Nyní tedy vychází znovu, opět se základní písmenovou nominální hodnotou, tentokrát „B“. Drobnou změnu doznala i barevnost nápisů – název státu a nominální hodnota jsou zelené.

K úpravě známky není co dodat (i když je jako její autor uveden Jan Augusta, zatímco u známky předchozí, prakticky stejné, to byl Kryštof Krejča – což je trochu záhada). Pro nové čtenáře našeho časopisu tedy přinášíme mírně aktualizovaný text původního článku (ostatní ho mohou přeskočit).
Známky s kupony pro přítisky se už dávno staly běžnou – a vítanou – součástí nabídky Postfily pro všechny, kdo chtějí ve známkové tvorbě něco osobitého svého, a přitom samozřejmě neaspirují na odběr patnácti tisíc exemplářů, jako je tomu u vlastních známek… Právě možnost nechat si zhotovit přítisky třeba i jen na jeden jediný přepážkový list s devíti známkami a s nimi sousedícími kupony je lákavá (i když cena není zrovna malá – možná by se Česká pošta mohla nad její výší zamyslet, zejména zda je nutné tak výrazně cenově rozlišovat, kolik motivů je na kuponech použito?).
Nová známka je součástí listu o 21 polích, s 9 známkami s vyobrazením Hradčan (návrh V. kresby) a 12 kupony, které jsou u základní verze určené pro novinkovou službu a prodej na poštách opatřeny kresbami novinové známky 30 h Sokol v letu, středem této známky a oběma holubicemi ze známky hradčanské. Na rozdíl od už zmíněné úpravy přechozí je na kuponu v druhé řadě uprostřed vynecháno logo Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 v anglické verzi a místo něj je zopakována kresba novinové známky. Kupon uprostřed listu opět nese vysvětlující poznámku „Návrhy známek volně podle Alfonse Muchy“.

Muchův návrh v černé barvě je na nové známce svisle zleva doplněn nápisem s názvem státu, písmenové označení nominálu B je trefně zakomponováno do oválu pro hodnotu, rok vydání 2020 je vlevo dole pod rohem návrhu – vše v zelené barvě.

Známka i celý list jsou vytištěny pěkně, oproti vydání předchozímu byly zjevně odděleny obě použité barvy, takže se tu nevyskytují drobné barevné stopy v černém obrazu, které u předchozího vydání působily rušivě (alespoň pro nás, filatelisty, kteří jsme nové známky zvyklí prohlížet pod lupou).
I toto vydání tedy jistě udělá radost mnoha filatelistům, kteří tak mají možnost využít pro potřeby přítisků tak tematicky úzce související známku, navíc v nejnižší použitelné nominální hodnotě.