Muchovy Hradčany v úpravě s kupony pro přítisky

Muchovy Hradčany v úpravě s kupony pro přítisky

František Beneš

Název emise: A. Mucha – Hradčany „A“
Den vydání: 21. února 2018
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 963 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Grafická úprava: Kryštof Krejča
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskový list: 9 zn. + 12 K
Náklad: 30 tis. PL s potištěnými kupony a 3 tis. PL s nepotištěnými kupony (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Známky s kupony pro přítisky se už dávno staly běžnou – a vítanou – součástí nabídky Postfily pro všechny, kdo chtějí ve známkové tvorbě něco osobitého svého, a přitom samozřejmě neaspirují na odběr patnácti tisíc exemplářů, jako je tomu vlastních známek… Právě možnost nechat si zhotovit přítisky třeba i jen na jeden jediný přepážkový list s devíti známkami a s nimi sousedícími kupony je lákavá (i když cena není zrovna malá – možná by se Česká pošta mohla nad její výší zamyslet, zejména zda je nutné tak výrazně cenově rozlišovat, kolik motivů je na kuponech použito?).

Nová známka je součástí listu o 21 polích, s 9 známkami s vyobrazením Hradčan (návrh V. kresby) a 12 kupony, které jsou u základní verze určené pro novinkovou službu a prodej na poštách opatřeny kresbami novinové známky 30 h Sokol v letu, středem této známky, oběma holubicemi ze známky hradčanské a v neposlední řadě logem nadcházející Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 v anglické verzi. Kupon uprostřed nese vysvětlující poznámku „Návrhy známek volně podle Alfonse Muchy“.

Muchův návrh v černé barvě je na nové známce svisle zleva doplněn nápisem s názvem státu, písmenové označené nominálu A je trefně zakomponováno do oválu pro hodnotu, rok vydání 2018 je vlevo dole pod rohem návrhu – vše v červené barvě. Tuhle vcelku zdařilou grafickou úpravu provedl Kryštof Krejča, který je rovněž autorem návrhu letošní velikonoční známky.

Známka i celý list jsou vytištěny pěkně, jako jedinou připomínku pro případné zlepšení (pokud by se něco podobného ještě chystalo) zmiňuji možnost oddělit striktně obě použité barvy a k oběma se chovat jako k pérovce (tedy soustavě čar a bodů) – jak to ostatně nápisy z bezpečnostního hlediska a kresby z hlediska výtvarného vyžadují. Všechny vyobrazené návrhy (a známky) přeci byly pérové, neobsahovaly rastr, takže drobné stopy červené barvy v černém obrazu jsou nepatřičné a působí rušivě (alespoň tedy na nás, filatelisty, kteří jsme nové známky zvyklí prohlížet pod lupou).

To je ale jen nepatrná piha na vydání, jež jistě udělá radost mnoha filatelistům, kteří vlastně poprvé mají možnost využít pro potřeby přítisků tak tematicky úzce související známku.