Nadaní bratři Lipští – původně byli tři…

Nadaní bratři Lipští – původně byli tři…

František Beneš

Název emise: Divadlo a film: Lubomír a Oldřich Lipští
Den vydání: 10. dubna 2024
Hodnoty: 42 Kč – Lubomír Lipský; kat. č. 1258
48 Kč – Oldřich Lipský; kat. č. 1259
Rozměry známkových obrazů: 54,4 x 44,4 mm
Rozměr aršíku: 165 x 108 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6 AP 2; Náklad: 22.600 aršíků
FDC: DT; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300 sérií


Pelhřimovský cukrář Vilém Lipský, sám nadšený ochotník, měl tři nadané syny – Lubomíra, Oldřicha a Dalibora. První a třetí byli nadšenými herci, druhý začínal také tak, ale nakonec se stal slavným režisérem.

Nejmladší Dalibor (1930-1947) nešťastně zahynul po zásahu bleskem ve svých pouhých 17 letech, přesto stihnul hrát ve dvou filmech, z nichž Krškův Řeka čaruje je dodnes občas uváděn pro pamětníky (hrál v něm tenkrát i jeho bratr Oldřich, budoucí režisér).
Mnohem známější jsou samozřejmě oba zbylí bratři, kteří se při práci často potkávali, jeden před kamerou a druhý za ní.

Popisovat Lubomírovy role by byla zbytečná snaha – všichni je přece dobře známe! Hrál v bezmála stovce filmů, mnoha televizních pořadech a seriálech, a ztvárnil mnoho rolí v Městských divadlech pražských. Všude a vždycky byl jedinečný, typ, který vytvořil, si diváci pamatují dodnes.

Podobně zbytečné by bylo vypočítávat filmy, které režíroval jeho bratr Oldřich, některé se staly kultovními.

Aršík a obálky dne vydání se autorce i tiskárně povedly, líbí se mi na nich všechno!