Narodil se Kristus Pán, veselme se!

Narodil se Kristus Pán, veselme se!

František Beneš

Název emise: Vánoce
Den vydání: 26. říjen 2022
Hodnota: „B“ (=19 Kč ke dni vydání); č. 1184
Rozměr známkových obrazů: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PL 40 samolepicích známek
Náklad: 3.200.000
FDC: nebyla vydána

Začátek téhle původně husitské vánoční písně je na nové známce zachycen v notovém záznamu ve vlasech komety držící v náručí miminko. Veselá barevná kresba se bude dobře hodit na pohlednice s vánočním blahopřáním, jichž však ve schránce míváme rok od roku míň. A není divu, vždyť – ruku na srdce – kolik jich sami posíláme? Nejradostnější svátek roku, na který se těší hlavně děti, si tím ale zkazit nedáme! Přenáší nás do novozákonního Betléma, který se hebrejsky nazývá Bét-lechem, a protože slovo lechem znamená chleba, tedy Dům chleba. Zde se měl před dvěma tisíciletími narodit Ježíš z Nazareta, pozdější kazatel a mučedník, jehož význam přetrval dodnes. Mělo se tak stát v jeskyni, nad níž byl postaven Chrám Narození Páně, dnes nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě. Je hojně navštěvován poutníky a turisty z mnoha zemí, zejména o Vánocích a dalších křesťanských svátcích, i když Vánoce tady návštěvníky vlastně obklopují nonstop – betlémské hotely se totiž řídí zásadou, že Vánoce jsou zde po celý rok, a tak jsou také vyzdobeny. Tohle nejsvatější místo křesťanství jsem při cestě do Palestiny samozřejmě nemohl vynechat ani já. Sklonil jsem se tu v nizoučkých vstupních „dveřích pokory“ (jsou vysoké jen 120 centimetrů, ovšem původně ne kvůli pokoře, ale aby jimi nemohli do chrámu vjíždět muslimové na koních) a vystál frontu před schody do podzemí – místa narození Krista. Tady měly stát jesličky, do nichž byl uložen, a protože jeho rodiče byli chudí, zřejmě šlo o obyčejné korýtko pro krmení domácích zvířat. Naši předkové na počest toho o Vánocích stavěli jesličky-betlémy v kostelích i doma, a teprve počátkem 19. století k nám z Německa přišel zvyk vánočního stromku.

Ať už původu tohohle radostného svátku věříme nebo ne, rádi jej slavíme a těšíme se na něj. Dejme si tedy závazek, že svým nejbližším, na které celý rok nemáme tolik času, kolik by si zasloužili, pošleme letos místo sms nebo mailu raději vánoční pohlednici vyplacenou touhle hezkou a veselou vánoční známkou. A pod stromečkem si pak můžeme na ní započatou písničku zazpívat celou, až po poslední sloku – Člověk jest vykoupen, radujme se!