Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu

Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu

František Beneš

Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu
Název emise: Umělecká díla na známkách – Ladislav Sutnar
Den vydání: 8. listopadu 2023
Hodnota: 34 Kč; kat. č. 1237
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava známky a FDC: Kamil Knotek
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 48.000 (= 12.000 PL)
FDC: digitální tisk; 2.300; Tisk: Hradištko, sro.


Věta v titulku byla mottem plzeňského rodáka, o němž bez přehánění platí, že doma není nikdo prorokem. V Česku prožil sice přes polovinu života (narodil se v roce 1897 a do exilu v USA odešel v roce 1939), odečteme-li však dětství a dobu vzdělávání, zbyde nám jen něco přes 15 let vlastní tvorby – ovšem s nevídanými úspěchy. V roce 1923, tedy ještě jako pětadvacetiletý, vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a o pouhé dva roky později za své návrhy hraček získal stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. A pak už to šlo jen stále vzhůru: 1929 zlatá medaile na Mezinárodní výstavě v Barceloně, 1936 Velká cena na Milánském trienále plus čtrnáct (!) zlatých medailí za návrhy knih a užitkových předmětů. Plodné „české“ tvůrčí údobí přerušila okupace a v roce 1939 Sutnar natrvalo odešel do USA. Bylo mu něco přes čtyřicet a v následujících bezmála čtyřech desetiletích tu rozvinul svůj výtvarný talent do neobyčejné šíře. Vytvořil tu bezpočet plakátů, grafických úprav knih, ilustrací, návrhů hraček a nejrůznějších užitných předmětů, věnoval se i obchodnímu designu. Není úkolem našeho časopisu dopodrobna popsat dílo tohoto vizionáře a doslova revolucionáře na poli výtvarné tvorby, zmiňme tedy alespoň u nás málo známou skutečnost, že krásné a moderní předměty denní potřeby nejen navrhoval, ale i vytvářel prostředí, v němž byly vystavovány a někdy i prodávány. I za tuto svou „výstavnickou“ kapitolu svého díla byl mnohokrát oceněn na významných světových výstavách.

Ladislav Sutnar nebyl jen výtvarníkem. V exilu se podílel na vydávání časopisu Svědectví, založeného v New Yorku v polovině padesátých let. Jako aktivní antikomunista časopis podporoval, a tak se zařadil po bok dalších významných osobností vystupujících proti totalitnímu režimu, který u nás tehdy vládl. To samozřejmě neuniklo pozornosti KSČ, která Sutnara vymazala z obecného povědomí, takže až do přelomu 80. a 90. let nebylo snadné se u nás o něm vůbec něco dozvědět.

Velký designér, typograf, avantgardní umělec a „génius kompozice“ zemřel v roce 1976 v New Yorku. Trvalo další čtvrtstoletí, než byl průřez jeho dílem představen české veřejnosti na retrospektivní výstavě v Jízdárně Pražského hradu. Při té příležitosti vyšla i obsáhlá monografie o jeho životě a díle. Její čtenáři se s překvapením dozvěděli, že mladý Sutnar se na počátku své životní dráhy rozhlížel různými směry – studoval malířství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (kde jako mladý pak i učil), architekturu na Universitě Karlově a matematiku na Českém vysokém učení technickém. Všechny tyto obory – jakkoli byly různorodé – pak dobře využil ve svém díle. Vidět to můžeme hned od počátku, kdy se stal členem uměleckého sdružení „družstva“ Artěl, které se zabývalo navrhováním a výrobou předmětů denní potřeby, bytové kultury, ale i průmyslového designu. I proto bývají dvacátá léta minulého století nostalgicky označována za zlatou dobu našeho designu.

Je tedy určitě dobře, že osobnost Ladislava Sutnara byla připomenuta i v naší známkové tvorbě. Při pohledu na novou známku, razítko i kresebnou výzdobu FDC se až nechce věřit, že se Sutnar narodil v hloubi Rakousko-Uherska – budoucímu císaři Karlu I. bylo tehdy pouhých deset let a jeho prastrýc František Josef měl vládnout ještě bezmála dvě desetiletí! Optikou tohoto pohledu pak obzvlášť vynikne, jak razantně Sutnar proměnil přístup k výtvarné podobě věcí kolem nás.

Skvělému vyznění emise (a nemohu pominout slovo kompaktnost) významně napomohla grafická úprava Kamila Knotka, díky níž je na všechny součásti obálky dne vydání radost se podívat. Za mne jednoznačně jednička s hvězdičkou a přání, aby tenhle skvělý mladý výtvarník a grafik dostával na poli známkové tvroby mnohem víc úkolů!