Neznámá podoba prvního československého aršíku

PDF verze -> Neznámá podoba prvního československého aršíku (PDF, 358 kB)

František Beneš

Málo se ví, že první československý aršík vyšel až v roce 1937, a to k výstavě poštovních známek v Bratislavě. Předchozí „aršíky“ Kde domov můj? 1934 totiž pošta označila jako „grafické listy“, a tak je také vede katalog Michel. Ten bratislavský v něm má tedy číslo 1. Přesto dodnes patří k běžným a z těch prvorepublikových má nejnižší záznam.

To sběratelům umožňuje, aby se na něj badatelsky zaměřili a z cenově dostupného materiálu vytvořili zajímavou sbírku, nebo i exponát. Jejich ozdobou bývají otisky rytin obou známek, vzácně se vyskytují různé velké výrobní vady či aršíky nehotové. V listopadové aukci Profil však bude nabídnuto něco dosud neznámého – nejspíš unikátní zkusmý tisk z údobí přípravy aršíku, ukazující, že původně byl chystán v poněkud jiné podobě. Pochází z pozůstalosti vysokého úředníka tehdejšího ministerstva pošt a telegrafů a zajímavé na něm je, že znaky a nápisy jsou vytištěny knihtiskem přímo na jeho plochu, na níž poté byly dolepeny dva otisky rytiny známky 50 h v zelené a červené barvě.