Padělky „skupiny P“ – výzkum ukončen (1)

PDF verze -> Padělky „skupiny P“ – výzkum ukončen (1) (PDF, 10,16 MB)

František Beneš

O mimořádně rozsáhlém a pestrém souboru těchto padělků jsem psal ve Filatelii už několikrát (např. F2/2007). Jejich výzkum probíhal postupně a sběratelé se s jeho výsledky mohli seznámit nejen v našem časopisu, ale i na výstavě KF 00-65 Apollofila v Poštovním muzeu v roce 2010-11. Nyní se mi studium podařilo uzavřít a jeho závěry jsem se rozhodl představit na přednášce, která proběhla letos 11. června. Krátce před ní jsem dostal zajímavý mail, který naše poznání v této věci nečekaným způsobem rozšířil.

Poslal mi jej badatel Josef Chudoba, předseda KF 04-01 v Liberci a autor řady odborných textů otištěných v našem časopisu. Nyní dokončuje bibliografickou databázi článků o poštovních známkách z období ČSR I, kterou Pofis chystá vydat jako další díl Monografie. Jde o dílo obsáhlé a velmi užitečné, jak si hned ukážeme na našem případu. Díky němu mě totiž jeho autor mohl upozornit, že o některých ze zkoumaných padělků uveřejnil už v roce 1992 ve Filatelii slovenský znalec S. Šablatúra seriál pěti článků, z nich poslední v podobě otevřeného dopisu, v němž jmenovitě oslovil jejich distributora. Ten pak v roce následujícím – opět formou otevřeného dopisu – ve Filatelii odpověděl.

Tato zjištění doplňují naše znalosti o vývoji a poznání celé věci a konkretizují padělatelskou dílnu: Šablatúrou oslovený distributor byl totiž ve skutečnosti i padělatelem, jak se po jeho úmrtí ukázalo v souvislosti s prodejem jeho filatelistické pozůstalosti. Byly v ní obsaženy i rozpracované a pokažené padělky, pocházející z různých fází výroby, výsledky neúspěšných pokusů a další podklady a materiály, které nyní postupně popíšeme a ukážeme.

V předchozích článcích jsem napsal, že jméno padělatele je mi známo, že jej však nezveřejňuji s ohledem na jeho rodinu (ta se jmenuje stejně), která o těchto aktivitách nevěděla a ochotně mi poskytla všechny materiály ke studiu. Proto jsem zvolil název Padělky skupiny „P“, přičemž „P“ je prvním písmenem názvu města, v němž padělatel žil.

Nyní se tedy díky J. Chudobovi ukázalo, že jméno padělatele i místo jeho působení bylo známo a zveřejněno už před dvěma desítkami let. Na mém původním postoji – s ohledem na citované důvody – to nic nemění a pro padělky budu nadále používat už zavedené označení. Čtenáři se však s pravým stavem věcí mohou seznámit díky těm dvě desítky let starým článkům, které nyní na úvod zamýšleného seriálu přetiskujeme.