Nové katalogy MICHEL

PDF verze -> Nové katalogy MICHEL (PDF, 361 kB)

František Beneš

Dnes se seznámíme s rovnou desítkou nových katalogů největšího evropského vydavatele filatelistické literatury Schwaneberger. Evropská řada Michel je dokončena díly 4 – 7 a doplňuje ji jednosvazkové Německo. V nové podobě se představily speciály Švýcarska a Lichtenštejnska (poprvé každý v samostatném svazku), na dva svazky je nyní rozdělen i šestý díl Zámoří. Pro tematické sběratele vychází námětový katalog Ptáci – Evropa.

MICHEL – Jihovýchodní Evropa 2014/15 (4)

Státy ležící na jihovýchodě Balkánského poloostrova, ač v obsahu 15 známkových zemí, ve skutečnosti hlavně čtyři – Řecko, Turecko, Bul­har­sko a Rumunsko, k nim ostrovy počínaje Egejskými a konče Kyprem. Cenové změny nepatrné, spíše zaujme rozšířená odborná část, v níž přibyly například sešitkové listy tureckého vydání z roku 1914 (i když pro naše sběratele asi údaj nadby­teč­ný – zatím jsme neviděli ani jediný kus). Přesto jsou i drobná vylepšení záznamů zrovna tohoto státu zajímavá – Turecko se u nás hojně sbíralo už za Rakouska a poté za první republiky, k čemuž jistě napomáhaly tehdejší rozvinuté obchodní styky. Důkazem je velmi stará a mimořádně hodnotná sbírka Osmanských a prvních republikánských vydání, obsahující i položky dosud v Michlu nehodnocené, která bude nabídnuta v nadcházející aukci Profil. Ke změnám nedošlo u prvních emisí Rumunska, tedy u slavných moldavských Volských hlav, ve své době považovaných za nejvzácnější známky světa, překonávající i legendární Mauritie; kde ale ty doby jsou! I nejdražší z nich má dnes záznam pouhopouhých necelých deset (!) procent z aktuální katalogové ceny červeného Mauritia (a modrý je ještě dražší). Drobným vylepšením svazku je náhrada některých ze zbývajících černobílých obrázků barev­nými, například u prvních lokálních známek Tureckého Kypru z roku 1970 nebo u kyperské jedničky z roku 1880, ceny ale zůstaly stejné. Suma sumárum, pokud vám nejde o novinky, letošní vydání 4. dílu Evropy moc změn nepřináší; o to zvědavější budeme na jubilejní stý ročník v roce následujícím!

1.214 stran, 16.000 barevných vyobrazení, 67.000 cenových záznamů.

Cena 62 € / 1.705 Kč / pro členy KF jen za 1.519 Kč!

MICHEL – Severní Evropa 2014/15 (5)

Skandinávie se tradičně těší pozornosti našich sběratelů, a tak je tento svazek, zahrnující severské státy, očekáván vždy s velkou pozorností. Pokud jde o cenové změny, není jich mnoho, o čemž svědčí už poznámka vydavatele na poslední straně obálky, kde jako hlavní ohlašuje velký vzestup záznamů u litevských místních vydání Grodno a Telschen z roku 1919. To je sice pravda, ceny byly zvýšeny o 70 % (série ze 700 na 1.200 ME), je však třeba podotknout, že jde o pouhých devět známek (plus varianty), které se u nás navíc velmi často vyskytují jako padělky. Další zvýšení byla provedena hlavně u vzácných emisí, například u islandské letecké série Hópflug z roku 1933, kde byl stávající záznam 4.100 ME upraven na 4.300 ME (v obou případech kurzí­vou). To jistě potěší kupu­jící­ho, který si ji vydražil v jedné z předchozích aukcí Profil, což byl jeden ze vzácných případů, kdy jsme se s ní měli na našem trhu příležitost setkat. Jinak ceny Skandinávie dlouhodobě spíše stagnují, což je ale jistě lepší, než kdyby klesaly (tedy pro majitele takových sbírek – pro zájemce o ně je tomu naopak). Severské státy jsou na tom ale ekonomicky dobře a žije tam velký počet filatelistů, takže můžeme doufat, že se časem karta obrátí.

1.022 stran, 11.000 barevných vyobrazení, 57.000 cenových záznamů.

Cena 62 € / 1.705 Kč / pro členy KF jen za 1.519 Kč!

MICHEL – Západní Evropa 2014/15 (6)

Pouhé dva výrazy – Britské ostrovy a Benelux – nám stačí k popisu obsahu tohoto svazku. Jako jeho největší vylepšení vydavatel uvádí zařazení 120 nových barevných vyobrazení v Belgii, namísto předchozích černobílých, přesto jich k úplné přeměně ještě několik schází (např. u emise 1865). Při té příležitosti byly vyměněny i obrázky některých typů, což ne vždy přineslo zvýšení uživatelské­ho komfortu. Kupříkladu u centových hodnot série Albert 1915 scházejí v detailech šipky, takže méně zkušený sběratel (navíc nevládnoucí němčinou) bude podle nich postupovat jen stěží. Chvályhodné je, že byla doplněna vyobrazení přetisků pro Červený kříž přímo na známkách (1918), i když i tady jde jen o první kroky na ještě dlouhé cestě. Ovšem už skutečnost, že svazek obsahuje první známkovou zemi světa, mu jistě zajistí pozornost sběratelů.

1.342 stran, 14.000 barevných vyobrazení, 74.000 cenových záznamů.

Cena 62 € / 1.705 Kč / pro členy KF jen za 1.519 Kč!

MICHEL – Východní Evropa 2014/15 (7)

Evropskou řadu už tra­dič­ně uzavírá geograficky největší území, na němž se na přelomu předminulého a minu­lého století vyskytovala pře­devším jedna obří znám­ková země – carské Rusko (dnes je těch států samozřejmě více, konkrétně přibyly Polsko, Ukrajina a Bě­lorusko). Vydavatel avizuje, že provedl mnoho cenových změn pře­devším u Polska, Ruska a SSSR, což odpo­ví­dá tržní situaci, jak ji známe i u nás. Například poválečné Polsko je nyní v módě a vzácnější materiál dosahuje cen, o kterých si ČSR II může nechat jen zdát. To se odrazilo v cenovém vývoji předchozích vydání katalogu, a to aktuální nyní provádí korekce oběma směry. Například řada nezoubkovaných emisí byla zdražena o desítky i stovky procent (o 300 % Bojovníci za svobodu 1944 – z 500 na 2.000 ME), u některých bylo zpřesněno, které hodnoty jsou vzácnější než jiné (Liga Morska 1945), u dalších byly ceny kurzívou nahrazeny proškrtnutím (Majdanek 1946). Na druhé straně některé dobré série, jejichž ceny dlouho stoupaly, nyní byly vráceny o něco zpět (BIE 1946 a USA 1948, obě ze 150 na 130 ME). U SSSR došlo v souladu s tržní situací ke zvýšení cen některých neupotřebených sérií z poloviny 30. let, například Čeljuskinci 1935 z 1.100 na 1.500 ME, Metro 1935 500/600 ME, Spartakiáda 1935 700/850, Kalinin 1935 15/35. Mnoho zvýšení bylo provedeno i u sérií poválečných, které jsou u nás stále dostupné a řada sběratelů je pořád považuje za spíše podřadný materiál (snad proto, že si je pamatují z pionýrské mezinárodní výměny z dob svého mládí) a současnými cenami by byli nejspíš značně překvapeni. Nejde však o nic nového, podrobně o tom v červencové Filatelii referoval F. Beneš v článku Novější známky SSSR: balíčkové zboží nebo příležitost?. Proto jen pro ilustraci – dříve tuctová série Moskevská muzea 1950 z už tak vysokých 25 ME stoupla na 40, Komsomol 1948 100/160 a mohli bychom dlouho pokračovat. Že jde o oblast dlouhodobě perspektivní, naznačuje i to, že některé západoevropské filatelistické firmy skupují novější SSSR ve velkém, včetně dochovaných obchodních skladů, ve zjevné naději, že časem dojde k „čínskému“ vývoji (tedy k raketovému vzrůstu cen) a jejich investice se skvěle vyplatí. Na to vám samozřejmě nedá nikdo patent, ale v dobách prakticky nulových úrokových sazeb z vkladů se dosud běžný poválečný sovětský materiál jeví jako perspektivní investiční příležitost. A to nemluvíme o velkých rezervách v odborných záznamech katalogu Michel, v němž dosud scházejí údaje o odlišných zoubkováních řady emisí, které budou jistě časem rovněž doplněny. Kupříkladu u vcelku levné série 40. výročí VŘSR 1957 byl od loňska doplněn záznam o nezoubkované hodnotě Nákladní automobil (750 ME), ale scházejí dosud údaje o odlišném řádkovém zoubkování, které je doloženo u poloviny hodnot! Povzbudivé je, že konečně došlo k posunu u aršíku Zelené Tokio 1964, vlajkové lodi SSSR šedesátých let, který u nás kdysi tvořil špičku tehdejších sbírek, pak jeho záznam poklesl a dlouho setrvával na nereálně nízké úrovni (při nákladu pouhých 35.000 kusů jde přece pořád o atraktivní objekt!). Nyní se tedy situace po mnoha letech mění, z 250 ME aršík stoupl na 300 (tedy o 20 %), a razítkovaný ze 400 na 450 ME. Mírný vzestup zaznamenal i jeho červený bratříček, ze 7 na 8 ME (tady přitom není tak důležitý tento drobný, jednoeurový posun, ale naznačení vzestupného trendu).

1.118 stran, 14.000 barevných vyobrazení, 56.000 cenových záznamů.

Cena 62 € / 1.705 Kč / pro členy KF jen za 1.519 Kč!

MICHEL – Německo 2014/15

O dvoudílném Speciálu Německa jsme podrobně referovali v červnu, proto nyní o jeho jednosvazkovém sou­rozenci jen stručně. Stejně jako u jeho loňského (jubi­lejního stého) vydání i nyní je připojen CD disk se záznamy SRN, NDR a Berlína, na popisu však překvapivě chybí loňský ročník časopisu Michel Rundschau. Pokud jde o obsah tištěné verze, u něj nás samozřejmě nejvíce zajímá kapitola protektorátu a Sudet, tradičně přehledně zpracovaná, u níž je asi největší změnou zvýšení ceny svěží známky Terezín z 500 na 550 ME. To odpovídá řádově poměru 10 Kč za 1 ME, který lze plus mínus použít i na další lepší položky tohoto údobí. Výjimkou (a to řádovou!) je záznam za terezínský aršík pro Červený kříž v zelené barvě, jehož ceně 2.500 ME zjevně chybí jedna nula na konci – u nás se prodává za nějakých 250.000 Kč! Pozoruhodný je nepoměr mezi cenou svě­žích známek a těch se stopou po nálepce u protekto­rát­ních a sudetských emisí. Kupříkladu přetisk ČaM 1939 má s nálepkou záznam zhruba třetinu svěžího (45 : 120 ME), stejně jako Terezín (200 : 550). Naproti tomu u Mo­rav­ské Ostravy je záznam s nálepkou ve výši dvou třetin svěžího (500 : 750), u Karlových Varů dokonce 70 %! (180 : 250 ME). To je ve značném protikladu k cenám německých známek z téže doby, u nichž jde často o pouhých 20 %, ale i méně (Hnědá stuha 1941 2,50 : 12 ME). Na to je třeba pamatovat při nákupu známek s nálepkou, přirozený vývoj totiž nejspíš povede k většímu rozevření nůžek mezi cenami obou kategorií. Jinak rozvířená situace kolem podoby razítek na upotřebených známkách z počátků SRN a Berlína poněkud utichla, minimálně v tom, že se v záznamech neprojevil dramatický propad cen razítek neidentifikovatelných – což však neznamená, že by vývoj nespěl tímto směrem. Proto je namístě opatrnost, a jestliže si budete pořizovat dražší německou upotřebenou známku, pokud možno dejte přednost takové, na níž je rozpoznatelný domicil a datum otisknutí razítka. Přestože od loňska přibylo 6 stran novinek SRN, redakce ušetřila prostor jinde, a tak má letošní vydání stejný počet stránek, jako to minulé. To je dobrý signál do budoucna, že vydavatelství nechce své publikace mechanicky donekonečna rozšiřovat, ale hledá prostorové rezervy.

1.086 stran, 10.000 barevných vyobrazení, 60.700 cenových záznamů.

Cena 48 € / 1.320 Kč / pro členy KF jen za 1.175 Kč!

MICHEL – Švýcarsko Speciál 2014/15

Po třiceti dvou letech spolu – rozděleni! Dvojčata bezmála siamská, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, nyní na počátku nové, samostatné cesty, alespoň tedy v řadě specializovaných katalogů Michel. Nic tomu přitom ještě loni nenasvědčovalo, oproti jiným katalogům nešlo o svazek nadměrně tlustý (624 stran), a to přitom obě země obsahovaly i kapitolu celin. Viníkem rozdělení zjevně nebude Švýcarsko, které si loňských 455 stran udrželo (ba dokonce o 3 zhublo, a to přes přirozený přírůstek novinek). Nepříjemným zjištěním je pokles cen u některých položek – například svěží populární aršík NABA 1934 z 900 na 800 ME (vhledem k jeho vzácnosti v této jakosti jde o málo pochopitelný krok), vcelku běžný druhý aršík PP 1935 z 90 na 70 ME a s nálepkou z 50 na 30 ME (tady to je už namístě), série PAX 1945 s nálepkou o 10 % (500/450), svěží aršík Lunaba 1951 280/260 ME (rovněž málo pochopitelné, zejména když tyto údaje srovnáte s cenovou úrovní například nižších hodnot upotřebené britské klasiky, kde má v Michlu stejnou cenu partie tří čtyř běžných známek, které přitom nejde prodat za sto korun). To jen na okraj jako upozornění, že není Michel Euro jako Michel Euro, a při nákupu či prodeji je třeba pečlivě zvažovat, jaký koeficient pro tu kterou zemi a údobí použít.

450 stran, 3.600 barevných vyobrazení a 30.000 cenových záznamů.

Cena 49,80 € / 1.370 Kč / pro členy KF jen za 1.218 Kč!

MICHEL – Lichtenštejnsko Speciál 2014/15

Jestliže jsme u Švýcarska řekli, že není viníkem roz­dělení tradičního speciálu, u Lichtenštejnska je tomu naopak – oproti předchozímu vydání se jeho rozsah roz­rostl na trojnásobek (cca 160 : 480 stran), což je nepochybně u Michla rekord. Máme to ale brát jako určitou náplast na nedávné drastické snížení cen lichtenštejnských zná­mek? Dočkali jsme se za to dramaticky rozšířené specia­lizace, větších obrázků a obsáhlejších záznamů? A je to vůbec při tak obrovském nárůstu stran možné? Ano – i ne. A rovnou řekněme, že spíše ne, protože při otevření katalogu ihned zjistíme, že důvodem zdvojnásobení rozsahu je opuštění praktické dvousloupcové sazby a roztažení záznamů na celou šíři stránky, přičemž získané místo není určeno pro rozšíření spektra údajů – jak by se mohlo na první pohled zdát (ze tří sloupců je jich najednou šest a do roku 1960 dokonce osm), ale že nová, přibyvší trojice či čtveřice je pouze zopakováním tradičních „eurových“ cen ve švýcarských francích! Tedy naprostý nesmysl, navíc u Michla bezprecedentní – protože pro to by zcela stačilo uvést přepočítací koeficient, který je mimochodem prostý: 1 Michel euro = 1,2 Michel franku. Tady vydavatel skutečně hodně napnul trpělivost a toleranci svých zákazníků… Naštěstí nejde o změnu jedinou, v úvodu katalogu přibyla obsáhlá a podrobně zpracovaná kapitola o předběžných a souběžných rakouských a švýcarských frankaturách v Lichtenštejnsku (včetně cen upotřebených známek a výstřižků), v zadní části katalogu jsou lépe zpracovány celiny a přibyly kapitoly o letecké a zepelínové poště a razítkách pošt a poštoven. Užitečná jsou nesporně nákladová čísla celin, která zájemcům mohou být dobrým vodítkem při rozhodování o jejich reálných cenách. A to nejlepší nakonec – cenové záznamy. Ty jsou v posledních letech tak trochu (ale jaképak trochu – úplně) na houpačce, po nedávných poklesech, leckdy nepochopitelných a odtržených od reality, zaznamenáváme u Michla zase slibné nárůsty: Výplatní 2 – 5 Fr 1933 z 1.000 na 1.100 ME, s nálepkou dokonce z 550 na 700 (což už je trochu moc, ale budiž, po tom předchozím leknutí), aršík Vaduz 2.500/2.600, Krajinky 1934 75/90 a 220/250, Zepelínové 1931 550/650 a razítkované 500/600 ME. Naproti tomu populární Europa 1960 klesla rázem na polovinu, ze 120 na 60 ME, což je skok, na jehož razanci nejsme u tohoto vydavatele zvyklí (a u této populární známky navíc těžko zdůvodnitelný – alespoň v kontextu okolních vydání). Nejde přitom u novějších známek o snížení jediné, až se zdá, že jedna ruka neví, co dělá druhá, a předchozí bezhlavé zlevňování starších emisí pokračuje nyní v údobí poválečném, zatímco meziválečné prochází opačným vývojem. A poznámka na závěr – vzhledem k vyhlášené vstřícnosti lichtenštejnské pošty k filatelistům mohl katalog zařadit všechny emise až konce letošního roku, tedy i ty dosud nevydané.

478 stran, 2.100 barevných vyobrazení a 22.000 cenových záznamů.

Cena 32 € / 880 Kč / pro členy KF jen za 784 Kč!

MICHEL – Střední Afrika a Jižní Afrika (6/1) a (6/2) 2014/15

Jeden z posledních „špalíků“ řady Zámoří, 6. díl o 1.550 stranách, je tedy nyní rozdělen do dvou svazků, podle regionů, z nichž první zahrnuje Střední Afriku od Angoly po Středoafrickou re­publiku (německy Zentral­afrikanische Republik), druhý Afriku jižní, od Ascensionu po Tristan da Cunha. Řada z těchto států byla kdysi kolo­niemi, a to katalogy samozřejmě činí přitažlivými pro velký počet sběratelů. Navíc jsou oba poprvé v novém, vyšším formátu, s nímž se lépe pracuje, a oproti vydáním předchozím mají ba­revná vyobrazení, s výjim­kami u nejstarších vydání (ale to se jistě v dalších letech zlepší). Množství krásných námětových sérií je samozřejmě vděčným předmětem zájmu sběratelů zaměřených tematicky, a když nyní mnohé – vlastně poprvé – vidíme vyobrazeny v barvě, jeden si až říká, jestli by se do jejich sbírání neměl pustit také. Už zmíněný nový formát umožnil přelomit účelněji sazbu, takže oba svazky přes nemalý počet novinek mají menší počet stran, než katalog předchozí. Osobně je řadím k tomu nejlepšímu, co letos Michel vydal, a pokud i zbývající svazky Zámoří dopadnou podobně, je na co se těšit. Ale protože každá věc má dvě stránky, nyní ta horší: každý z obou nových svazků stojí stejně, jako katalog původní, takže jde vlastně o zdražení na dvojnásobek. Inu, barevný tisk něco stojí…

6/1 – Střední Afrika: 862 stran, 7.500 vesměs barevných vyobrazení a 57.000 cenových záznamů.

Cena 79,80 € / 2.195 Kč / pro členy KF jen za 1.950 Kč!

6/2 – Jižní Afrika: 702 stran, 11.000 vesměs barevných vyobrazení a 53.000 cenových záznamů.

Cena 79,80 € / 2.195 Kč / pro členy KF jen za 1.950 Kč!

MICHEL – Ptáci Evropa (2014/15)

Už třetí vydání jednoho ze zatím nerozsáhlé řady Michlových námětových katalogů nemusíme tema­tických sběratelům představovat – my ostatní jej ale tolik neznáme, a tak se s ním nyní trochu seznámíme. Zahrnuje emise všech evropských států, na nichž je vyobrazen pták – a zahrnuje je celé, i když sledovaný námět je jen na jedné známce. Vedle tohoto geograficko-časového řazení je zde však ještě přehled podle jednotlivých druhů ptáků, takže kdo hledá třeba kosa, nemusí listovat celým katalogem a snadno ho najde tímto způsobem. Československé emise zabírají osm stran dvousloupcové sazby, počínaje Boudovým sokolem z roku 1938; chybějí tedy výplatní Holubice 1920 a všechny prvorepublikové novinové. Možná překvapivě je zařazena i první série Umění (1966), obsahující Purkyněho Sovu sněžnou, tedy zjevné dílo malířské, zatímco Picassova Holubice se tu neobjevila ani jednou. Vysvětlením může být přístup autora, který zahrnul jen jasně identifikovatelné ptáky, jako takové zobrazené a popsané, zatímco ptáky symbolické, mytologické, heraldické apod. prostě pominul. Česká republika zaujímá v katalogu čtyři strany, samozřejmě především díky dílům manželů Knotkových, a i tady je jeden reprezentant emise Umění – na Špillarově Jaru z roku 2010 je v pozadí párek labutí. Slovensko vyplnilo zatím jeden a půl strany, z Umění se tematicky hodil Bogdanův obraz na známce z roku 2004.

492 stran, 5.000 barevných vyobrazení a 14.000 cenových záznamů.

Cena 59,80 € / 1.645 Kč / pro členy KF jen za 1.465 Kč!

* * *

Katalogy si můžete koupit nebo objednat u firmy Slovfila, 186 00 Praha 8-Karlín, Křižíkova 113. Otevřeno je každý všední den od 9 do 17 hodin (s přestávkou od 12 do 12,30). Tel. 233 383 828; email: slovfila@volny.cz; www.japhila.cz/slovfila.

I nadále samozřejmě platí, že při nákupu je třeba předložit svůj průkaz Klubu Filatelie a potvrzení o zaplacení příspěvku KF na příslušný rok; totéž uveďte v případě písemné objednávky. Katalogy se posílají i na dobírku, balné se neúčtuje, poštovné podle platného tarifu.