Padělek vzácné průsvitky (II)

Padělek vzácné průsvitky (II)

František Beneš

Před pěti lety jsme se v rubrice Znalecká hlídka zabývali padělkem vzácné průsvitky 1 na známce 2 Kč vydání Praha-Tatry 1926. (Od té doby přibyla řada nových čtenářů, a tak pro snazší představu článek přinášíme ve zmenšené podobě na následující straně.) Nyní se objevila známka s průsvitkou ještě mnohem vzácnější, v poloze 2, která dosud nebyla známa. Bohužel jde opět o padělek ke škodě sběratelů, tentokrát však ověřený jako pravý znalcem Rudolfem Gilbertem.

Hodnota 2 Kč vydání Praha-Tatry 1926 je jediným případem mezi čs. známkami, kdy existují tři varianty: s běžnou vodorovnou průsvitkou, bez průsvitky a vzácně s průsvitkou svislou. To samozřejmě láká padělatele, kteří se snaží ze známek bez průsvitky různými postupy vyrobit vzácnou variantu s průsvitkou svislou. Ve zmíněném předchozím článku jsem o tom hovořil a v jeho závěru ukázal, že se takovým snahám lze bránit a člověk k tomu ani nemusí být znalcem. Postup teď nebudu opakovat, naleznete jej v předposledním odstavci článku na následující straně (viz přiložený pdf celého příspěvku).
Podívejme se teď na nově předloženou „raritu“, ve skutečnosti však, bohužel, nepochybný padělek.