Všudybylka s Rakušankou v Kořenově

Všudybylka s Rakušankou v Kořenově

František Beneš

Název emise: Svět na kolejích I
Den vydání: 7. 6. 2017
Hodnota: 128 Kč (známkový sešitek 4x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ = 16 Kč)
„A“ – parní lokomotiva „Sedma“; kat. č. 931
„A“ – ozubnicová lokomotiva; kat. č. 932
Rozměr známkového obrazu: 50 x 29 mm
Rozměry sešitku: 122 x 79 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x (4x 2 známky)
Náklad: 220.000 sešitků (prvotní náklad)
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp v barvě tmavě modré (obě FDC)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 800 sérií

Zobrazování technických památek na našich poštovních známkách má už tradici. Ne vždy se ale podaří, aby téma tak dobře souznělo s výročím připomínaným nadšenci i oslovujícím širokou veřejnost, jako v případě nového sešitku s dvojicí historických lokomotiv. V podhorské obci Kořenov v polovině června příznivci železniční dopravy slavili sté narozeniny parní lokomotivy číslo 354.7152 (tak byla ale označena až v roce 1925), vyrobené v roce 1917 První českomoravskou továrnou na stroje v Praze. Podle čísla konstrukční skupiny (první za desetinnou tečkou) byly tyto lokomotivy neformálně nazývány stručně Sedma a podle jejich neobyčejného rozšíření na mnoha tratích přezdívány láskyplně Všudybylka. V letech 1909-17 jich bylo vyrobeno bezmála čtyři sta, z nich 152 jezdilo v nově vzniklé Republice československé. Sepětí železnice s poštovní přepravou na oslavě symbolizoval původní vagon vlakové pošty z roku 1941 s expozicí dějin tohoto způsobu přepravy – kterou už odnesl čas. Otevřeno měla i zdejší Výtopna a v ní umístěné Muzeum ozubnicové dráhy. Návštěvníci se mohli svézt hned třemi historickými dopravními prostředky – vláčkem, tramvají a autobusem.

Se zdejší ozubnicovou tratí je spojena lokomotiva na druhé známce, dodaná v roce 1961 z Rakouska ve čtyřech exemplářích pro dvě tratě v Československu. Pro jejich mimořádně velké převýšení tu nemohly trvale jezdit běžné lokomotivy a pro tak malou zakázku nebylo ekonomické vyvíjet a vyrábět ozubnicové lokomotivy vlastní, a tak byly zakoupeny v zahraničí. Šlo o první motorové ozubnicové lokomotivy na světě, jejich předchůdkyně poháněla ještě pára. Dvojice dodaná na Slovensko se v tamních podmínkách neosvědčila, byla proto převedena do Tanvaldu, kde po bezmála tři desetiletí jezdily všechny čtyři; podle místa původu získaly přezdívku Rakušanka. Dvě z nich byly po roce 1993 opraveny a nyní příležitostně jezdí po Tanvaldské dráze.
Vydání obou známek bylo pro milovníky historické železnice a kořenovské Muzeum ozubnicové dráhy velkou událostí. V rámci oslav je představili veřejnosti, připravili s nimi upomínkové materiály a uspořádali autogramiádu jejich autora Petra Ptáčka.
Železniční motivy jsou využity i v kresebné výzdobě obou obálek dne vydání, jejichž návrhy převedl do rytiny Václav Fajt. Učinil to robustně, jak se na historickou železnici sluší. Stejná tematika je v obou razítcích, potěšitelné je, že jako domicil byl vhodně zvolen Kořenov.

Na první straně destiček sešitku jsou vyobrazeny obě historické lokomotivy, na čtvrté straně je doprovodný text. Stručně shrnuto: Zdařilé!