Pof. 724 – Svatý Václav – první český světec

PDF verze -> Pof. 724 – Svatý Václav – první český světec (PDF, 159 kB)

František Beneš

Název emise: Svatý Václav
Den vydání: 6. června 2012
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: A – č. 724 (ČP)

Autor: Jan Kavan
Liniová rozkresba: Václav Fajt
Rozměr známkového obrazu: 33 x 26 mm
Druh tisku: barevný OF; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: PA 40
Papír: fl-an-OF, samolepicí
Náklad: 1,2 mil. (tisk dosud neukončen)
FDC: OTp v barvě zelenohnědé; vytiskla PTC Praha
Rytec FDC: Václav Fajt

Svatý Václav, náš nejznámější a nejpopulárnější světec, jehož oblibu nepřekonal ani církví mocně podporovaný kult Jana Nepomuckého. Jde sice o postavu z dávné historie, ale dodnes v naší kultuře, politice i běžném životě živou, čemuž jistě napomohlo mnoho faktorů – od vyzdvihování katolickou církví, přes roli přisouzenou mu v národním uvědomování a obrození, po pojmenování nejvýznamnějšího náměstí v zemi a vztyčení jeho jezdecké sochy. A právě detail z ní je vyobrazen na nové známce, u níž je tak trochu záhadou, k jaké příležitosti vlastně vyšla. Milénium mučednické smrti bylo připomenuto v roce 1929 (i svatováclavskou sérií známek), takže k jedenácti stům letům máme ještě daleko. Novější tvrzení, že zavražděn byl až v roce 935, nám rovněž nepomůže. Rok jeho narození – 907 – jsme už propásli, a dokonce i den jeho smrti, 28. září, slavený jako den české státnosti, je až za více než čtvrt roku… Že by to mělo souvislost s legendou, že se objeví, až nám bude nejhůře?

V každém případě svatý Václav se hodí vždycky, za Rakouska, za první republiky, jeho památka přežila i trapnou epizodu v protektorátu, kdy byl představován jako symbol dobrého soužití s Němci, vyobrazen na pětitisícové bankovce (výtvarně velmi zdařilé) a bylo po něm dokonce pojmenováno vyznamenání určené nejznamenitějším kolaborantům. Komunistický režim k němu byl sice o poznání chladnější, ale na rozdíl od mnoha jiných případů alespoň nepřejmenoval jeho náměstí na Stalinovo (i když třída tohoto jména do něj ústila). Dnes ho máme na dvacetikoruně a velkou roli hraje v Cimrmanově hře České nebe. A trikolora na známce je tentokrát zobrazena správně.

Zajímavostí je, že známka byla vytištěna v podobě samolepek, v listech po 40 kusech, a její průsek má atypický tvar s bezpečnostním prvkem uprostřed každé strany.

V obrazové části obálky je zobrazen svatý Václav a text slavného chorálu Nedej zahynouti nám ni budoucím. Na razítku je v kružnici vyobrazena Václavova silueta.