Pof. 730 – 733 – Pěstitelství – krása orchidejí

PDF verze -> Pof. 730 – 733 – Pěstitelství – krása orchidejí (PDF, 916 kB)

František Beneš

Název emise: Pěstitelství – krása orchidejí
Den vydání: 5. září 2012
Platnost: od 5. září 2012 ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Celková nominální hodnota: 62 Kč

Hodnoty:
10 Kč – č. 730 (orchidej Dendrobium peguanum)
14 Kč – č. 731 (dvě orchideje: Stanhopea tigrina a Coryanthes feildingii)
18 Kč – č. 732 (Cattleya aclandiae a Cattleya maxima)
20 Kč – č. 733 (Paphiopedilum charlesworthii, Paphiopedilum insigne a Paphiopedilum hirsutissimum)
Autoři: Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytec: Martin Srb
Rozměr známkových obrazů: 40 x 23 mm (10 Kč) 40 x 50 mm (14, 18 a 20 Kč)
Rozměr aršíku: 118,5 x 170 mm
Druh tisku: OTp (černá) + OF (plnobarevný); vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 1A (4 známky + 4 kupony)
Papír: fl-an
Náklad: 65 000 aršíků
FDC: OTp v barvě fialové, hnědočervené, modré, zelené; vytiskla PTC Praha

Návrh nového aršíku jsme přinesli na obálce minulého čísla a dnes si o něm řekneme více. Navazuje na ukončenou emisi biosférických rezervací, a to nejen svou grafickou úpravou, ale i osobnostmi svých tvůrců – výtvarníků Libuše a Jaromíra Knotkových a rytce Martina Srba. Na známkách, jejich kuponech i na zbylé části plochy aršíku jsou vyobrazeny exotické orchideje pocházející z daleké ciziny – poprvé v naší známkové tvorbě (orchideje rostoucí u nás se na našich známkách už objevily).

Pěstování tropických a subtropických orchidejí má u nás dlouhou tradici. Vidět je můžeme hlavně v botanických zahradách, ale věnují se mu i sběratelé a nadšenci ve svých sklenících, zimních zahradách a bytech. Pěstitele sdružuje Česká orchidejářská společnost, která si loni připomněla už 125. výročí od svého založení. Podle orchidejí jejích členů byl zhotoven výtvarný návrh aršíku.

Na počátku pěstování exotických orchidejí má u nás stáli jejich objevitelé a dovozci, cestovatelé Benedikt Roezl (označovaný ve světě za největšího českého „lovce orchidejí“), jeho synovci Eduard a František Klabochovi (přátelé slavného Emila Holuba), a mohli bychom uvést i další jména – Haenke, Seidl, Houda, Pecháček, Vráz a Frič, z nichž někteří se z tropů vrátili s podlomeným zdravím, či tam dokonce zahynuli (František Klaboch zahynul na výpravě v Mexiku, Tadeáš Haenke byl zavražděn v roce 1816 Bolívii). Sběr orchidejí však například Roezlovi (1824 – 1885) a jeho synovcům umožňoval financování cest do Střední Ameriky, odkud evropským sběratelům přiváželi mnohé vzácné druhy, a díky jejich vysokým cenám se domohli i slušného jmění. Tehdy totiž ještě neuměli zahradníci vypěstovat orchideje ze semen, takže bylo třeba dovážet živé rostliny. Centrem pěstování a sbírání byl tehdy hlavně Londýn, ale zájemci byli i v tehdejším Rakousku a v Českých zemích. Naši rodáci tak stáli u zrodu dovozu a pěstování exotických orchidejí v Evropě. Není tedy divu, že současní pěstitelé mají velké zkušenosti nejen s jejich pěstováním, ale i množením. I díky tomu se u nás běžně vyskytují i vzácné orchideje z celého světa ve veliké druhové rozmanitosti.

Kromě botanických druhů jsou u nás v mnoha domácnostech pěstovány hybridní druhy orchidejí, které jsou běžně k dostání v zahradnictvích, květinářstvích a hypermarketech. Nejběžněji jde o Phalaenopsis, kterou lze pěstovat i ve velmi skromných podmínkách. Zapálení sběratelé však podotýkají, že tvary a barevnost jejich květů nelze s botanickými druhy srovnávat.

S orchidejemi se setkáváme často i v literatuře. K nejznámějším pěstitelům patří americký soukromý detektiv Nero Wolfe, který pro ně měl vyhrazeno celé horní patro svého domu, kam se každý den odpoledne uchyloval, aby o ně pečoval. Jde o neporušitelný rituál, který je součástí každé detektivky, v níž tento korpulentní hrdina vystupuje. A není bez zajímavosti, že u nás knihy o něm vydává nakladatelství BB art, jehož majitel, Jiří Buchal, je současně zapáleným sběratelem známek a majitelem filatelistického obchodu v Burzovní pasáži v centru Prahy (vedle OD Kotva). A protože se specializuje na námětové známky exotických zemí, mezi jejich náměty samozřejmě nechybějí ani exotické orchideje.