Pof. 801 – Hoří, Hoří … !

PDF verze -> Pof. 801 – Hoří, Hoří … ! (PDF, 142 kB)

František Beneš

Název emise: 150 let českého hasičstva
Den vydání: 5. 3. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; č. 801 (ČP)

Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Born
Druh tisku: plnobarevný OF; vytiskla PTC Praha
TF: 4x 50
FDC: OTp v barvě červenohnědé; rytina Bohumil Šneider; tisk PTC Praha

Který kluk nechtěl být někdy hasičem! Hrdinou spěchajícím na obrovském nablýskaném červeném autě s žebříkem a stříkačkou bojovat s nebezpečnými plameny. Inu, klukovská fantazie nemá mezí, a tak okouzlení hasičstvím provází už bůhvíkolikátou generaci. Rozhodně se přitom neomezuje jen na naši zemi či Evropu, za hrdiny jsou hasiči považováni i ve Spojených státech, a ti newyorští po 11. září 2001 požívají úcty až nábožné; však jich také při záchranných pracích při zřícení „dvojčat“ 343 zaplatilo životem! Hasiči jsou v USA ctěni tradičně, jsou hrdiny filmů, knih a komiksů, když jedou po ulici, řidiči jim už zdálky dávají přednost a respektují je stejně jako policisty.

Dnešní hasiči mají daleko více úkolů, než ti pradávní, mimo samotné hašení jsou v řadě států i záchranáři, například ve Francii vyjíždějí s lékařem místo sanitky k nehodám a haváriím. Základy organizované služby k hašení požárů nalezneme už v antice, kdy byla zhotovena i první zařízení na čerpání vody a její stříkání na oheň. Z pera Josefa ben Matouše, po římsku Josepha Flavia, dějepisce Flaviovských císařů druhé poloviny prvního století našeho letopočtu, se dochoval popis obrovského požáru Jeruzaléma v roce 70. Ten dovršil dobývání města římskými legiemi a zničil legendární Herodův chrám, podle současníků nejkrásnější stavbu tehdejšího světa. Požáry i v dobách míru často ničily starověká i středověká města, a ta se před nimi chránila organizováním hasičských sborů, dobrovolných i profesionálních. Oheň byl totiž nepřítelem, který ohrožoval všechny, a tak bylo v obecném zájmu čelit mu společně. Zprávy o tom a pokyny jak postupovat nalézáme ve směrnicích vydávaných na různých stupních řízení státu, od panovnických po ty obecních rad. Z roku 1751 pochází obecně platný rakouský Řád k hašení ohně, vydaný Marií Terezií, který platil samozřejmě i u nás. Obrovské škody způsobované požáry vedly k tomu, že k jejich hašení byla využívána i nákladná zařízení vznikající jako důsledek technického pokroku. Jejich obsluhu měli na starosti profesionální pracovníci – hasiči. Časem se ale tyto prostředky stávaly levnějšími a dostupnějšími, a tak je města a obce pořizovaly i sborům dobrovolných hasičů, které byly ustaveny snad v každém větší vesnici. U nás jejich rozvoj nastal ve druhé polovině šedesátých let 19. století, spolu s rozvojem tělovýchovných jednot Sokola; první sbor byl založen před rovnými 150 lety, v roce 1864 ve Velvarech.

Dnes u nás působí profesionální Hasičský záchranný sbor, ústředně organizovaný a podléhající ministerstvu vnitra. Vedle něj pak obce a města zřizují sdružení dobrovolných hasičů, a existují i hasičská sdružení jako součásti občanských sdružení. Dobrovolní hasiči se v druhé polovině šedesátých let stali hrdiny skvělého – a v mnohém jistě pravdivého – Formanova filmu Hoří, má panenko; ten ale vypovídá spíše o době, a podobný by se dal tehdy natočit o řadě jiných povolání a činností.

Města už u nás nejsou dřevěná, hrozeb, jimž čelí hasiči, však neubylo. Jsou tu, když nám hrozí různá nebezpečí, dnes, jako před dávnými časy. Dobrovolné hasičství vzniklo kdysi jako výraz solidarity, nejprve sousedské, pak obecní a městské, dnes ale dokonce mezinárodní. Když Prahu v roce 2002 zalily záplavy, viděl jsem v Dlouhé ulici stát menší hasičské auto s bavorskou značkou, čerpající vodu ze zaplavených sklepů. Přispěchalo nám na pomoc přesto, že i v Bavorsku se tehdy rozlily řeky a bylo tam třeba každé pomocné ruky… Je tedy jenom dobře, že k připomenutí 150. výročí českého hasičstva vychází hezká známka, s hasiči a svatým Floriánem, jejich tradičním patronem.

Se známkou vychází obálka dne vydání a připraveno bylo i příležitostné razítko.