Pof. 711 – 150 let v pohybu – 150. výročí založení Sokola

PDF verze -> Pof. č. 711 – 150 let v pohybu – 150. výročí založení Sokola (PDF, 150 kB)

František Beneš

Název emise: 150. výročí založení Sokola
Den vydání: 15. února 2012
Platnost: od 15. února 2012 ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 14 Kč – č. 711 (ČP)
Autor: Otakar Karlas

Rytec FDC: Bohumil Šneider
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Druh tisku: plnobarevný ofset; vytiskla PTC
Tisková forma: 50
Papír: fl-an-OF
Náklad: 1,5 mil.
Data tisku: 19. 12. 2011 a 4. 1. 2012
FDC: OTp v barvě hnědé; vytiskla PTC

Nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace u nás – Sokol – oslaví letos sto padesáté výročí svého založení. Podrobný program, který vyvrcholí XV. všesokolským sletem v prvním červencovém týdnu, naleznete na www.sokol–cos.cz. Sokolství není zaprášenou vzpomínkou, živenou jen nostalgickým zájmem pamětníků, jak nám jej představil film Konec básníků v Čechách. Je to živé hnutí s bezmála 200 tisíci členy, působící nejen u nás, ale i mezi krajany v zahraničí. S filatelií a poštovní historií má mnoho společného, sokolské náměty se vícekrát objevily na známkách, celinách, poštovních nálepkách a razítkách. Sokolové se velmi zasloužili o národní uvědomění a obrození, později o vnik Československa, za protektorátu pak byli významnou složkou odboje, za což jich více než tisíc dvě stě zaplatilo cenu nejvyšší. O statečnosti a vytrvalosti Sokolů svědčí i to, že přes perzekuce v období nacistické a později komunistické totality uchovali myšlenku svého hnutí a jak v roce 1945, tak 1989 jej dokázali obnovit. Doby, kdy měl Sokol přes milion členů (1946), jsou už sice pryč, přesto je dodnes naším čtvrtým nejpočetnějším sportovním sdružením. Česká obec sokolská modernizuje svůj program, podporuje sportovní výkony v šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Z vlastní zkušenosti víme, že Sokoly jsou i mnozí filatelisté, často i s celými rodinami. Příklad bychom našli i v redakci časopisu Filatelie. I proto mají sběratelé známek k sokolské myšlence a hnutí tradičně blízko.

Námětem známky je část praporu pražského Sokola od Josefa Mánesa z roku 1862, který je dnes uložen v Národním muzea. Jako námět pro kresbu na FDC byl zvolen pomník Miroslava Tyrše od sochaře Ladislava Šalouna, umístěný na nádvoří Tyršova domu v Praze na Malé Straně. Výtvarný návrh emise připravil Otakar Karlas, rytcem FDC byl Bohumil Šneider. V razítku dne vydání s datem 15. 2. 2012 je vyobrazen znak Sokola.