Přehrada Les Království – název i podoba jako z pohádky

Přehrada Les Království – název i podoba jako z pohádky

František Beneš


Název emise: Les Království
Den vydání: 6. března 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1022 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina a liniová kresba: Martin Srb
Druh tisku: plnobarevný OF s liniovou kresbou
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskové formy: zn. 4x 50, SL 6x (8 + /2 + 2/ K)
Náklad: 750 tis. známek + 14 tis. sešitků
FDC: OTp v barvě šedohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Přehradních vodních nádrží u nás máme mnoho – Wikipedie jich uvádí celkem 158! Jsou různě velké, od rozlehlého Lipna s plochou bezmála pět tisíc hektarů či bezkonkurenčně nejobjemnějšího Orlíku s více než 700 miliony kubických metrů vody, po minipřehrady na malých říčkách nebo dokonce potocích. Přehrada Les Království patří k těm menším, má rozlohu 85 hektarů a zadržuje něco přes devět milionů kubických metrů vody. Leží na Labi, lemována hlubokým lesem, kousek od Dvora Králové. I když není největší, nejhlubší nebo nejobjemnější, jednu jedinečnost přesto má – je asi nejromantičtější, a to okolím, a především svou podobou.

Bezprostředním důvodem jejího zbudování byla ničivá povodeň na všech krkonošských vodních tocích v roce 1897, která pak řekami Úpa, a především Labe zasáhla i vnitrozemí Čech, až po Pardubice. V Krkonoších tehdy ve druhé polovině července silně pršelo, ale skutečná pohroma přišla koncem měsíce, kdy se z nebe snesla do té doby nebývalá průtrž, která z hor valila balvany, suť a vyrvané kmeny stromů, ty zahradily už tak přeplněné toky a voda se rozlila široko daleko. Byla to doslova apokalypsa, která způsobila nejen obrovské materiální škody, ale rozsévala i smrt – lidských obětí bylo jen v Čechách více než sto dvacet… A bylo by jich ještě mnohem víc, kdyby s nasazením vlastního života nepomáhala řada hrdinů, z nichž nejznámějším je soudní adjunkt Josef Malý, který v Horním Starém Městě u Trutnova z rozvodněné Úpy zachránil 42 lidí! Povodeň totiž smetla mnoho domů na březích, a s nimi i jejich obyvatele. Z jednoho takového, těsně před zřícením, Malý uvázaný na hasičském laně postupně vynosil všechny uvězněné obyvatele, dospělé i děti, to všechno sám a uprostřed dravého proudu plného unášených věcí, který jej hrozil každým okamžikem strhnout s sebou.

K zadržení krkonošských přívalových dešťů byly postaveny dvě přehrady – čtyřicetihektarová Labská u Špindlerova Mlýna a dvojnásobně rozlehlá Les Království. Obě jsou kamenné a mají historizující podobu, první spíše střídmou, zatímco druhá je doslova pohádková, pseudogotická, s věžemi a branami. Přípravy k jejímu zbudování započaly v roce 1903, vlastní stavba proběhla v letech 1910-20, samozřejmě se zdržením za Velké války. Uvádí se, že náklady činily bezmála pět milionů korun, z nich určitá část v pevné předválečné měně, což v hrubém přepočtu činí zhruba miliardu korun dnešních – tedy ne tak mnoho (za to bychom asi tak velkou stavbu dneska už nepořídili). Oblouková přehradní hráz je dlouhá přes 200 a vysoká přes 40 metrů, její součástí je vodní elektrárna. V době dokončení šlo o největší vodní nádrž u nás.

Známka vypadá na první pohled jako vytištěná tradičním rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem, ve skutečnosti je však ofsetová, se stochastickým rastrem a liniovou kresbou. Prakticky celou plochu vyplňuje šikmý pohled na přehradu po proudu řeky, což je logické – z druhé strany bychom viděli především hladinu zadržované vody. I tak ale známka nevypadá přeplněně, k čemuž přispívá orámování zelenými lesy a modrou oblohou s bílými oblaky. Všechno na ní je uměřené a vyvážené, nominální hodnota A vpravo nahoře je dobře znatelná, stejně jako oba další nápisy – název státu šikovně zakomponovaný vpravo dole, kde rozměrem ani barvou neruší, a název přehrady vlevo nahoře. Tak zdařilý výsledek je dílem osvědčené dvojice Absolon-Srb, a mně se zdá, že mezi jejími dosavadními pracemi patří tahle k nejpovedenějším. Oba jsou také podepsáni na pravém okraji známky, my si však musíme pomalu zvykat, že jméno za letopočtem už nepatří autorovi rytiny (ta tu není), ale autoru liniové kresby.
Kresebnou výzdobu FDC tvoří otisk rytiny s pohledem na klikatý tok Labe v okolí přehrady, obklopený lesy. V razítku je jednoduchý pohled na přehradní hráz zepředu a je tu vepsán domicil Nemojov, tedy místo nejbližší pošty; v tomto případě jde o Poštu Partner při místním úřadu, která ale nové známky s přehradou paradoxně dosud neobdržela, věřme však že to bude brzy napraveno. Přehrada Les Království, národní kulturní památka, je totiž oblíbeným cílem výletníků a alespoň někteří by odtud jistě rádi poslali pohlednici. Kolem přehrady vede hezká vycházka, buď z přilehlého Nemojova nebo z nedaleké obce Bílá Třemešná. Návalů turistů se však bát nemusíte, což má ale zase tu stinnou stránku, že po cestě není žádné občerstvení, takže – svačinu s sebou!