Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

PDF verze 10. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10. (PDF, 3,87MB)

František Beneš

V předchozím pokračování našeho seriálu o Rudolfu Gilbertovi jsme se konečně dostali k tématu, které nás na něm nejvíce zajímá – k jeho znalecké práci. Zabývali jsme se otázkou, co se po jeho smrti stalo s jeho znaleckými značkami.1) Dnes se seznámíme s jedním z nejvýznačnějších případů padělků, které R. Gilbert odhalil, a které dodnes ohrožují sběratele.

Padělky známek i znaleckých značek

Tento případ můžeme dokumentovat velmi dobře – dochovaly se totiž materiály, které si k němu RG sám vytvořil. Podle jejich podoby můžeme soudit, že mu sloužily k přednáškové činnosti (původně však mohly vzniknout v souvislosti se soudním řízením v této věci, pokud k němu došlo, kde by vystupoval jako znalec). Díky tomu nemusíme moc vysvětlovat, protože si všechno můžeme názorně ukázat. Do problematiky nás uvede článek RG, otištěný v časopise Český filatelista dne 26. ledna 1939. Jde o důležitý text, proto si jej ukážeme celý.

1) V této souvislosti dodejme, že stejně přitažlivé téma by to bylo i u dalších našich předních znalců, například J. Lešetického, E. Hirsche, J. Mrňáka či J. Karáska. Osud jejich značek je totiž neznámý a sběratele by přitom pochopitelně rovněž zajímal.

Tolik tedy RG v Českém filatelistovi uvedl k tomuto případu. Na rozdíl od tehdejších čtenářů však můžeme vidět ilustrace barevně (na předchozí straně) a v lepší jakosti. A to není všechno. Vedle tehdy publikovaných údajů si dnes můžeme představit i další materiály, které ukazují na snadnost, s jakou padělatel postupoval, dostupnost tiskových pomůcek a podkladů, a z toho samozřejmě vyplývající nebezpečnost jeho počínání.

Jde především o stereotypickě papírové matrice, zhotovené v oficiálním odborném závodě v Praze, jehož název, část adresy a celé telefonní číslo jsou uvedeny na okraji jedné z nich. Konkrétně je zde uvedeno: Stereo / Štočky – Matrice / Stereotyp a zinko(grafie) / Jindra Kř(?) / Praha II, Jindřišská (?) / Telefon 312-94. Z toho se dá usuzovat, že objednatel matric a tiskových stereotypů vystupoval pod nějakou smyšlenou záminkou, která věci dodávala legitimnosti, například že má jít o předlohy pro tisk filatelistického alba, pomůcky pro porovnání znaleckých značek, ilustrace k odbornému článku apod. Dochované matrice jsou trojího druhu.

První obsahuje známky emise Hradčany V. kresby
, jmenovitě čtyřblok hodnoty 20 h a dva kusy hodnoty 30 h, a dále dvě znalecké značky Gilbert (tato matrice se dochovala ve dvou shodných exemplářích). Stereotypy, které z ní byly zhotoveny, sloužily po rozřezání k výrobě padělků známek a k jejich ověření padělanou znaleckou značkou.

Na obrázcích na předchozí straně jsme se mohli přesvědčit, jak takto vzniklé padělky známek i znalecké značky Gilbert vypadají – všechny jsou bezesporu nebezpečné. Detaily matrice se značkami:

Další matrice má podobu rámečku s nápisem Porovnávejte / ověření, a obsahuje značky pěti znalců – Tribuna, Franěk, Lešetický, Gilbert a Hirsch. K té je připojen otisk stereotypu.

Není jasné, k čemu měl tento stereotyp sloužit. Podoba jednotlivých značek je totiž na otisku o poznání méně kvalitní, než padělané otisky Gilbertovy značky, pocházející z předchozí matrice. To si lze vyložit dvojím způsobem. Může jít o nekvalitně provedený otisk a stereotyp měl být rovněž rozřezán a jednotlivé značky použity k označování padělků jako pravých známek. Nebo může jít o záminku k výrobě stereotypů se známkami, a při jejich objednání v odborném závodě byl jeho pomocí předstírán edukativní a osvětový cíl akce. I tato matrice se dochovala ve dvou exemplářích.

Vlevo papírová matrice pro odlévání stereotypů, určených zřejmě pro tisk padělaných znaleckých značek (zvětšena na 150 %).

Vpravo otisk stereotypu (ve velikosti 1:1).

Poslední matrice naznačuje, že padělatelův záměr byl širší, než by se z předchozích matric mohlo zdát. Jde o pomůcku k tisku ozdobného lepu pro emisi Jubilejní – TGM 1923, a samozřejmě z ní odvozené přetiskové „sportovní“ emise Olympijský kongres a Všesokolský slet. Samozřejmě nevíme, zda mělo jít o součást širší padělatelské akce v souvislosti s celkovými padělky známek {jsou poměrně vzácné), ale podoba monogramu tomu nasvědčuje. Ne všechny padělky tohoto druhu sice mají lep s monogramem, ale v publikaci Padělky čs. známek (Pofis, 1963; dále jen Padělky) je vyobrazena zadní strana padělku s monogramem na lepu, na které je stejný detail, jako na vyobrazené matrici.

Zadní strana pravé známky 50 h, s původním lepem s monogramem (zvětšeno na 260 %).

Celkový padělek známky 50 h; literatura (Padělky) uvádí, že byl tištěn v této podobě, tedy jako čtyřblok s desk. číslem. Na jeho zadní straně se však nachází jen první vrstva hladkého lepu, bez monogramu.

V publikaci Padělky je popsán zdokonalený padělek, který na rozdíl od předchozího (vyobrazeného) má na lepu monogram. Ten nese stejné znaky, jako níže vyobrazená matrice (např. zdvojená linka v okraji S).

Vedle popsaných a vyobrazených matric pro zhotovování stereotypů, z nichž byly tištěny padělky známek Hradčany 20 a 30 h V. kresby, matric s padělanými znaleckými značkami a matrice pro padělání lepu, soubor obsahuje i otisky pravé značky/značek(?) R. Gilberta určené pro srovnávací účely. Jsou provedeny na lístcích křídovaného papíru a mohly by nám napomoci při hledání odpovědí, kolik značek vlastně RG používal. Na dochovaných popiscích o značce hovoří zásadně v jednotném čísle, což by mohlo znamenat, že jen jednu. Je však samozřejmě možné (a dokonce pravděpodobné), že se tento údaj vztahuje jen k předmětnému údobí, tedy k přelomu 30. a 40. let; před tím, nebo naopak později, mohl používat značkou jinou (jiné).