Rudolf Gilbert – drobečky

PDF verze -> Rudolf Gilbert – drobečky (PDF, 894 kB)

František Beneš

Ve dvanáctidílném seriálu článků k dvojímu jubileu znalce Rudolfa Gilberta (F4/11-8/12) jsme si ukázali řadu celistvostí, které s ním souvisejí. Nebyly to však zdaleka všechny, jež se nacházely v jeho archivu a pozůstalosti, a byla by škoda, kdybyste se s nimi nemohli seznámit. Proto se čas od času pokusím vybrat několik zajímavých, a pokud zbude kousek místa, představíme si je. Dnes budou čtyři.
Continue reading Rudolf Gilbert – drobečky

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12.

PDF verze 12. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12. (PDF, 1,87MB)

František Beneš

Dnes tedy, dvanáctým pokračováním, končí seriál, v němž jsme více než rok sledovali osudy Rudolfa Gilberta, kterého většina sběratelů znala především jako filatelistického znalce. My jsme se s ním však seznámili i v jiných souvislostech a poznali ho i jako pedagoga, chemika, otce rodiny, prostě člověka. Dnešní závěrečnou část jsme vyhradili informacím, obrázkům a zajímavostem, které jsme neuplatnili v částech předchozích.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11.

PDF verze 11. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11. (PDF, 1,41MB)

František Beneš

Dnes se chýlí ke konci seriál, v němž více než rok sledujeme osudy Rudolfa Gilberta, výrazné osobnosti našeho filatelistického života minulého století a zřejmě jediného našeho světově proslulého znalce. Seznámili jsme se s mnoha stránkami jeho života, nyní se podíváme na některé další – a v příštím čísle náš seriál uzavřeme.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

PDF verze 10. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10. (PDF, 3,87MB)

František Beneš

V předchozím pokračování našeho seriálu o Rudolfu Gilbertovi jsme se konečně dostali k tématu, které nás na něm nejvíce zajímá – k jeho znalecké práci. Zabývali jsme se otázkou, co se po jeho smrti stalo s jeho znaleckými značkami.1) Dnes se seznámíme s jedním z nejvýznačnějších případů padělků, které R. Gilbert odhalil, a které dodnes ohrožují sběratele.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

PDF verze 9. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9. (PDF, 2,70MB)

František Beneš

Už rok sledujeme osudy R. Gilberta, výrazné osobnosti filatelistického života u nás po více než půl století. Znalce, který si získal nesčíslně obdivovatelů i řadu zarytých odpůrců. Člověka, kterému známky přinesly slávu a peníze, ale i roky soudních problémů a obav. Možná světového rekordmana v počtu známek ověřených značkou s jeho jménem, které znají sběratelé od Aljašky po Austrálii. Zcela jistě originálního člověka, který si právem vydobyl místo v naší filatelistické historii.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

PDF verze 8. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8. (PDF, 1,82MB)

František Beneš

V loňském roce nás po řadu měsíců provázel seriál věnovaný Rudolfu Gilbertovi, jednomu z našich nejvýznamnějších filatelistických znalců, jehož věhlas překročil hranice a jeho jméno je dodnes známo a váženo sběrateli čs. známek prakticky na celém světě. Seznámili jsme se s jeho původem, dětstvím, rodinou, ukázali si, kde postupně žil. Nemalou pozornost jsme věnovali málo známým okolnostem jeho působení za protektorátu, i jaké důsledky to pro něj mělo po osvobození. Rozsáhlý výzkum v archivech umožnil vyobrazit dobové dokumenty, na jejichž základě si každý čtenář mohl udělat vlastní závěry. Dnes se seznámíme s doklady uzavírajícími tuto neradostnou část jeho života.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.

PDF verze 7. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7. (PDF, 3,67MB)

František Beneš

Dnes se opět budeme zabývat údobím protektorátu a dobou těsně poté, která tak významně poznamenala osudy mnoha filatelistů, včetně RG. Tak velkou pozornost tomuto tématu věnujeme proto, že tehdejší události upadly skoro do zapomnění, snad že se zdály nevýznamné vedle celosvětové tragédie války a s ní souvisejících dějinných zlomů. Pro historii našeho oboru však má svou důležitost, zvlášť když si na základě dobových dokumentů můžeme přiblížit jeho tehdejší osobnosti.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

PDF verze 6. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6. (PDF, 1,16MB)

František Beneš

V srpnovém čísle jsme RG opustili ve svízelné situaci. Po osvobození čelil obviněním, která proti vznesl redaktor Ervín Hirsch, v jejichž důsledku mu nejen hrozily nemalé soudní sankce a vážné problémy v zaměstnání, ale odvrátila se od něj i část filatelistické veřejnosti. Jeho milovaný obor se mu najednou vzdaloval a dokonce mu hrozilo, že přijde o své sbírky.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

PDF verze 5. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5. (PDF, 5,25MB)

František Beneš

V našem seriálu věnujeme hodně pozornosti období protektorátu, po němž zbyla v našem oboru řada nezodpovězených otázek. Minulé pokračování jsme věnovali obviněním, která vznesl proti R. Gilbertovi znalec a publicista E. Hirsch po návratu z terezínského ghetta. Citovali jsme z jeho trestního oznámení, jak je uchováno ve Státním oblastním archivu v Praze. Dnes si ze stejného archivu ukážeme záznam výpovědi RG, kterou v této věci učinil před Mimořádným lidovým soudem v Praze dne 1.10. 1946. Protože jde o zajímavý text, který se navíc dochoval dobře čitelný, rozhodli jsme se předložit vám ho v původní podobě.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.

PDF verze 4. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4. (PDF, 395kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme informovali o dohledání soudního spisu z let 1945-47, týkajícího se obvinění vznesených proti RG Ervínem Hirschem a dalšími osobami, a slíbili, že o nich dnes napíšeme více. Jde o spis uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, který je tak rozsáhlý a obsahuje tolik zajímavých informací, dokreslujících dnes už jen těžko představitelnou situaci před německou okupací a pak za protektorátu, že je velká škoda, že z něj v rámci našeho seriálu můžeme představit jen nepatrnou část. Dnes dáme slovo E. Hirschovi, příště zase Rudolfu Gilbertovi.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.