Rudolf Gilbert – drobečky

PDF verze -> Rudolf Gilbert – drobečky (PDF, 894 kB)

František Beneš

Ve dvanáctidílném seriálu článků k dvojímu jubileu znalce Rudolfa Gilberta (F4/11-8/12) jsme si ukázali řadu celistvostí, které s ním souvisejí. Nebyly to však zdaleka všechny, jež se nacházely v jeho archivu a pozůstalosti, a byla by škoda, kdybyste se s nimi nemohli seznámit. Proto se čas od času pokusím vybrat několik zajímavých, a pokud zbude kousek místa, představíme si je. Dnes budou čtyři.

Pohlednice ze Svatého Jana pod Skalou, odeslaná na jeho adresu do Trojické ulice 22. května 1922, s razítkem místní poštovny a podacím razítkem Beroun. Sám adresát byl přitom mezi výletníky a spolu s nimi se podepsal šifrou RDG – o níž víme, že znamenala Rudolf Doležal Gilbert (stejná je na pohlednici vyobrazené ve F4/11/2 a pochází z doby, kdy RG spolu s maminkou opustil otcovo jméno a převzal její za svobodna). Jakpak by ho asi v těch šťastných dobách napadlo, že za zhruba čtvrtstoletí bude ve stejném Svatém Janu pod Skalou internován v pracovním táboře jako třídní nepřítel…

Záhadná je obálka od dopisu odeslaného na Marii Gilbertovou do Třeště: Přestože byla podle nálepek odeslána doporučeně a spěšně, nemá podací razítko, není vyplacena a není na ní ani žádný náznak toho, jak bylo poštovné uhrazeno či doplaceno. Podle otisku razítka dodací pošty přitom do Třeště přišla, a protože se nachází v pozůstalosti RG, byla doručena.

Mezi sběrateli známek ČSR II se čas od času vedou spory, jestli šlo známky vystřižené z nezoubkovaných aršíků používat k frankování, nebo ne. Na těchto dvou zásilkách to očividně šlo, a nejde přitom o ledajaké dopisy vhozené do poštovní schránky, ale o cenná psaní, podaná u plzeňské resp. náchodské přepážky, obě s razítkem dodací pošty na zadní straně!