Sdružovat se s národy a státy má u nás dlouhou tradici

Sdružovat se s národy a státy má u nás dlouhou tradici

František Beneš

Název emise: Společné vydání –
– Visegrádská skupina (V4)
Den vydání: 15. února 2021
Hodnota: „E“ (= 39 Kč); kat. č. 1109 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 30 mm
Výtvarný návrh: Anežka Sobczyńska
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko sro.
Tisková forma: 6x PL 9;
Náklad: 135 tis. (15 tis. ks PL)
Výtvarný návrh FDC: Petr Foltera
Tisk: digitální tisk; Hradištko sro.; Náklad: 3.300


Češi a Slováci nepatří k největším evropským národům, a tak není divu, že ve snaze obhájit a prosadit své zájmy hledali přátele i za hranicemi. Dělo se to už za starého Rakouska, tenkrát ještě na spolkové úrovni, kdy český Sokol získal příznivce i na Balkáně, kde se k němu dodnes hlásí řada Jihoslovanů (a ti myšlenku sokolské vzájemnosti roznesli jako exulanti do celého světa, od Austrálie po Patagonii). Za první republiky Edvard Beneš jako ministr zahraničí zorganizoval svazek s Rumunskem a Jugoslávií, známý jako Malá dohoda. Kuriozní je, že byl namířen proti Maďarsku, a do jisté malé míry i proti Polsku, tedy dvěma našim partnerům v dohodě současné. Inu, jak říkal Napoleon, v lásce a bitvě se situace mění každým okamžikem, a podobné je to i ve vztazích mezi státy (kde však jde o epochy).

Vyšegrádskou alianci u nás zná asi každý, přesto o ní přineseme alespoň stručnou informaci. A protože jsme časopis českých a slovenských filatelistů, dejme slovo známému slovenskému sběrateli Petru Osuskému:

„Vyšehradská skupina, známa aj ako V4, je neformálne zoskupenie stredoeurópskych krajín: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Tieto krajiny sú členmi EÚ a NATO, hlásia sa k rovnakým hodnotám a majú spoločnú históriu, kultúru a geografickú polohu. V4 vytvára priestor pre posilňovanie koordinácie s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja či hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Názov a symbolika Vyšehradskej skupiny pochádza zo stretnutia troch panovníkov, ktoré sa konalo v roku1335 v uhorskom meste Visegrád. Stretnutia sa zúčastnil český kráľ Ján Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Jeho výsledkom bolo významné diplomatické zblíženie a dohoda o spoločnej obrane proti silnejúcim Habsburgovcom. Po stretnutí nastalo obdobie rozkvetu všetkých troch kráľovstiev a všetky dosiahli nebývalý hospodársky rozmach.

V4, pôvodne V3, vznikla po páde komunistickej totality v roku 1989, keď sa tri krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom „návratu“ do Európy. Už v máji v roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Maďarska a Poľska, ktorá položila základy projektu trojstrannej spolupráce. V historickom Vyšehrade podpísali dňa 15. februára 1991 Václav Havel, József Antall a Lech Walesa Vyšehradskú deklaráciu. Jej účelom bolo obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva a plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná spolupráca zmenila na štvorstrannú – V4.“

Navrhnout známku na počest organizace, nadto tak široce zaměřené, je vždycky oříšek a ne vždy to dopadlo dobře (viz naše známka k UNESCO, Pof. 909). Tentokrát to tak ale není, polská grafička Anežka Sobczyńská navrhla pro společné vydání čtyř států známku, která zaujme na první pohled. Ze čtyř variant se mi nejvíc líbí ta česká, snad i pro jednoduše vyjádřenou písmenovou nominální hodnotu. Kresebná výzdoba obálek dne vydání je naproti tomu u jednotlivých států různá, stejně jako razítka FDC.