Sešitek se státními symboly – jedním slovem: Důstojné

Sešitek se státními symboly – jedním slovem: Důstojné

František Beneš

Název emise: Státní symboly – sešitek
Den vydání: 21. února 2018
Hodnota: 152 Kč (známkový sešitek 8 ks různých samo­le­picích písmenových známek „A“)
   „A“ – Velký státní znak I. (Slezsko); kat. č. 965
   „A“ – Velký státní znak II. (Morava); kat. č. 966
   „A“ – Prezidentská standarta; kat. č. 967
   „A“ – Státní pečeť; kat. č. 968
   „A“ – Malý státní znak; kat. č. 969
   „A“ – Státní vlajka; kat. č. 970
   „A“ – Státní barvy; kat. č. 971
   „A“ – Státní hymna; kat. č. 972
Rozměr známkového obrazu: 55 x 33 mm
Rozměry sešitku: 244 x 79 mm (otevřený)
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 8 známek
Náklad: 150.000 sešitků; Tisk: PTC Praha
FDC: nebyla vydána

Státní symboly se na poštovních známkách nezobrazují často (všichni cítíme, že jde o něco slavnostního), skoro všechny však už na našich známkách vyšly. Notový záznam hymny v roce 1934 jako součást aršíků (tehdy je pošta nazvala Grafické listy, proto je katalog Michel nevede mezi aršíky), oba státní znaky v roce 1993 na první známce a prvním aršíku nově vzniklé České republiky, vlajka pak vícekrát, například na třicetihaléřové známce vydané před 50 lety (tehdy samozřejmě ve funkci vlajky československé) a nedáv­no pak na české známce neobvyklého tvaru s hodno­tou A, státní barvy jako trikolora v roce 2014, takže snad jedině státní pečeť je na známkách úplnou novinkou. Rovnou musím říci, že se mi nový sešitek i známky v něm líbí. Za vtipný – přesněji důvtipný – ná­pad považuju jejich zařazení v podobě „zvětšeného“ detailu, s kompletním zobrazením v miniatuře vedle. Skutečnost, že autor nevyužil celou plochu známek ­výsledku dodává vzdušnosti, dobře vytištěné detaily, na­víc zajímavě šikmo „položené“, vytvářejí dojem trojroz­měr­nosti. Oříškem muselo být rozložení sedmi symbo­lů na osm známek, což autor (jistě ve spolupráci s oddělením známkové tvorby ČP) vyřešil rozdělením velkého státního znaku na dvě části – moravskou a slezskou, přičemž část třetí, českou, zastupuje znak malý, nesoucí stejné zobrazení lva (i když v rámci umě­lecké licence je nad jeho korunou červený pruh o něco širší, než jaký je na obou originálech, tedy na velkém i malém znaku – ovšem otrocké převzetí sku­tečné šíře by znak nahoře příliš utlačilo).

Autorem nové emise je Filip Heyduk, magistr umění, který je grafickým designérem (ve studiu Heyduk, Musil a Strnad), což je z nové emise vidět. Je pojata moderně a svižně – pokud se o známkách dá takto mluvit –, věci nejvyšší důstojnosti zobrazuje s respektem a přitom tak, že nevypadají jako v zaprášené muzejní vitríně. Je jasné, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale k vykročení tímto směrem lze České poště jenom blahopřát!