Slavný strom uprostřed vody – Chudobínská borovice

Slavný strom uprostřed vody – Chudobínská borovice

František Beneš

Název: Ochrana přírody: Chudobínská borovice
Den vydání: 7. září 2022
Hodnota: „B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1174
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Daněk
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 35; Náklad: 525.000
FDC: digitální tisk; 2.600 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Na řece Svratce, o níž tak hezky psal básník Vítězslav Nezval, ležívala více než půl tisíciletí vesnička Chudobín. Už její název napovídá, že nešlo o žádné bohaté sídlo, obyvatel zde žilo jen málo, a tak byla obec po dlouhá léta administrativně součástí o něco většího Dalečína. K osamostatnění došlo dva roky po vzniku Republiky československé, Chudobín si ho však neužil dlouho. Už po druhé světové válce odsud začaly odcházet první rodiny v souvislosti s přípravou rozšíření vodní nádrže Vír. Ke zrušení obce a jejímu zatopení došlo v roce 1957 a z jejího katastru zůstala nad hladinou vlastně jen borovice na skalním výběžku u Vírské přehrady. Odhaduje se, že pamatuje panování rakouského císaře Leopolda I., stará je totiž prý půlčtvrtého století. V roce 2019 byla zvolena naším Stromem roku, a v roce 2020 dokonce zvítězila v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Nedivím se tomu, vždyť už to, že se uchytila a statečně roste vlastně na skále, v neustále se měnících podmínkách, kdy jednou jsou její kořeny zatopeny vzedmutou hladinou, a jindy zase trpí po delší dobu suchem, protože voda v přehradě poklesla, nutně budí sympatie. Vyobrazení na známce si tedy zaslouží.

Výtvarná podoba známky je ale něco jiného. Na první pohled je totiž jiná, takovou známku jsme u nás ještě neměli. Na bílém zoubkovaném podkladu jakoby leží další známka, musel jsem se na ni dívat několikrát, než jsem si na to zvykl – a nakonec se mi zalíbila! Do naší známkové tvorby vnáší něco nového, co provokuje.
Na FDC je venkovské stavení hluboko pod vodou. Slavnou borovici symbolicky zobrazuje i razítko.