Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek?

PDF verze -> Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek? (PDF, 807 kB)

František Beneš

Jakékoliv odchylky na nových známkách České republiky budí velkou pozornost specializovaných i studijních sběratelů a badatelů, z níž pak často vyplývají i poměrně vysoké ceny, kterých tyto speciality dosahují na našem trhu. Dokonce se dá říci, že ve srovnání s obdobnými zajímavostmi z období ČSR I a II jsou ceny materiálu České republiky leckdy i vyšší, což je způsobeno tím, že zájem o ně často převyšuje nabídku. Continue reading Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek?

Některé otázky kolem perforace nových známek ČR

PDF verze -> Některé otázky kolem perforace nových známek ČR (PDF, 1 070 kB)

František Beneš

Velice často do redakce dostáváme dotazy na zajímavá témata, jimž stojí zato věnovat se šířeji, než umožňuje prostor v rubrice Listárna. Patří k nim i otázky kolem perforace známek a aršíků, které sběratelé tradičně věnují velkou pozornost. Druh zoubkování, jeho rozměr, druh a postavení použitého rámce, velikost perforačních otvorů a případně i jejich počet a umístění v okraji archů a přepážkových listů, to všechno je předmětem jejich zájmu a nezřídka také výrazně ovlivňuje cenu jednotlivých známek. Není tedy divu, že žádná novinka na tomto poli neprojde bez povšimnutí. Continue reading Některé otázky kolem perforace nových známek ČR

Čtyři varianty aršíku Motýli

PDF verze -> Čtyři varianty aršíku Motýli (PDF, 338 kB)

František Beneš

Mimořádně zdařilý a oblíbený aršík loňské emise Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF) 2002, Pof. č. A326/329, se setkal s příznivým přijetím nejen u našich a zahraničních sběratelů, ale i u nefilatelistické veřejnosti, která jeho známky zejména krátce po vydání hojně používala k frankování. Důsledkem toho je, že aršík je už delší dobu na poštách beznadějně vyprodán, a pokud ho někde lze koupit za nominál, tak pouze v rámci kompletního ročníku. Continue reading Čtyři varianty aršíku Motýli

Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky

PDF verze -> Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky (PDF, 740 kB)

František Beneš

Jen málokdy se stane, aby zpráva o významné výrobní vadě na nové české poštovní známce byla publikována prakticky vzápětí po jejím vydání, tedy v době, kdy se ji specializovaní a studijní sběratelé ještě mohou pokusit zachytit za nominální cenu přímo u poštovních přepážek. U příležitostné známky 9 Kč J. A. Komenský z emise Češi Evropě, která vyšla letos 14. března, se to však povedlo. Continue reading Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky

Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

PDF verze -> Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994 (PDF, 819 kB)

František Beneš

V minulém čísle Filatelie byl na straně 22 otištěn článek Padělek známky 7 Kč Ostrava 1994, v němž autor Petr Barták popisuje svůj čerstvý nález údajného padělku ke škodě pošty, zachyceného na nefilatelistickém dopise odeslaném počátkem letošního dubna z Kyjova. Možnost nálezu takovéhoto padělku nás velmi zaujala, a tak jsme autora článku požádali o zapůjčení zmíněného dopisu, abychom jej mohli prostudovat. Continue reading Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

První narozeniny automatových známek ČR

PDF verze -> První narozeniny automatových známek ČR (PDF, 819 kB)

František Beneš

Automatové známky, novinka v emisní činnosti naší pošty, od jejíhož zavedení uplynul právě rok, si mezi sběrateli získávají čím dál víc příznivců. Dnes už se s nimi, zejména na filatelistické korespondenci, setkáváme poměrně běžně, ale jejich zavádění do poštovního provozu se neobešlo vždy bez nedorozumění – zejména některé menší poštovní úřady si s nimi zpočátku nevěděly rady. Continue reading První narozeniny automatových známek ČR

Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT

PDF verze -> Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT (PDF, 1 110 kB)

František Beneš

Obrácené rámcové zoubkování (ORZ) je termín používaný u nás pro perforační odchylku, v jejímž důsledku jsou známky (tištěné rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem – OTr+HT) přiléhající k jednomu z okrajů přepážkového archu (hornímu nebo levému) zoubkovány dvěma po sobě jdoucími údery perforačního rámce, na rozdíl od standardní podoby rámcového zoubkování, při níž jsou všechny známky archu zoubkovány jediným úderem.

Vedle tohoto poměrně nového označení u známek tištěných rotačkou je však tento termín používán i pro perforační odchylku u známek tištěných jinými tiskovými technikami (například ocelotiskem z ploché desky /desek/ · OTp. popř. i OTp kombinovaným s ofsetem- OF, ale například i u jednoho vydáni protektorátního, tištěného hlubotiskem – HT, a jistě by se našly i další příklady). Continue reading Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT

Nové obálky české pošty pro cenná psaní

PDF verze -> Nové obálky české pošty pro cenná psaní (PDF, 679 kB)

František Beneš

Vystavovatelé, kteří si osobně nevyzvedli materiály související s jejich účastí na nedávno skončené Celostátní výstavě poštovních známek BRNO 2000, je dostali koncem března poštou. Na tom by nebylo nic pozoruhodného, tímto způsobem materiály zasílá organizační výbor každé výstavy; v tomto případě však odesilatel použil novou obálku pro cenná psaní, se kterou se mnozí z adresátů setkali poprvé.

Na rozdíl od starých známých obálek na cenná psaní, už od dob Rakousko-Uherska zhotovovaných ze silnějšího, obvykle barevně tónovaného (nyní nahnědlého) papíru, jsou nové obálky v mnoha směrech odlišné. Jde o kapsy z plastové fólie (neprůhledný polyetylén), zvenčí našedlé, uvnitř černé, s modrým potiskem na přední i zadní straně a přečnívající chlopní sloužící k uvedení údajů pošty a vylepení výplatného. Výrobcem obálek je finská firma Amerplast, na náš trh je dováží pražská s.r.o. ProTrade. Continue reading Nové obálky české pošty pro cenná psaní

Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000

PDF verze -> Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000 (PDF, 346 kB)

František Beneš

Nový aršík s portrétem T. G. Masaryka, vydaný 1. března, vzbudil díky zájmu médií velkou pozornost i nefilatelistické veřejnosti. Mnozí zájemci si jej koupili jako hezkou (a přitom levnou) připomínku Masarykova letošního jubilea, a tak byl na řadě pošt brzy vyprodán.

Specializovaný katalog POFIS Česká republika 1993- 2000 (černobílý) uvádí, že tisková forma aršíku obsahovala dvě aršíková pole, která se však specializovaným sběratelům dosud nepodařilo rozlišit. Continue reading Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000