Čtyři varianty aršíku Motýli

PDF verze -> Čtyři varianty aršíku Motýli (PDF, 338 kB)

František Beneš

Mimořádně zdařilý a oblíbený aršík loňské emise Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF) 2002, Pof. č. A326/329, se setkal s příznivým přijetím nejen u našich a zahraničních sběratelů, ale i u nefilatelistické veřejnosti, která jeho známky zejména krátce po vydání hojně používala k frankování. Důsledkem toho je, že aršík je už delší dobu na poštách beznadějně vyprodán, a pokud ho někde lze koupit za nominál, tak pouze v rámci kompletního ročníku.

Na burzách a u obchodníků se jeho cena vyšplhala na bezmála trojnásobek nominále, což je mezi více než 350 dosud vydanými známkami české republiky (z nichž naprostou většinu lze dosud pořídit za nominální cenu) spíše ojedinělý nárůst. K tomu samozřejmě přispěla i skutečnost, že do sbírky je možno zařadit nejen celý aršík, ale i z něj vytrženou sérii známek a sérii známek s kupony. Z oznámeného nákladu 170.000 aršíků lze takovýchto sestav vytvořit pouhou třetinu, tedy necelých 57.000, což z aršíku činí emisi v podstatě s velmi malým nákladem.

Aršík (a jeho známky) se samozřejmě stal i předmětem zájmu badatelů. Podle informací z Poštovní tiskárny cenin ocelotisková část tisku byla zhotovena z jediné tiskové desky, u níž prozatím nebyly doloženy žádné výraznější odchylky. Pokud jde o perforaci, specializovaná příručka Pofis uvádí na části nákladu vychýlený perforační otvor (PO) mezi prvními dvěma známkami aršíku. Podle dosavadních poznatků lze

usuzovat, že varianta bez vychýleného PO (standardní je o něco běžnější než varianta s vychýleným PO. Pokud jde o ofsetovou část tisku, při prohlídce většího množství aršíků se mi podařilo rozlišit dvě varianty – s větší modrou tečkou v levém horním rohu prvního kuponu, nebo s malou červenofialovou tečkou na druhé známce, uprostřed levé perforace (barevné vyobrazení obou variant najdete na třetí straně obálky). U všech dosud mi známých aršíků se vždy vyskytuje buď jeden, nebo druhý z obou popsaných znaků, a to vždy stejný v celém původním balíčku. Pouze u malého množství aršíků je červená tečka vytištěna natolik slabě, že je téměř neznatelná, nebo ji nemůžeme vidět, protože se nacházela v perforačním otvoru (a zůstala tedy na vyseknutém kolečku papíru); modrá tečka v horním kuponu však byla doposud znatelná vždy, takže aršík bez této modré tečky lze zařadit do skupiny s tečkou červenou (byť třeba i prakticky neznatelnou).

Aršíky s oběma variantami teček se vyskytují vždy buď s vychýleným, nebo s nevychýleným perforačním otvorem; zajímavé však bude zjištění, zda se vyskytují rovnoměrně. Prozatím je na takovýto soud příliš brzy, podle dosavadních informací se totiž zdá, že jednotlivé varianty se vyskytují regionálně, tak jak byly aršíky distribuovány na pošty.

Pokud by se ukázalo, že se na hezkém a populárním aršíku Motýli vyskytuje další specializace, samozřejmě o tom rádi přineseme zprávu.