Padělky skupiny „K“ díl 2.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 2. (PDF, 773 kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme přinesli první část z nového seriálu zaměřeného na velkou skupinu1) padělků ke škodě sběratelů, pocházejících ze stejného zdroje a vykazujících společné znaky. Ukázali jsme si, že mezi ně patří celková falza – konkrétně hodnota 20 h červená Hradčany V. kresby – a dnes se podíváme na jeden z dlouhé řady padělků částečných: na falešný přetisk SO 1920 v černé barvě na doplatní známce 5 h Doplatní 1919.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 2.

Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1. (PDF, 833 kB)

František Beneš

V letošním roce si připomeneme 90. výročí nejobsáhlejší emise v historii vydávání poštovních známek u nás – Pošta československá 1919. Se svými 106 základními katalogovými čísly tvoří bezmála třetinu výplatních a příležitostných známek naší první republiky (nemluvě o velkém množství variant) a ani v 68letém předchozím období rakouském, 6letém protektorátním, bezmála půlstoletí ČSR II a 15 letech současné ČR nemá z hlediska rozsahu – ale i vzácnosti některých položek – žádnou konkurenci. Současně si však letos připomeneme i desáté výročí propuknutí padělatelské aféry spojené především právě s touto emisí, která na dlouhou dobu neblaze poznamenala pověst našich poštovních známek.
Continue reading Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.

Znalecká hlídka – 15 let

PDF verze -> Znalecká hlídka – 15 let (PDF, 937 kB)

František Beneš

Znalecká hlídka časopisu Filatelie vychází už více než 15 let. Články na toto téma samozřejmě přinášel i před tím (kdysi dokonce pod názvem Hlídka znalců), ale teprve v únoru roku 1995 jim redakce dala stálý prostor v podobě rubriky. Podnětem k tomu bylo založení Filatelistické zkušebny Domu filatelie v Praze o měsíc dříve, tedy v lednu 1995, jejíž znalci byli iniciátory či přímo autory řady článků, s nimiž jsme se pak ve Znalecké hlídce mohli v průběhu let setkat.
Continue reading Znalecká hlídka – 15 let

Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu

PDF verze -> Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu (PDF, 625 kB)

František Beneš

Pomůcky ke zvětšování zkoumaného materiálu samozřejmě hrají v našem oboru velkou roli. Používají je snad všichni – od začínajících sběratelů, kteří lupou luští rok vydání uvedený na našich známkách malými číslicemi vedle jména autora, přes specializované sběratele zajímající se o odlišné typy, po badatele, snažící se pomocí drobných odchylek v kresbě určit například tiskovou desku. Stejně jsou na tom filatelističtí znalci, kteří si však někdy nevystačí se silnou lupou a musí sáhnout po mikroskopu.
Continue reading Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu

Staré padělky zepelínových dopisů

PDF verze -> Staré padělky zepelínových dopisů (PDF, 334 kB)

František Beneš

Německé zepelínové dopisy ze třicátých let jsou obvykle pravé – už proto, že samotné známky pro vzducholodní poštu bývají dost drahé, a tak padělatelům nestálo za to je pro tento účel používat. Neplatí to však vždycky, takže i tady se musíme mít na pozoru. Ukázat si to můžeme na trojici zjevně starých padělků celistvostí, pocházejících z doby, kdy vznikaly i ty zaručeně pravé.
Continue reading Staré padělky zepelínových dopisů

Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

PDF verze -> Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM (PDF, 139 kB)

František Beneš

Dlouhých dvanáct let uplynulo od předchozího vydání specializované příručky Pofis, věnované emisní činnosti známkové země protektorát Čechy a Morava. Sběratelé sice tak dlouho bez katalogu nebyli – v průběhu té doby vyšly dva katalogy v edici PofisMini, z nichž zejména ten žlutý z roku 2010 se ukázal nadmíru užitečným a hlavně praktickým – ale co je to platné, příručka je příručka, a ta na trhu citelně chyběla.
Continue reading Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

Identifikace tiskových technik a barevných odstínů

PDF verze -> Identifikace tiskových technik a barevných odstínů (PDF, 1,37 MB)

František Beneš

K častým problémům při identifikaci známek patří rozpoznání jejich barevného odstínu, a někdy i tiskové techniky, kterou byly zhotoveny. Spolu se správným určením druhu a rozměru zoubkování, a u některých známek i druhu a polohy průsvitky, popř. i podoby lepu, jde o pět oblastí úzce souvisejících s cenou známky.
Continue reading Identifikace tiskových technik a barevných odstínů

Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

PDF verze -> Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií (PDF, 1,32 MB)

František Beneš

V rubrice Znalecká hlídka se většinou zabýváme padělky ke škodě sběratelů – těch (opravdu) ke škodě pošty je totiž nepoměrně méně. Závorku se slovem opravdu jsme vložili proto, že není vyloučeno, že některé jsou ve skutečnosti také ke škodě sběratelů a jako ke škodě pošty se jen tváří – aby z nich vytáhly peníze (což může být případ některých pozdějších celistvostí s padělky výplatních známek z 90. let). Ať tak či tak, obojí musel někdo zhotovit, a to leckdy nejen na koleně.
Continue reading Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

Ofsetový tisk – přednosti i rizika

PDF verze -> Ofsetový tisk – přednosti i rizika (PDF, 825 kB)

František Beneš

Ofsetový tisk čím dál víc proniká do naší známkové tvorby. Důvodem je především jednoduchost výroby a její nižší cena oproti tisku z hloubky (hlubotisk, ocelotisk). Určité obavy však vyvolává jeho poměrně snadná napodobitelnost.
Continue reading Ofsetový tisk – přednosti i rizika

Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

PDF verze -> 11-05Padelek nedotisku 10 Kc Ruze 2008.pdf (PDF, 459 kB)

František Beneš

Na trhu se letos objevily známky 10 Kč Růže 2008, Pof. č. 543, se silně zeslabenou nebo dokonce zcela chybějící červenou barvou. Byly nabízeny za 4 až 6 tisíc korun za kus a za tuto cenu jich několik našlo nového majitele. Když mi byly předloženy k prohlídce, zjistil jsem, že jde o padělky ke škodě sběratelů. A přitom na začátku všechno vypadalo tak krásně…
Continue reading Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008