Když padělek, tak ve všech směrech!

PDF verze -> Když padělek, tak ve všech směrech! (PDF, 284 kB)

František Beneš

Až z USA k nám doputovala k ověření obálka leteckého dopisu vyplacená třemi známkami Flugpost PČ 1919. Má jít o leteckou zásilku přepravenou z Prahy do Paříže, s oblíbenou a drahou sérií, v níž je navíc obsažena vzácná hodnota 1,50 K v úzkém formátu. Rovnou uveďme, že jde o padělek, při jehož tvorbě se padělatel dopustil řady chyb, zjevně proto, že honil příliš zajíců najednou. Podívejme se teď na ně podrobněji.
Continue reading Když padělek, tak ve všech směrech!

Padělek Košického aršíku na žlutém papíru

PDF verze -> Padělek Košického aršíku na žlutém papíru (PDF, 328 kB)

František Beneš

Košické vydání můžeme do jisté míry nazvat Hradčanami druhé republiky, a nejen proto, že je rovněž prvním, ale i pro hlubokou specializaci, kterou umožňuje. O jeho oblibě svědčí i vysoké ceny, dosahované za zajímavé položky na aukcích – Košický aršík nevyjímaje. To samozřejmě přitahuje padělatele, kteří se zaměřují zejména na výrobu celistvostí s košickými známkami, ale troufají si i na fantaskní varianty známek a aršíků, které ve skutečnosti jako pravé ani neexistují.
Continue reading Padělek Košického aršíku na žlutém papíru

Existují uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919?

PDF verze ->Existují uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919? (PDF, 1,02 MB)

František Beneš

Vydání Pošta československá 1919 je v naší známkové tvorbě bezkonkurenčně nejrozsáhlejší – obsahuje 107 hodnot a ještě na jaře roku 1929 představovalo plnou polovinu ze všech tehdejších výplatních a příležitostných známek! Není divu, že v tak početné „sérii“ bylo a dosud je co zkoumat a objevovat, byť od jejího vydání už uplynulo 95 let.
Continue reading Existují uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919?

Čtyři atesty – a přece není pravá…

PDF verze -> Čtyři atesty – a přece není pravá… (PDF, 2,9 MB)

František Beneš

Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru – a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena otisky čtyř znaleckých značek a jsou k ní připojeny čtyři fotoatesty – a přesto není pravá! To je samozřejmě pro majitele, který za ni vydal zhruba milion korun, krajně nepříjemné zjištění.
Continue reading Čtyři atesty – a přece není pravá…

Padělky známek ke škodě České pošty opět na scéně!

PDF verze -> Padělky známek ke škodě České pošty opět na scéně! (PDF, 517 kB)

František Beneš

O padělcích známek (a dopisnic) ke škodě České pošty jsme psali už mnohokrát (např. ve F 1995/4/5, 1996/2/11 a 3/9, 1998/2/14 a 5/19, 1999/6/28 aj.; články si můžete přečíst na www.filaso.cz), jsou podrobně popsány i katalogu Pofis a zájemci si je mohou prohlédnout v exponátu Komise znalců SČF v Poštovním muzeu v Praze nebo na Exponetu (www.japhila.cz, exponáty č. 0014 a 0016). Snad i díky tomuto mnohokrát opakovanému varování, na které reagovaly i nefilatelistické sdělovací prostředky, padělky známek ke škodě pošty zhruba před deseti lety z trafik a dalších prodejních míst zmizely.
Continue reading Padělky známek ke škodě České pošty opět na scéně!

Zapeklitá tmavá 2 K Znak PČ 1919 (2)

PDF verze -> Zapeklitá tmavá 2 K Znak PČ 1919 (2) (PDF, 1,03 MB)

František Beneš

Před dvěma lety jsme se ve Znalecké hlídce věnovali tmavé dvoukorunovce z našeho prvního přetiskového vydání (F 11/2011; článek je dostupný na www.FrantisekBenes.cz). Seznámili jsme se s její historií a ukázali si jeden z padělků, opatřený starými značkami a nabízený v zahraničí jako pravý. Zmínili jsme se i o zkusmých tiscích přetisku, provedených na její upotřebené exempláře, a o tom, že jsou někdy vydávány za skutečné razítkované známky. Dnes se k tomuto tématu vrátíme podrobněji.
Continue reading Zapeklitá tmavá 2 K Znak PČ 1919 (2)

Padělek zkusmého tisku nevydaného přítisku

PDF verze -> Padělek zkusmého tisku nevydaného přítisku (PDF, 437 kB)

František Beneš

V katalogu Pofis Československo 1945 – 1992 je za emisí Dětem 1948 popsán a vyobrazen přítisk připravovaný k chystané I. výstavě československých poštovních známek v Helsinkách v roce 1949 (jestlipak vůbec proběhla?; to bychom se asi dozvěděli v dobových časopisech). K vydání nakonec nedošlo, a tak je dosud známo jen několik kusů zkusmých otisků na kuponu známky Pof. 496.
Continue reading Padělek zkusmého tisku nevydaného přítisku

Horská květena – hrubé zuby?

PDF verze -> Horská květena – hrubé zuby? (PDF, 375 kB)

František Beneš

Už mnohokrát jsme psali o tom, že padělatelé se nezabývají jen vzácnostmi a raritami – někteří se naopak soustřeďují na položky levnější, u nichž pozornost kupujících není přece jen tak zbystřena a na podvod se tedy nemusí hned přijít. Při prodeji pak pravou žeň mívají na velkých setkáních sběratelů, zejména na celostátních burzách či na veletrhu Sběratel, kde se v mumraji účastníků snáze ztratí, už proto, že se většina z nich osobně ani nezná. V rámci bezplatné poradenské služby Komise znalců SČF pak mám příležitost se o takových případech dozvědět a díky tomu si je můžeme ukázat i v naší rubrice.
Continue reading Horská květena – hrubé zuby?

Neznámá podoba prvního československého aršíku

PDF verze -> Neznámá podoba prvního československého aršíku (PDF, 358 kB)

František Beneš

Málo se ví, že první československý aršík vyšel až v roce 1937, a to k výstavě poštovních známek v Bratislavě. Předchozí „aršíky“ Kde domov můj? 1934 totiž pošta označila jako „grafické listy“, a tak je také vede katalog Michel. Ten bratislavský v něm má tedy číslo 1. Přesto dodnes patří k běžným a z těch prvorepublikových má nejnižší záznam.
Continue reading Neznámá podoba prvního československého aršíku

Formulář jako celistvost s terezínskou připouštěcí známkou?

PDF verze -> Formulář jako celistvost s terezínskou připouštěcí známkou? (PDF, 231 kB)

František Beneš

Rubrika Znalecká hlídka není jen o odhalování padělků ke škodě sběratelů, významnou součástí znalecké práce je přece i identifikace pravosti, a to i na základě okolností, za nichž ten který materiál vznikl. Leckdy jde o práci přesahující hranice našeho oboru, jak si dobře můžeme ukázat na dnešním příkladu.
Continue reading Formulář jako celistvost s terezínskou připouštěcí známkou?