Padělek známky s Ondřejským křížem

PDF verze -> Padělek známky s Ondřejským křížem (PDF, 120 kB)

František Beneš

Protože nám zbyl kousek místa, podívejme se ještě na jeden méně obvyklý padělek. Na vcelku běžný velký výstřižek (přední stranu dopisu) s dvojicí pěkně střižených známek 3 kr první rakouské emise, v ceně nějakých 30 Ferchenbauer Euro, dolepil padělatel pravý, dobře střižený Ondřejský kříž příslušné barvy, v katalogové ceně řekněme dalších 30 FeE. Z materiálu odhadem nanejvýš za pětistovku tak vznikl přitažlivý kousek v katalogové ceně tisíckrát vyšší (na dopisu má taková známka záznam 70.000 FeE) – samozřejmě pokud by se mu podařilo jím někoho ošidit.
Continue reading Padělek známky s Ondřejským křížem

Nebezpečí hrozí samozřejmě i v zahraničí

PDF verze -> Nebezpečí hrozí samozřejmě i v zahraničí (PDF, 358 kB)

František Beneš

Padělky československých a protektorátních poštovních známek se samozřejmě nevyskytují jen u nás – setkat se s nimi můžeme i ve sbírkách zahranič­ních filatelistů a nabídkách tamních obchodníků. Vzhle­dem ke snadnosti, s jakou lze ve státech Evropské unie nakupovat a převážet zboží, tedy i poštovní známky, musíme být připraveni na to, že se řada takových padělků může dříve či později objevit i na našem trhu.
Continue reading Nebezpečí hrozí samozřejmě i v zahraničí

Ještě k razítku I. výročí SNP

PDF verze -> Pof. 766 – Je tu Krtek a dýchlo na nás dětství… (PDF, 477 kB)

František Beneš

Ve Filatelii 1/2010 jsem se zabýval rozšířeným padělkem pamětního razítka k I. výročí Slovenského národního povstání, jehož otisk(y) činí z jinak poměrně běžného stejnojmenného aršíku hledaný a ceněný materiál. Tehdy šlo o padělek poměrně dokonalý, lišící se zejména barvou, u nějž není jasné, zda dokonce nejde o otisky razítka pravého, provedené dodatečně a neoprávněnou osobou (tedy vlastně „patisky“).
Continue reading Ještě k razítku I. výročí SNP

Vyšehradský kodex 1970 – zelená místo zlaté?

PDF verze -> Vyšehradský kodex 1970 – zelená místo zlaté? (PDF, 3,8 MB)

František Beneš

Sbírání známek takzvaného druhého Československa, ve své době naprosto dominující naší filatelii, sice už dávno přepustilo vedoucí místo České republice, přesto k němu máme pořád blízko – už proto, že skoro každý nějaké známky „ČSR II“ máme doma, a leckdo dokonce i celou sbírku, po léta odebíranou z novinkové služby. V té byly přihlášeny desetitisíce a možná statisíce abonentů, a i díky tomu je většina tehdejších emisí dodnes poměrně běžných, což je vítaný stav pro ty, kdo by se chtěli do tohoto uzavřeného úseku naší známkové tvorby pustit. Zcela jiná situace je ale u takzvaných specialit, tedy známek, které novinková služba nedodávala, a ve většině sbírek proto chybějí. Patří k nim i výrobní vady a nevydané varianty, které jsou specializovanými a studijními sběrateli vyhledávány a vysoce ceněny.

Není tedy divu, že známka, které se dnes budeme věnovat, vzbudila mezi milovníky zajímavostí poválečného Československa velkou pozornost. Jde o hodnotu 2,40 Kčs Kodex vyšehradský 1970, uzavírající pátý ročník emise Umění. Ta vyšla 27. listopadu 1970 a v oznámení o vydání se uvádí, že známku 2,40 Kčs vyryl Josef Herčík a vytištěna byla pětibarevným ocelotiskem z plochých desek, v barvách žlutá, červená, modrá, zlatá a černá.

Nyní mi byl předložen její přepážkový list v odlišných barvách – místo zlaté v jasně zelené a místo části červené v barvě černé.

To samozřejmě vzbudilo pochybnosti, z praxe je totiž dobře známo, že zlatá barva na československých známkách může v důsledku nevhodného uložení „zezelenat“, obvykle za současného „propití“ na zadní stranu známky. Ukázat si to můžeme na 4bloku známek hodnoty 30 h IX. všeodborový sjezd 1977, Pof. 2250.

Ten byl uložen (zřejmě po delší dobu) v kancelářských plastových deskách z tužšího plastu, který agresivně působil na zlatou barvu v jejím obrazu, a to tak, že ji nejen změnil na světle zelenou a „propil“ ji na zadní stranu, ale dokonce ji „rozpil“ tak, že se z linií staly barevné skvrny přesahující do původně nepotištěné plochy. Barvy červené – světlá hlubotisková a tmavá ocelotisková – viditelně změněny nejsou, a to jak při prohlídce v denním světle, tak v UV záření (modrá trubice). Za stejných podmínek nejsou viditelné změny ani na papíru známky a jejím lepu. A zmiňme ještě jeden vjem – byť nefilatelistický: přičichnete-li si k ní, je z ní cítit charakteristický pach plastových desek (který ale nejspíš po čase vyvane).

Podobných příkladů bychom si mohli představit více, pro účely dnešního bádání se zmíníme alespoň o několika zajímavých.

Na všech hodnotách emise Dobové kostýmy ze starých rytin 1983, Pof. 2621-5, se zlatá barva za stejných podmínek nevhodného uložení změnila na zelenou dvou odstínů, modro- a žlutozelenou (a to i na jedné známce současně), což se projevilo z přední i zadní strany.

Na jednokorunovce Den známky 1982, Pof. 2573, se změnila zlatá na olivově žlutou a jako taková se jeví i na zadní straně, kde bývá někdy vydávána za obtisk.

Na známce 2 Kčs 40. výročí Karpatsko-dukelské operace 1984, Pof. 2662, došlo ke změnám nejen u zlaté, ale i u modré barvy – je rovněž „rozpitá“ a „propitá“ na zadní stranu.
V různé odstíny zelené – od tmavě modrozelené po světle žlutozelenou – se zlatá barva změnila i na dalších vyobrazených známkách: 40. výročí Košického vládního programu 1985, Pof. 2690, 40. výročí SNB 1985, Pof. 2691, 40. výročí Února a Národní fronty 1988, Pof. 2829-30. U všech došlo k rozpití části obrazu tištěného zlatou barvou a jeho propití na zadní stranu známek, u „SNB“ obdobně reagovala i modrá hlubotisková barva a u „Košického programu“ dokonce i modrá barva ocelotisková, zatímco modrá hlubotisková v tomto případě zůstala nezměněna (její zdánlivá změna ve středu státního znaku je ve skutečnosti způsobena zlatou, která modrou zčásti překrývá).

U emise 65 let KSČ 1986, Pof. 2738-9, se dlouhodobý kontakt s agresivní plastovou folií projevil tím, že zlatá barva se přeměnila na modrozelenou, ovšem bez jakýchkoli změn na zadní straně. Na tu se jen slabě „propila“ jinak téměř nezměněné barva modrá, a to jen u hodnoty 1 Kčs.

U 1 Kčs Den známky 1973, Pof. 2060, byla zlatá barva změněna na světle zelenou až šedozelenou, a to i na kuponech, ale na zadní straně se to nijak neprojevilo.

Tuto exkurzi v oblasti změn barev našich známek v důsledku dlouhodobého kontraktu s agresivními plasty jsme podnikli proto, abychom si ukázali, jak rozmanité důsledky takové uložení známek může mít. Nevyčerpali jsme přitom zdaleka všechny možnosti, ale pro naše dnešní účely je dostatečné zjištění, že zlatou barvu lze změnit na různé odstíny zelené, aniž by došlo k poškození lepu či optickým změnám papíru (na denním světle i v UV záření). Současně jsme přitom zjistili, že zlatá barva se v důsledku této změny různě výrazně „rozpije“ a často se „propije“ na zadní stranu známky (ovšem ne vždy).

A teď se vraťme k předmětu dnešního zkoumání – ke známce 2,40 Kčs Kodex vyšehradský 1970. U té při prohlídce v denním světle i v UV záření nebyly zjištěny žádné stopy po rozpití zelené barvy, ani její propití na zadní stranu známek. Můžeme však toto zjištění považovat za znak pravosti? Rozhodně ne. Musíme si totiž uvědomit, že ve zkoumaném případě jde o jinou tiskovou techniku, než u známek uvedených v předchozích odstavcích. Ty byly tištěny rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem, a právě zlatá barva byla vždy hlubotisková – zatímco u známky zkoumané byla provedena ocelotiskem z ploché desky. Pro obě techniky se přitom používají rozdílné barvy, takže zjištěná odlišnost – neexistence rozpití a propití – sama o sobě není a nemůže být důkazem pravosti. Současně však zjištění, že tiskové barvy, používané při výrobě našich známek, se mohou za určitých okolností změnit ze zlaté na zelenou, je varovným signálem a důvodem, abychom v bádání pokračovali. Tyto barvy totiž obsahují jako pigment částečky bronzu, které se za určitých podmínek (kontakt s plastovou folií, ale i zvýšená vlhkost) mohou takto změnit.

Předchozí bádání nám tedy posloužilo jako důkaz, že změna možná je, a že je dokonce poměrně běžná, a projevuje se různými způsoby. Současně však toto zjištění není důkazem o tom, že by zkoumaná známka nemohla být pravá. To musíme objasnit jiným způsobem. Použijeme k tomu optické zvětšovací prostředky, konkrétně silnou lupu (zvětšující 10x) a mikroskop (zvětšující 60x), kontrolu pak provedeme naskenováním na 1.200 dpi a zvětšením na ploché obrazovce monitoru.

Pozornost budeme věnovat jednotlivým tiskovým barvám, v úvodu jsme si řekli, že jich bylo pět (žlutá, červená, modrá, zlatá a černá). Modrá, žlutá a černá nejsou na zkoumaném exempláři změněny vůbec. Místo zlaté je vždy zelená. Červená je v části obrazu nezměněna, v části je místo ní černá. Zaměříme se proto na poslední dvě zmíněné barvy, zlatou (zelenou) a červenou (černou).

Pod lupou vidíme, že na zkoumaném exempláři se zelená barva nachází vždy tam, kde se na známce standardní nachází barva zlatá – jde o šrafy vyplňující pozadí jejího obrazu. Zlatá se na zkoumané známce nenachází. Červená barva se v nezměněné podobě nachází ve středu obrazu, zatímco na jeho okraji (linky po obvodu) je místo ní barva černá, a pouze místy (zejména na horní hraně) je vedle ní vidět stopy barvy červené.

Majitel zkoumaného PL se domníval, že jde o zkusmý tisk, kde místo zlaté barvy byla použita zelená a místo červené v části obrazu černá. To je však nedomyšlená představa, protože podle detailů kresby je zřejmé, že jde o stejné tiskové desky jako u běžných známek, které byly na daný exemplář otištěny každá pouze jedenkrát – rozhodně nejde o dvojí po sobě jsoucí tisk stejnou deskou, pokaždé jinou barvou (červená a černá). Nejde ani o tzv. irisový tisk, kdy by byly na desku naneseny dvě různé barvy, což by se projevilo tak, že by část desky otiskla první barvu, další část barvu druhou a část desky by tiskla barvou smíchanou. To jsme zjistili tak, že jsme ve velkém zvětšení prohlédli detaily otisku a viděli, že například horní linka ohraničující obraz je v dolní části černá a v horní červená. Jasno do této otázky vnesla prohlídka pod mikroskopem v 60násobném zvětšení: ukázalo se, že to, co se nám pod lupou jevilo jako černá v linkách na běžných známkách červených, je ve skutečnosti velmi tmavě zelená (černozelená). Současně se ukázalo, že tato černozelená barva se nachází vždy tam, kde je na běžné známce červená v soutisku se zlatou. Nejde však o souvislé plochy (to u ocelotisku z ploché desky ani není možné), ale o červenou linku (dlouhý úzký vryp) probíhající přes různě dlouhá zakončení šikmých zlatých šraf. Literatura sice neuvádí, v jakém pořadí byly jednotlivé barvy této známky tištěny, prohlídkou standardního exempláře však lze zjistit, že červená byla tištěna až po zlaté. V silném zvětšení je totiž vidět, že zlaté šrafy končí u červené obvodové linky. Samozřejmě lze namítnout, že jako první byla tištěna červená, na které potom zlatá neulpěla, proto je třeba známku v mikroskopu prohlížet i v průhledu (tedy zespodu prosvícenou), což nám umožnilo vidět, že zlatá pokračuje pod červenou a v průhledu se u standardního exempláře jeví jako tmavé čárky (šrafy).

V této fázi zkoumání můžeme zformulovat hypotézu: Jasně zelená barva zkoumaného exempláře je ve skutečnosti změněnou barvou původně zlatou. Změněna jsou i místa soutisku zlaté a červené, která se jeví jako černozelená.

Co ale černozelená místa obrazu, kde se na standardní známce nachází pouze červená? K objasnění této otázky musíme použít ještě vyššího zvětšení – například kvalitním naskenováním. Díky němu vidíme, že jde zejména o úzké mezerky mezi šikmými zlatými šrafami, přes něž procházela červená linka. Tam, kde jsou šrafy kratší, prosvítá původní červená, kde jsou delší, linka se jeví jako černozelená, a to i v místech mezi šrafami. Je to nepochybně dáno tím, že změna zlaté barvy působí i na červenou, a to nejen v místě jejich styku, ale i v bezprostředním okolí zlaté. U hlubotiskových známek se to projevovalo jako její rozpití, u zkoumané známky ocelotiskové je tento jev mnohem méně intenzivní, přesto ale přítomný. V obvodových linkách současně vidíme jasné změny barvy z červené na černozelenou a naopak, vždy v souvislosti s přítomností (nebo bezprostřední blízkostí) původní zlaté.

Závěr je tedy jednoznačný. Nejde o zkusmý tisk ani chybotisk, ale o exemplář změněný v důsledku nevhodného uložení (a nemuselo jít o plastové desky, ale o nevhodnou pauletku či jiný plastový obal, a nelze vyloučit ani jiný důvod této změny barevnosti).

A ještě se zamysleme, jak takto změněné známky vlastně nazvat? Jsou to padělky? Nebo známky poškozené? V podstatě spadají do obou kategorií a záleží na okolnostech, za nichž ke změně barevnosti došlo. Pokud to bylo nezáměrným špatným uložením, jde o známky poškozené. Pokud by někdo barvy takto měnil úmyslně, šlo by o padělky. Ať tak či tak, rozhodně nejde o žádné cennosti a čtenáři Filatelie se jimi po přečtení dnešního článku rozhodně nenechají napálit!

Padělek – nebo „padělek“?

PDF verze -> Padělek – nebo „padělek“? (PDF, 609 kB)

František Beneš

V naší rubrice se často zabýváme padělky ke škodě sběratelů. Stejně škodlivé však mohou být i jiné výrobky, které původně jako padělky nevznikly. Ukázat si to můžeme na několika příkladech. Jako první představíme málo známý „padělek“ známek Skautské emise 1918.
Continue reading Padělek – nebo „padělek“?

Znalecká hlídka – 15 let

PDF verze -> Znalecká hlídka – 15 let (PDF, 937 kB)

František Beneš

Znalecká hlídka časopisu Filatelie vychází už více než 15 let. Články na toto téma samozřejmě přinášel i před tím (kdysi dokonce pod názvem Hlídka znalců), ale teprve v únoru roku 1995 jim redakce dala stálý prostor v podobě rubriky. Podnětem k tomu bylo založení Filatelistické zkušebny Domu filatelie v Praze o měsíc dříve, tedy v lednu 1995, jejíž znalci byli iniciátory či přímo autory řady článků, s nimiž jsme se pak ve Znalecké hlídce mohli v průběhu let setkat.
Continue reading Znalecká hlídka – 15 let

Staré padělky zepelínových dopisů

PDF verze -> Staré padělky zepelínových dopisů (PDF, 334 kB)

František Beneš

Německé zepelínové dopisy ze třicátých let jsou obvykle pravé – už proto, že samotné známky pro vzducholodní poštu bývají dost drahé, a tak padělatelům nestálo za to je pro tento účel používat. Neplatí to však vždycky, takže i tady se musíme mít na pozoru. Ukázat si to můžeme na trojici zjevně starých padělků celistvostí, pocházejících z doby, kdy vznikaly i ty zaručeně pravé.
Continue reading Staré padělky zepelínových dopisů

Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

PDF verze -> Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií (PDF, 1,32 MB)

František Beneš

V rubrice Znalecká hlídka se většinou zabýváme padělky ke škodě sběratelů – těch (opravdu) ke škodě pošty je totiž nepoměrně méně. Závorku se slovem opravdu jsme vložili proto, že není vyloučeno, že některé jsou ve skutečnosti také ke škodě sběratelů a jako ke škodě pošty se jen tváří – aby z nich vytáhly peníze (což může být případ některých pozdějších celistvostí s padělky výplatních známek z 90. let). Ať tak či tak, obojí musel někdo zhotovit, a to leckdy nejen na koleně.
Continue reading Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

PDF verze -> 11-05Padelek nedotisku 10 Kc Ruze 2008.pdf (PDF, 459 kB)

František Beneš

Na trhu se letos objevily známky 10 Kč Růže 2008, Pof. č. 543, se silně zeslabenou nebo dokonce zcela chybějící červenou barvou. Byly nabízeny za 4 až 6 tisíc korun za kus a za tuto cenu jich několik našlo nového majitele. Když mi byly předloženy k prohlídce, zjistil jsem, že jde o padělky ke škodě sběratelů. A přitom na začátku všechno vypadalo tak krásně…
Continue reading Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky

PDF verze -> Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky (PDF, 858 kB)

František Beneš

Materiály související s holocaustem přitahují pozornost poštovních historiků, badatelů a sběratelů už po desítky let. Mnohé z nich, vzhledem k okolnostem, za nichž vznikaly a byly doručovány, se zachovaly jen ojediněle (a i jejich stav nezřídka odpovídá tragické situaci, v nichž je adresáti – často s nasazením života – uchovávali). A protože vzácnost v našem oboru souvisívá s cenou, jsou častým objektem zájmu padělatelů.
Continue reading Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky