„Tiskové matrice známek“ na aukčním webu?

„Tiskové matrice známek“ na aukčním webu?

František Beneš

V minulém čísle Filatelie jsme přinesli článek o nabídce odcizených poštovních razítek na aukčním webu Aukro. Jako reakci na něj jsme obdrželi tento mail: „Dobrý den, dovoluji si upozornit na zvláštní nabídku tiskových raznic – matric známek ČSR II, asi 28 kusů, na aukčním portálu newauction, v oddílu filatelie / ostatní filatelie a příslušenství. Prodávající pod přezdívkou „Fajnkup“ je Kutné Hory. Třeba už o tom víte. Zdraví Jan Růžička, číslo KF 5123.“

S aukčními stránkami se na internetu doslova roztrhl pytel, přibývají a zanikají takovou rychlostí, že je ani nestačíme všechny registrovat, natož prohlížet a zkoumat jejich nabídku. Je proto dobře, že to dělají jednotliví pozorní filatelisté, jako například pan Růžička, a když si povšimnou něčeho podezřelého, dají o tom ostatním sběratelům vědět.

Díky jeho mailu jsme se tedy na zmíněnou nabídku „tiskových štočků – matric na tisk známek ČSSR“ blíže podívali. Sestává z řady položek a podle vyobrazení se vztahují ke známkám převážně z 50. a 60. let.
Každá položka je doprovozena tímto textem:

Z něj a z vyobrazení je jasné, že nejde o desky pro tisk známek, jak je uvedeno v nabídce, ale o destičky pro tisk reprodukcí známek, a to tou kdysi nejběžnější technikou – knihtiskem pomocí autotypického rastru. Ten je viditelný i na následujících vyobrazeních.

Obraz je tvořen soustavou různě velkých bodů, v tmavších místech obrazu jsou větší a ve světlých menší či dokonce žádné. Pravé známky, k nimž se destičky vztahují, však nebyly tištěny pomocí autotypického rastru, ale jinými postupy, zejména rotačním ocelotiskem, popř. kombinovaným s hlubotiskem.

Ještě jasněji pravý účel těchto destiček vyplývá ze skutečnosti, že známky na nich jsou vyobrazeny i s okraji a zoubkováním. Očividně jde o zinkové destičky, do nichž je vyleptán obraz. Určeny byly zřejmě k tisku nějaké publikace. Před masovým rozšířením ofsetového tisku šlo o nejběžnější polygrafický postup a takové destičky si vyráběla skoro každá knihtiskárna. Jejich pořizovací cena byla nepatrná.
S filatelií tyto destičky vlastně nijak úžeji nesouvisejí a sběratele ani neohrožují. Otisky z nich mohou filatelisty jen těžko oklamat.

Poznámka redakce: Na druhé straně prodávající nabízí zboží, které je nesprávně a zavádějícím způsobem popsáno a méně zkušené sběratele tak může oklamat. Už ze samotného popisu je přitom zřejmé, že si je dobře vědom, co nabízí, do jisté míry tak jde vlastně o podvodné jednání.