Tomáš Baťa na německé známce (2)

Tomáš Baťa na německé známce (2)

František Beneš

V loňské prosincové Filatelii jsme představili aršík nestátního německého poštovního operátora ASD, vydaný ke 130. výročí narození průmyslníka Tomáše Bati. Firma ASD byla jednou z řady tamních soukromých pošt a pro své zásilky vydala řadu známek, jejichž výrobu objednávala v pražské Poštovní tiskárně cenin. K aršíku T. Baťa přišla řada dotazů, proto aršík i činnost jeho vydavatele nyní více přiblížíme.

Situace v Německu na poli poštovnictví je naprosto odlišná od té naší. Na startovní čáře po roce 1989 stáli oba operátoři – tedy Deutsche Post (DP) a Česká pošta (ČP) – obdobně, s velmi hustou sítí poboček (poštovních úřadů), které sami provozovali. DP měla v roce 1990 bezmála 30.000 vlastních poboček, které však v následujícím desetiletí prodala Poštovní bance nebo převedla na formu partnerské spolupráce (obdoba naší pošty Partner). Z původního počtu si nakonec ponechala pouhé 2 (slovy: DVĚ!) pobočky, ostatní nyní provozují jiné subjekty (banka, obchodníci, DHL) na základě smluvního vztahu – a počet těchto partnerů dále narůstá.
Vedle toho poštovní služby v Německu jako operátoři zajišťovaly i další firmy, zaměřené často jen regionálně. Jednou z nich byla společnost ASD, působící v jihozápadní části Saska, přilehlé k České republice. Na svých propagačních materiálech se prezentovala jako „Vaše soukromá poštovní služba v Krušných horách“.

ASD vydala řadu poštovních známek, vzhledem k regionu působení se na nich často objevovaly náměty související s hornictvím.

Další náměty čerpají ze současnosti regionu, příkladem je moderní areál pro skoky na lyžích Vogtland Arena v Klingenthalu, ležící v těsné blízkosti hranic s Českem, na dohled od Kraslic.

Blízkost k ČR zřejmě způsobila, že si ASD tisk známek objednávala v naší Poštovní tiskárně cenin. A odtud byl už jen krůček k tomu, připomenout na některé z nich téma vztahující se k České republice. V roce 2006 to bylo 130. výročí narození Tomáše Bati, jehož prodejny od dob první republiky působily i v německém Krušnohoří (například v Saské Kamenici), tedy v domovském regionu ASD.

V archivu PTC se dochovaly doklady o tom, jak aršík vznikal a jak se vyvíjela jeho podoba. První návrh vypadal takto:

Od počátku bylo rozhodnuto, že tisk známek bude proveden v kombinaci ofsetu a rytiny. Rytiny provedl rytec M. Pošusta a dochovaly se jejich otisky.

V souvislosti s tiskem z ploché desky byla připravována i perforace, ta měla být prováděna na tiskový list dvojnásobné velikosti, jehož levá část byla upravena lámáním, aby se papír nekroutil.
Na základě připomínek a korektur vznikla konečná výtvarná podoba emise, jak je zachycena na cromalinových nátiscích aršíku a jedné FDC.

Na obou známkách definitivního vydání je rytina méně znatelná, protože je provedena subtilněji, hnědočernou barvou (na výrobním sáčku je popsána jako „hnědá lomená do černa“) a navíc je rastr aršíku hrubší než rastr viditelný na cromalinovém nátisku (ve většině jiných případů je to obráceně).

Slibně se rozvíjejí emisní činnost společnosti ASD neměla dlouhé trvání. Firma vznikla v roce 2001 a na podzim roku 2007 se spojila s jiným operátorem a pod původním názvem už nepůsobila. Nebyla však jedinou německou poštou, která si nechala tisknout známky v PTC. V jejím archivu se dochovaly specimeny známek další saské soukromé pošty PostModern (se sídlem ve stejném saském městě Aue), která působí dodnes.

Nemusí přitom jít o konečný počet německých soukromých pošt, které v pražské PTC tiskly své známky, další poznatky může přinést pokračující průzkum jejího rozsáhlého archivu.