Tři premiéry v emisi k výstavě v Chomutově

Pof. č. 844 – Tři premiéry v emisi k výstavě v Chomutově 842KB)

František Beneš

Název emise: Chomutov
– VI. českoněmecká filatelistická výstava
Den vydání: 15. 4. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 25 Kč; kat. č. 844 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Marie Svobodová
Rytina: Ľubomír Žálec
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTr v barvě černé + HT v barvách tmavě a světle hnědé a fialové
Tisková forma: 2x (30 + SL /8 + 4 K/)
FDC: OTp v hnědé barvě; vytiskla PTC Praha

Soutěžních filatelistických výstav už není tolik jako v minulosti – a nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě a Americe. Tuto skutečnost můžeme vidět ze dvou stránek – špatné je, že možností vystavovat (a současně propagovat filatelii) ubylo, na druhé straně výstavy, které se podařilo zorganizovat, se samozřejmě těší větší pozornosti návštěvníků i vystavovatelů a pořadatelé si mohou vybírat z větší nabídky exponátů.

Blížící se výstava v Chomutově je už šestou v řadě českoněmeckých výstav spojených latinským názvem Euregio Egrensis; u zrodu této tradice stál František Lněnička z Karlových Varů, už bohužel zesnulý. Ještě v roce 2006, kdy proběhla třetí výstava, pořadatelé do Euroregionu historického Chebska (nyní bývá označován jako euroregion Poohří), jak by šlo přeložit její název, zahrnovali u nás Karlovarsko a v Německu Bavorsko, Sasko a Durynsko. To v podstatě odráželo zaměření stejnojmenného regionálního sdružení měst a obcí (kam za ČR patří ještě Tachovsko, Sokolovsko a Chebsko). Nyní se u nás regionální českoněmecká filatelistická spolupráce rozšířila i na Ústecko, kam spadá statutární město Chomutov. Díky tamnímu agilnímu klubu filatelistů 04-02 se od středy šestého do neděle desátého května můžeme v Galerii Špejchar setkat před exponáty či při doprovodném programu. O významu výstavy pro region svědčí, že záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje a chomutovský primátor. Pro Svaz českých filatelistů jde o jednu ze dvou největších akcí roku (druhou je Valná hromada SČF) a vydavatel našich známek ji připomněl příležitostným vydáním.

Známku nominální hodnoty 25 Kč navrhla Marie Svobodová, malířka a grafička, kterou filatelisté dobře znají jako autorku úspěšných příležitostných poštovních razítek, přítisků na dopisnicích, pamětních listů SČF a diplomů výstav PRAGA. Nyní tedy poprvé vstupuje do naší známkové tvorby a jistě má dvojnásobnou radost, že tématem její předlohy je právě Chomutov, město, v němž žije a tvoří. Velká událost je to nejen pro autorku a nás filatelisty, ale i pro samotné město – je to totiž poprvé, kdy dostalo „svou“ poštovní známku.

Autorka známky ale není jedinou členkou rodiny Svobodů, s níž se v souvislosti s Euregio Egrensis můžeme setkat. Předsedou organizačního výboru výstavy je totiž její manžel Václav, známý chomutovský filatelista a zkušený organizátor v našem oboru. Obětavých pořadatelů je ale v tamním klubu filatelistů více a všem za jejich úsilí patří náš dík.

Na známce je vyobrazeno místo konání výstavy, Galerie Špejchar na náměstí, s přilehlým kostelem a frontou domů. Městská architektura je námětem i na kresbě FDC (mimochodem – velmi zdařilé!), v razítku je historické písmeno C jako připomínka starobylého názvu města.

Autorem rytiny známky a FDC je mladý slovenský rytec Ľubomír Žálec, autor řady slovenských emisí, který se tak poprvé účastní na naší známkové tvorbě.

Nové vydání je tedy vlastně trojnásobnou premiérou. Historicky poprvé je Chomutov připomenut na poštovní známce a oba její autoři se poprvé zapisují do naší známkové tvorby.

Známka vychází v přepážkových arších o 30 polích a v sešitkovém listu s osmi známkami a čtyřmi kupony. Na horním okraji archu je přitištěno www.ceskaposta.cz, přičemž na jedné polovině TA je název namontován na okraji PA, na druhé na okraji SL. Zájemci o tato označení tak snadno poznají, z jaké poloviny TA ten který arch či sešitek pochází.

A nakonec důležitá informace: Rytina nové známky bude otištěna na příležitostném tisku České pošty, který je přílohou výstavního katalogu.