Úpravy statní hranice

PDF verze -> Úpravy statní hranice (PDF, 380 kB)

František Beneš

V těchto dnech vstupuje v platnost ústavní zákon o úpravě státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Jeho předmětem je mimo jiné i vzájemná výměna částí území, v případě ČR např. osady U Sabotú, postoupené slovenské straně. Tomuto případu se tisk v posledních letech obsáhle věnoval a pro vleklost jednáni měli i filatelisté mnoho příležitostí výměnu území dokumentovat odeslanými celistvostmi z nejbližších poštovních úřadů obou států.

Výměna a postoupení území ovšem ne ni v naši historii ničím novým a poštovní doklady s tím související jsou po letech obvykle ceněnými aukčními položkami. Vzpomeňme namátkou na přičlenění Cmuntu k ČSR v roce 1920 (podrobně o sběratelských dokladech dodatečné úpravy československých státních hranic po vzniku ČSR pojednává 1. díl Monografie čs. známek na str. 56- 59). Vlastní vyměřovací práci v terénu prováděly komise pro vyměření hranic, a tak si sběratelé, zabývající se tímto tématem, mohou své sbírky obohatit i celistvostmi odeslanými pracovníky těchto komisí.

Na obrázku je doporučený dopis odeslaný 25. 7. 1922 Komisí pro stanovení hranic českoslov.-maď., Československá, adresovaný Triangulační skupině č. III. Rozhraničovací komise čsL.-maďarské v Čopu č. 102. Dopis byl odeslán z Bratislavy, je na něm otisk razítka „Věc úřední (delimitační). Poštovné výměrkováno“, zezadu je zalepen kulatou červeno-bílou zálepkou s názvem komise ve francouzštině a slovenštině. Vyplacen je dvou páskou známek 100 h Osvobozená republika 1920, Pol. č. 158. Tato frankatura znamená, že odesilatel nehradil základní poštovné (neboť jako věc úřední byla zásilka od základního poštovného osvobozena), ale pouze doporučený příplatek, který od 1. 1. 1922 až do konce února 1937 (tedy dlouhých 15 let!) čin i l právě uvedené 2 koruny.

Podle otisku razítka dodací pošty Čop na zadní straně obálky byl dopis doručen 27. 7. 1922. Podle otisků razítek na přední straně obálky i podle strojem psané adresy, které jsou všechny v češtině, lze pak usuzovat na fakt, že komise byla složena z českých odborníků působících na Slovensku. Zajímavý dopis, kde jak odesilatel, tak adresát jsou účastníky úpravy státní hranice, nám předložil jeden jihočeský sběratel s tím, že jej koupil na burze v partii doslova za několik korun. Jaké z toho plyne poučen í? Kdo má oči stále otevřené, toho větší či menší sběratelský poklad jistě nemine!