Znovu vyplaťte!

PDF verze -> Znovu vyplaťte! (PDF, 385 kB)

František Beneš

Zajímavým dokladem bdělosti poštovních úředníku za první republiky je dopis firmy Josef Pexa a spol. z Prahy – V1nohrad, odeslaný do Budapešti. Na obálku vyplacenou známkou 2 Kč Malá dohoda 1937, Pof. č. 320, znehodnocenou vlnovkovým razítkem Praha 31 s rozlišovacím písmenem Se, s datem 25. 1. 1938 ve 22 hod. byl dolepen lístek papíru s rukopisnou poznámkou: 2,- Kč známka je již neplatná. Znovu vyplaťte!“, stvrzený otiskem razítka téže pošty, data a hodiny, avšak s rozlišovacím písmenem 10b. Nalepená známka Je podtržena modrou tužkou a v den podání dopisu už skutečně 5 dnů neplatila (její platnost skončila 20. 1. 1938).

Z obálky nejde vyčíst, zda tato pečlivost přinesla plody- je možné, že dopis byl přes poznámku na něj přilepenou dále přepraven, pravděpodobnější však Je, že byl vrácen odesilateli, ten už obálku nepoužil a sdělení odeslal v obálce nové, vyfrankované správně. Pošta v tomto případě sice nevyměřila doplatné, ale ani nebyla ošizena o 2 Kč výplatného, nepočítáme-li ovšem zvláštní manipulaci se zásilkou a její vrácení odesilateli. Ať tak či tak, před všímavostí toho dávného pošťáka klobouk dolu! Obdobně, ale přísněji pošta postupovala u druhého vyobrazeného dopisu, adresovaného Slavné okresní politické správě v Čáslavi. Odesilatel Jos. Obst, ředitel kuru v Ronově nad Doubravou, jej vyplatil třípáskou známek 20 h Osvobozená republika 1920, Pol. č. 151 a odeslal 2. 5. 1921 ve 12 hodin vlakovou poštou č. 126 Závratec Čáslav.

Pošta v Čáslavi, kam byl dopis doručen, však na obálku přilepila lístek papíru s rukopisným pokynem: Pošt. Úřad v Ronově n. D. 215 byly nalepené známky už vzaty z oběhu – vyberte od odesilatele 1 Kč 20 h – nalepte laskavě novou známku doplatní a sem vraťte“. Věc měla dokonce i svoje číslo jednací, o čemž svědčí poznámka: čj. 21″. Na lístku je otisk denního razítka Čáslav 3. 5. 1921 10 hodin. Dopis byl pak vrácen poště v Ronově, která od odesilatele vyměřené doplatné vybrala a na zadní stranu vylepila v Jeho hodnotě doplatní známky, znehodnocené denním razítkem Ronov nad Doubravou 2. 5. 1921, s proškrtnutým údajem o hod1ně.

Vzhledem k tomu, že použité známky 20 h Osvobozená republika platily do 30. 4. a následující den 1. května bylo zřejmě volno, je den podání dopisu vlastně prvním pracovním dnem, kdy tyto známky už neplatily. Protože adresát – okresní politická správa- nebyl zřejmě ochoten doplatné uhradil, čáslavští pošťáci nelitovali práce a dopis nekompromisně vrátili. Obě obálky ukazují, že dokonalost tkví v maličkostech. Korektnost a přesnost úředníku naší pošty v obdob1 I. republiky nám v tom muže být leckdy vzorem.