Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

PDF verze -> Vážená paní vrchní vodovodní potrubová … (PDF, 358kB)

František Beneš

Záliba Evropanů a Čechů obzvláště v titulech a titulováni je dávno dobře známá a filatelisté – sběratelé celistvosti by o tom mohli dlouho vyprávět. Šroubovaná obřadnost používaná v adresách vzkvétala zejména za první republiky, a tak se čas\ o setkáme s výrazy typu Vážený pán, p. Václav Vízek, emeritní revident státních drah ústřední zúčtovny vozů, Praha – Karlín, u Invalidovny (na pohlednici z roku 1925). Samozřejmostí bylo uvádění všech možných titulů, mnohý student je MUC. či JUC., učitel v důchodu je emeritní profesor, majitel dílny je nazýván továrníkem, majitel domku pak majitelem realit.

Zvlášť nezvykle dnes působí tituly a oslovení připisovaná ženám, v nichž je často vyjádřena zejména skutečnost, že jejich manžel zastává takové či onaké postavení. Příkladem je třeba adresa na pohlednici z Karlových Varů: Velevážená paní, paní Jaroslava Novotná, choť vrchního účetního továrny na strojená hnojiva v Písku. Jako osvěžení pak působí obálka doporučeného dopisu adresovaného: Tít. Anastazie Maštalířová, choť školníka ret. real. gymnázia, České Budějovice, česká ulice č. 64. Jistě se jednalo o důležitou úřední věc, protože obálka je opatřena červeným rámečkovým razítkem.
Do vlastních rukou! Bez náhradního doručení.“ a známka je opatřena dokonce dvěma otisky podacího razítka. Prostě komu čest, tomu čest. Ne všechny tituly uváděné v adresách však byly míněny vážně a některé nám dokonce názorně ukazují, že naši předkové měli silně vyvinutý smysl pro humor. K takovým patří například dopis z roku 1933, adresovaný Nevinné a milé dívence sl. Khomové Pepince, Praha • Břevnov, Nový domov 500. Krásně adresovaná je i pohlednice z roku 1903, odeslaná z Prahy – Smíchova: Roztomilý zlatovlasý modrooký diblík a andílek, slečna Aďa Velinská, majitelka rozkošných ďolíčků v tvářičkách, v Praze II, Jáma 7.

Na pohlednici je tužkou připsáno .,1903 – 17 let“. lnu, mladost… Je samozřejmé, že sbírání zajímavých adres na celistvostech není ve filatelii nijak rozšířený obor, na druhé straně však takový dopis či pohlednice, byť se všední frankaturou, může hezky zpestřit sbírku, a to doslova za pár korun.