Bože, ať sousedům ta koza chcípne

PDF verze -> Bože, ať sousedům ta koza chcípne! (PDF, 381kB)

František Beneš

Obyčejná korespondence adresovaná velkým úřadům, není obvykle předmětem zvláštního zájmu sběratelů. Například takto použitých zálepek 1 Kč vydání 1927 se dochovalo velké množství a na burzách a pultech obchodníku je lze spatřit za pár korun. Zkrátka n1c zajímavého. A přece – někdy Jen stačí takovou zálepku obrátit a začíst se do jejího textu. Najednou vám pak na dlani v několika řádcích leží celé lidské příběhy. Jako dvě zálepky shodně odeslané Sociální pojišťovně v Praze. V obou případech se odesilatel nepodepsal a obě obsahují udání. První z nich 1e adresována „P.T. Soc1ální ústřední pojišťovně v Praze“ a odeslána z Olomouce 4. 9. 1934.

Text napsaný Inkoustovou tužkou, rádoby „zdeúředním“ slohem, zní:… P. T. Upozorňuji Vás na p. Josefa Božka, z jakých důvodů pobírá tak velkou invalidní starobní rentu jako ženatý s více dětmi když jest rozveden kde svojí ženu opustil a žije s konkubinátkou a má syna 201etého kterého stále živí. Syn konkubinátky jest práce se štítící zábav milující, že on mu z renty dává každý týden na zábavu 5 Kč, za což myslím, že renty se uděluji pro neschopnost práce na živobytí ale ne na zábavy. Jeho manželka 15 roku opuštěna od svého muže byla by potřebnější této renty, která v nouzi musí žíti, což on s cizí ženskou rentu promarňují. Žádám byste tuto věc policejně vyšetřiti dali byste seznali, že co zde vše jest psát1 zakládá se vše napravdě. Žádám byste mu vice rentu nedávali a raději dali jeho vlastní ženě a dětem, která toho potřebuje.

Druhá zálepka Je adresována “ Ústřední Sociální Pojišťovně v Praze na Smíchově čp. 1292″ a odeslána z Českých Budějovic 18. února 1939. Perem, těžkou rukou, Je uveden text: Sděluji Vám, že Anna Novaková pobírá pořáde podporu na Syna Jana Nováka který už se druhým rokem živ1 sám poněvadž slouží je z domova pač a vona se chlubila na trhu že má pod 10 štráchů pole živobití že jí nenaroste, syn že je prič už druhým rokem, takže tu podporu si muže vona ukládat pro sebe, tak bych prosila biji to bylo vzato natoho syna. A aby se snad úřad nespletl. Je připojena 1 přesná adresa udané Anny Novákové – ve Slavči, p. Křemže u čes. Budějovic „. Z textu zálepek lze usoudit, že anonymním udavačem byly v obou případech ženy• v prvním případě nejspíš žena vlastní, opuštěná.

Ta dokonce, aby nedošlo k omylu, po zalepení zálepky Ještě stejnou inkoustovou tužkou připsala do levého horního rohu adresní strany poznámku: “ čís. leg. 2,735 073 “ (číslo Pojištěnecké legitimace manžela, které asi měla někde poznamenané z doby společného soužit0. Poznamenanou však už ne měla přesnou adresu pojišťovny, proto se musela spokojit se stručným a nenaroste, přesným – Sociální ústřední pojišťovna v Praze. Přesný název a adresu pojišťovny naopak znala pisatelka druhé zálepky, a to včetně čísla popisného. Důvodem byla zřejmě skutečnost, že ona sama pobírala od této pojišťovny nějakou sociální dávku, a adresu tedy mohla opsat z vlastního formuláře. Obě zálepky do Pojišťovny řádně došly a byly opatřeny prezentačními razítky a spisovými poznámkami. Jak byly vyřízeny a zda oběma udaným byly jejich důchody odebrány, Jak si přály pisatelky, či zda se udání ukázala Jako nepodložená, to ovšem ne- víme. Vždyť jsme jen obrátili dvě běžné československé celiny ze třicátých let…