Vlastní známky České pošty – Tenis

Vlastní známky České pošty – Tenis

František Beneš

Název emise: Český tenis, 2021
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty: 25x „B” – (= 19 Kč ke dni vydání), úspěšní čs. tenisté a tenistky
Kat. č.: VZ TL 124
Rozměry známkových obrazů: 23 x 30 mm
Grafická úprava: Tomáš Říha
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 25 samolepicích známek
Náklad: 8.000 TL

Vlastním známkám se věnujeme v každoročním souhrnném přehledu a mezi novinkami je obvykle neuvádíme. V průběhu doby se ale mezi těmito vydáními objednanými soukromými osobami objevila zvláštní podmnožina – vlastní známky, které vydává Česká pošta a prodává je na svých přepážkách. Díky tomu se domníváme, že by si zasloužily samostatnou katalogizaci a také včasné upozornění, aby si je zájemci mohli na poště zkusit obstarat.

Nejnovějším přírůstkem na tomto poli je list s pětadvaceti různými známkami nominální hodnoty B (= 19 Kč), nesoucími portréty našich tenistů a tenistek, kteří uspěli ve světových soutěžích Davisův pohár (muži) a Pohár federace, později přejmenovaném na FED Cup a nyní na Pohár B. J. Kingové (ženy). Na každé známce je mimo obrázku uvedeno jméno osobnosti, takže se snadno zorientují i ti, kdo se o bílý sport příliš nezajímají.