Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

František Beneš

Když ve Filatelii 2/2018 vyšel katalog POFIS Česká republika – vlastní známky, řada čtenářů se pozastavila nad vynechanou položkou č. 49, u níž byla uvedena lakonická poznámka „nebylo vydáno“. K jaké příležitosti byly tyto vlastní známky připravovány, na čí objednávku, a proč k jejich vydání nakonec nedošlo? Díky studiu dokladů z archivu Poštovní tiskárny cenin můžeme na uvedené otázky po letech odpovědět.

Před pěti lety, v roce 2016 byla připravována významná státní návštěva – do České republiky měl přijet papež František. Protože termín návštěvy nebyl znám v době přípravy emisního plánu na rok 2016, Česká pošta k této příležitosti připravila vydání vlastní známky, tedy známky vydané přímo Českou poštou, a to v sešitku o osmi známkách. Vedle toho bylo připravováno vydání dvou celinových pohlednic s natištěnou známkou (nominální hodnoty A a E), v jiné podobě než byla sešitková, a další obraz papeže měly nést obrazové strany pohlednic.

Autorem výtvarné podoby obou vydání byl grafik Jan Kavan, zkušený tvůrce mnoha našich emisí (a nástupce Oldřicha Kulhánka ve funkci předsedy Komise pro výtvarnou podobu poštovních známek GŘ ČP).

Schválené předlohy byly předány Poštovní tiskárně cenin, která zahájila přípravy k tisku. V archivu PTC se dochovaly zakázkové sáčky (jeden pro známky a jeden pro celinové pohlednice), na nichž je podrobně popsán výrobní postup, a v nichž jsou vloženy související doklady a tiskové zkoušky. Díky nim můžeme podrobně osvětlit okolnosti přípravy „záhadného“ vydání číslo VZ TL 49 a současně opravit záznam v katalogu vlastních známek, protože už víme, že nešlo o tiskový list (TL), ale o známkový sešitek (ZS). Správné označení této nevydané emise je tedy VZ ZS 49.

Podívejme se teď na obě připravovaná vydání podrobněji. Napřed to známkové.

Už jsme řekli, že původně bylo uvažováno vydat známku v tiskových listech o 25 polích, a z tohoto záměru zřejmě přetrvalo nesprávné katalogové označení „TL“. Známka by však měla jen malý formát, a tak bylo rozhodnuto vydat ji ve formátu výrazně větším, v sešitku na samolepicím papíru. Jasno nebylo ani o nominální hodnotě – původně mělo jít o písmenové označení E, v průběhu přípravy došlo ke změně na hodnotu A. Tiskový list měl obsahovat původně šest sešitků, to bylo později změněno na pět sešitků.

Podle údaje na zakázkových sáčcích měly být známky z tiskárny expedovány 18.4.2016 a pohlednice o den později. Jako poslední je v řadě dokladů v sáčcích uložen tento zjevně nakvap napsaný pokyn, jímž skončil příběh této zdařilé připravované emise (s výrazem „dočasné“ máme u nás své zkušenosti…).