Znalecká hlídka

Znalecká hlídka

František Beneš

V této rubrice se obvykle věnujeme závažnějším otázkám pravosti, zejména nově objeveným padělkům a zajímavým odchylkám na pravých známkách. Dnes se seznámíme s padělkem jen málo nebezpečným, který by ale i tak mohl zmátnout méně zkušené sběratele. Jde o známku tzv. Skautské pošty z roku 1918, hodnoty 20 h s přítiskem Příjezd presidenta Masaryka, která vzadu nese otisk znalecké značky Gilbert.
Tato značka je pravá a je provedena černou olejovou barvou pro kovová razítka, kterou R. Gilbert používal. Samotný přítisk je však nepochybně padělkem ke škodě sběratelů, a to poměrně nízké nebezpečnosti. Jak ale mohl tak zkušený znalec takový padělek ověřit? – divil se sběratel, který mi známku přeložil k prohlídce.

Odpověď je jednoduchá – neudělal to. Ověřil totiž známku bez přítisku (která je nepochybně pravá), jak lze snadno zjistit podle polohy značky na zadní straně – vede shora dolů, zatímco u známky s přítiskem by směřovala zdola nahoru). Svěží známka bez přítisku má přitom tržní cenu nějakých 250 Kč, s přítiskem 100x vyšší (25.000 Kč) – což je důvod, proč tento padělek vznikl. Bylo dobře, že jej onen opatrný sběratel předložil k prohlídce ještě před zaplacením. To ale neznamená, že se na trhu neobjeví znovu, tentokrát třeba za nižší cenu a s legendou „já tomu nerozumím, našel jsem to po dědečkovi“. Čtenáři naší rubriky o takových případech teď už ale vědí a doběhnout se nenechají!