Královská tisková technika s novým postupem

Královská tisková technika s novým postupem

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby –
Ocelotisk z ploché desky
Den vydání: 20. ledna 2022
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1148
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Rytec předlohy známky: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp z leptané desky; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: PL 10 + SL 8+2 K
Náklad: PL 10: 150 tis. (= 15 tis PL),
SL 8+2: 80 tis. (= 10 tis. sešitkových listů)
Rytec FDC: Miloš Ondráček
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Označení v titulku se samozřejmě vztahuje k ocelotisku z ploché desky, což je technika, kterou se oprávněně ve světě chlubíme a která má v naší známkové tvorbě bezmála stoletou tradici. Ta nebyla přerušena ani po ukončení výroby známek v holešovické Poštovní tiskárně cenin, protože ji používá i Tiskárna Hradištko, nový výhradní dodavatel známek České republiky.

Používá k tomu stejné strojové vybavení jako kdysi PTC, které od ní do Hradištka postupně nakoupili (a převzali i některé zkušené tiskaře). Pozorným sběratelům však jistě neušlo, že v Hradištku tištěné ocelotiskové známky jsou vždy jen součástí aršíků, kde je příslušná známka obsažena jen jednou. Důvod je jednoduchý – tisk probíhá z původní rytecké destičky. V minulosti tomu však bylo jinak. Ze zakalené rytecké destičky byla moletováním zhotovena tisková deska o více stejných polích, a tak vznikly aršíky o dvou stejných známkách (Vyšehrad 1998), malé PL o čtyřech stejných známkách (například více než půl století vycházející Umění) a samozřejmě i 8-, 10- a 12-bloky. Moletování, tradiční a donedávná neodmyslitelná součást výroby známek, však s sebou nese nemalou ekologickou zátěž, a tak jej v Hradištku zatím nemohou provádět. Místo toho zvolili ekologicky výrazně šetrnější postup, kdy prohloubená místa v tiskové desce vznikají procesem leptání. Díky němu mohou vznikat ploché desky o více stejných známkách, z nichž se pak tiskne na tiskových lisech Waite a Heim. Této technice – ocelotisku z ploché desky – a prvnímu ze jmenovaných strojů je věnována nová emise. Jde o první vlaštovku popsaného postupu, a my tak máme možnost výsledek srovnat se staršími známkami, při jejichž přípravě bylo použito moletování (když jsem připravoval tento článek, měl jsem k dispozici jen skeny nové emise, sám jsem tedy zvědav, zda a jak se bude lišit tisk provedený z „vrypů“ vzniklých v desce vyleptáním od otisků skutečných vrypů provedených rytcem a poté transponovaných moletováním – rozdíl to nepochybně bude, už proto, že výsledek ruční práce má jinou podobu než výsledek vzniklý „mechanicky“, přesněji řečeno chemicky).

Abychom si nový postup dovedli lépe představit, popíšeme jeho jednotlivé kroky. Na počátku je rytecká rozkresba a z ní vycházející rytina (až potud tedy postup stejný jako v minulosti). Rytecká destička je pak otištěna a otisk naskenován, v grafickém programu upraven a rozmnožen na potřebný počet kusů, ty namontovány do podoby přepážkového nebo sešitkového listu a poté společně vyleptány do ploché tiskové desky. Z té se pak tiskne stejně, jako to bylo u desek moletovaných. V našem případě se na desce nacházely společně PL a SL (a aby bylo docíleno plánovaného nákladu, byla třetina vytištěných SL skartována, což bylo výrazně levnější, než tisknout ze dvou samostatných desek).

Obě úpravy se liší i tím, jak je provedena jejich perforace. PL má prozoubkované všechny 4 okraje listu, SL jen okraj pravý. V důsledku toho lze rozeznat zda známka pochází z PL nebo SL, pokud má příslušný okraj.

Postup výroby nové emise byl tedy do jisté míry experimentální. Tiskárna při něm zkusila obě metody – moletování (proto byla zhotovena rytina, ale ekologicky šetrnějšími postupy se moletovat zatím nezdařilo tak, aby to odpovídalo požadovaným standardům tisku), a leptání. Pokud by se tiskárně v budoucnu podařilo dotáhnout moletování do potřebné jakosti, aniž by to zatěžovalo nad povolenou míru životní prostředí, pokračoval by tisk známek „z plochy“ standardním způsobem. A do té doby, pokud bude používáno leptání, nebude třeba vždy zhotovovat rytinu – za výchozí materiál poslouží rytecká rozkresba (a pokud rytina zhotovena bude, může být použita pro tisk PT, PTR, PTM, PTV a dalších materiálů pošty).
Je skvělé, že se Česká pošta ve známkové tvorbě snaží udržet světově ojedinělou techniku ocelotisku z plochých desek (stejně jako pošta slovenská), a že Tiskárna Hradištko vychází této snaze úspěšně vstříc.

Pošta i tiskárna přitom chtějí zájemcům tuto novou emisi a tuto tiskovou techniku přiblížit. Na sobotu 22. ledna 2022 společně připravily Den ocelotisku v Tiskárně Hradištko, který od 9 do 15 hodin můžete navštívit i Vy! V tiskárně bude otevřena příležitostná poštovní přepážka nabízející novou emisi a vybavená příležitostným razítkem. Akce bude probíhat za plného provozu podniku (tedy vlastně o „pracovní sobotě“, jak si je pamatujeme z dávných dob), a pokud to technické okolnosti dovolí, návštěvníci si budou moci prohlédnout tiskový lis Waite vyobrazený na nové známce – a třeba se u něj i vyfotografovat.

Hradištko leží poblíž známého letoviska Štěchovice a z Prahy se sem lze snadno dostat autem nebo příměstským autobusem č. 338, který vyjíždí ze Smíchovského nádraží (jízdní řád naleznete např. na www.t.idos.idnes.cz, vystoupíte pak na stanici Hradištko – Na rybníčku, odkud je to k tiskárně jen pár kroků).
Už jsme zmínili, že na nové známce je vyobrazen tiskový lis značky Waite. Poštovní známky jsou na něm tištěny už po desítky let, a díky robustní konstrukci a jednoduché obsluze (papír se do něj vkládá ručně), věříme, že bude stejnému účelu dobře sloužit ještě dlouho.

Zmíněné ruční vkládání papíru do stroje přibližuje vyobrazení na obálce dne vydání.

V razítku je plechovka s tiskovou barvou a špachtle, kterou je barva přemisťována do stroje. Je škoda, že jako domicil musela být zvolena Praha – v Hradištku ale není pošta, ta se nachází až v sousedních Štěchovicích, a tak je uvedena alespoň v domicilu razítka, které bude 22. ledna používat příležitostná přepážka.

Více informací o emisi a chystané akci naleznete na webových stránkách České pošty – www.cpost.cz.

PS: Nezapomeňte si vzít respirátor!