Zlaté krasobruslení…

PDF verze -> Zlaté krasobruslení… (PDF, 806 kB)

František Beneš

Ve Filatelii 6/2000/37 vyšel článek A. Bystrova Více odpovědnosti v práci jurymanů, o číslo později ve F/2000/34 pak reakce na něj z pera L. Brendla Více odpovědnosti nejen v práci jurymanů . Už samy názvy obou článků napovídají, že se autoři zabývali problematikou filatelistického výstavnictví a především otázkami hodnocení vystavených exponátů. Continue reading Zlaté krasobruslení…

75. narozeniny Vítězslava Houšky

PDF verze -> 75. narozeniny Vítězslava Houšky (PDF, 1 525 kB)

František Beneš

Že čas letí jako voda, to cítí asi každý z nás. Letošní ročník našeho časopisu je už padesátý a plnou polovinu této dlouhé doby jej vedl ing. Vítězslav Houška. Léta 1966 – 1991 , po která byl jeho šéfredaktorem, jsou ve Filatelii neodmyslitelně spojena s jeho jménem, což starším čtenářům není třeba nijak zdůrazňovat. V řadách členů našeho klubu však v posledních letech přibylo mnoho nových tvář i, a především pro n ě tedy Vítězslava Houšku a jeho podíl na tehdejší podobě časopisu připomeňme. Příležitosti je nám nejen letošní jubilejní ročník Filatelie, ale hlavně nedávné životní jubileum jeho bývalého šéfredaktora. Continue reading 75. narozeniny Vítězslava Houšky

T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II)

PDF verze -> T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II) (PDF, 3 354 kB)

František Beneš

První část článku o T. G. Masarykovi, otištěná v minulé Filatelii, vzbudila živý zájem čtenářů. Do redakce přišla řada ohlasů, v nichž pisatelé upozorňují na další možnosti zařazování filatelistických materiálů tematicky souvisejících s životem a dílem našeho prvního prezidenta, a to nejen od nás, ale i ze zahraničí. Continue reading T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II)

T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii

PDF verze -> T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (PDF, 3 354 kB)

František Beneš

Letos 7. března si připomínáme 150. výročí narození zakladatele a prvního prezidenta Československé republiky – filozofa a státníka Tomáše Garriguea Masaryka. Možná nejvýznamnější osobnost našich moderních děj i n už za svého dlouhého života, a tím víc po smrti, budila široké spektrum reakcí – od naprosto nekriticky souhlasných (až zbožňujících) po zcela odmítavé, nenávistné, ba dokonce snažící se už samo jméno TGM vymazat z národního povědomí.

U příležitosti letošního Masarykova jubilea by pro filatelistický časopis bylo jistě nejpřirozenější zabývat se především poštovními známkami nesoucími jeho portrét; vždyť byl nejčastěji zobrazovanou osobností na známkách první republiky a určitě by o nich šlo napsat mnoho zajímavého. Takový materiál jsme skutečně zpracovali a najdete ho, v rubrice Znalecká hlídka v dubnové Filatelii. Continue reading T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii

Padělky jsou téma věčné

PDF verze -> Padělky jsou téma věčné (PDF, 1 480 kB)

František Beneš

V poslední době stále častěji slýcháme povzdechy, že padělků známek na našem trhu neubývá, a někteří sběratelé dokonce tvrdí, že jich je mnohem víc. Na jedné straně je to pravda – padělků je skutečně mnoho, ale druhá část tvrzení – že jich je víc než v minulosti, už tak pravdivá není. Padělků byla totiž spousta vždycky. Stačí prolistovat předválečné filatelistické časopisy, ze kterých vyplývá, že zlatá éra padělatelů u nás byla zřejmě ve 30. letech. Některé tehdy odhalené a popsané padělky dnes vyplouvají opět na povrch, těží z toho, že se na ně po letech pozapomnělo, a snaží se za drahé peníze vetřít do našich sbírek. Jiné padělky zase vznikají za pomoci moderních rozmnožovacích metod právě teď a jejich autoři využívají důvěřivosti a bezstarostnosti, s níž někteří filatelisté doplňují své sbírky. Continue reading Padělky jsou téma věčné

Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT

PDF verze -> Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT (PDF, 1 110 kB)

František Beneš

Obrácené rámcové zoubkování (ORZ) je termín používaný u nás pro perforační odchylku, v jejímž důsledku jsou známky (tištěné rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem – OTr+HT) přiléhající k jednomu z okrajů přepážkového archu (hornímu nebo levému) zoubkovány dvěma po sobě jdoucími údery perforačního rámce, na rozdíl od standardní podoby rámcového zoubkování, při níž jsou všechny známky archu zoubkovány jediným úderem.

Vedle tohoto poměrně nového označení u známek tištěných rotačkou je však tento termín používán i pro perforační odchylku u známek tištěných jinými tiskovými technikami (například ocelotiskem z ploché desky /desek/ · OTp. popř. i OTp kombinovaným s ofsetem- OF, ale například i u jednoho vydáni protektorátního, tištěného hlubotiskem – HT, a jistě by se našly i další příklady). Continue reading Obrácené rámcové zoubkování u známek tištěných OTr+HT

Nové obálky české pošty pro cenná psaní

PDF verze -> Nové obálky české pošty pro cenná psaní (PDF, 679 kB)

František Beneš

Vystavovatelé, kteří si osobně nevyzvedli materiály související s jejich účastí na nedávno skončené Celostátní výstavě poštovních známek BRNO 2000, je dostali koncem března poštou. Na tom by nebylo nic pozoruhodného, tímto způsobem materiály zasílá organizační výbor každé výstavy; v tomto případě však odesilatel použil novou obálku pro cenná psaní, se kterou se mnozí z adresátů setkali poprvé.

Na rozdíl od starých známých obálek na cenná psaní, už od dob Rakousko-Uherska zhotovovaných ze silnějšího, obvykle barevně tónovaného (nyní nahnědlého) papíru, jsou nové obálky v mnoha směrech odlišné. Jde o kapsy z plastové fólie (neprůhledný polyetylén), zvenčí našedlé, uvnitř černé, s modrým potiskem na přední i zadní straně a přečnívající chlopní sloužící k uvedení údajů pošty a vylepení výplatného. Výrobcem obálek je finská firma Amerplast, na náš trh je dováží pražská s.r.o. ProTrade. Continue reading Nové obálky české pošty pro cenná psaní

Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000

PDF verze -> Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000 (PDF, 346 kB)

František Beneš

Nový aršík s portrétem T. G. Masaryka, vydaný 1. března, vzbudil díky zájmu médií velkou pozornost i nefilatelistické veřejnosti. Mnozí zájemci si jej koupili jako hezkou (a přitom levnou) připomínku Masarykova letošního jubilea, a tak byl na řadě pošt brzy vyprodán.

Specializovaný katalog POFIS Česká republika 1993- 2000 (černobílý) uvádí, že tisková forma aršíku obsahovala dvě aršíková pole, která se však specializovaným sběratelům dosud nepodařilo rozlišit. Continue reading Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000

Výstava PRAGA 1998? Jedním slovem- nádherná!

PDF verze -> Výstava PRAGA 1998? Jedním slovem- nádherná! (PDF, 4 523 kB)

František Beneš

Jestli si snad někdo v koutku duše kladl otázku, zda socialistická éra nebyla naší organizované filatelii nakloněnější než tržní dnešek a zda se tedy vůbec může podařit zopakovat úspěch předchozích výstav PRAGA, tak dneska už zná odpověď. Bylo to skvělé! A kdo nepřijel, prohloupil.

Výstava byla nejen přehlídkou exponátu, místem setkávání sběratelů od nás i ze zahraničí, premiérou skutečných obchodních stánků, vizitkou české pošty i Svazu českých filatelistů a dějištěm mnoha zajímavých akcí, byla i důkazem, že naše dnešní organizovaná filatelie se může a umí vzepnout k akcím nadnárodního rozměru, že má organizační a odborný potenciál, jehož výsledky snesou mezinárodní srovnání.

Zájem veřejnosti o výstavu byl velký. Bylo prodáno třináct a půl tisíce vstupenek, z toho zhruba polovina dvacetikorunových a polovina čtyřicetikorunových. Někteří dospěl í (například invalidé, vedoucí školních výprav, vojáci, novináři, vystavovatelé, čestní hosté a další a hlavně všechny děti měli vstup zdarma; celkový počet návštěvníků se tedy odhaduje na bezmála dvacet tisíc! O výstavě referovaly všechny významné sdělovací prostředky, noviny a časopisy přinesly články, televizní a rozhlasové stanice zpravodajské šoty; i tato publicita jistě přispěla k mimořádnému zájmu veřejnosti o výstavu. Současně však tato kampaň byla i vítanou propagací filatelie jako oboru a jistě při spěla k jejímu pozitivnímu obrazu i mezi nefilatelisty. Continue reading Výstava PRAGA 1998? Jedním slovem- nádherná!

PRAGA 1998 aneb malá rukověť návštěvníka výstavy

PDF verze -> PRAGA 1998 aneb malá rukověť návštěvníka výstavy (PDF, 444 kB)

František Beneš

Už jen dny a hodiny nás dělí od zahájení největší a nejvýznamnější filatelistické události v prozatím nedlouhé historii české republiky – Mezinárodní výstavy poštovních známek PRAGA 1998. O jejích přípravách jsme vás průběžně informovali, předběžný časový harmonogram a program výstavy jsme pak otiskli v červencové Filatelii na stranách 34 a 35. Podrobné informace vycházely i v bulletinech a zpravodajích vydávaných organizačním výborem výstavy, v Informacích SČF i v denním tisk. Základní informace o výstavě máme tedy všichni k dispozici a zdálo by se, že stačí už jen popřát pořadatelům bezproblémový průběh, vystavovatelům co nejvyšší ohodnocení a návštěvníkům krásné zážitky. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že pouhý suchý výčet dat a událostí pro tak významnou událost, jakou výstava PRAGA 1998 nepochybně je, prostě nestačí. Že nevystihuje dobře její mimořádnost, že nestrhne nerozhodnuté, kteří snad ještě váhají, jestli na výstavu mají vůbec vážit cestu, že nevypovídá nic o tom, jaká to bude skvělá akce, na kterou by každý náš filatelista rozhodně měl přijet a nejlépe rovnou s celou rodinou. Když jsem se v minulých dnech probíral kupony zásilkové služby POFIS z F9/98, kterými si členové Klubu Filatelie objednávali z nabídky tří nových publikací (Monografie SO 1920, katalog celin a specializovaný katalog ČSR II), zarazila mě jedna věc. Continue reading PRAGA 1998 aneb malá rukověť návštěvníka výstavy