Filatelistické pomůcky (I)

PDF verze -> Filatelistické pomůcky (I) (PDF, 365 kB)

František Beneš

V dnešní hodině Malé školy filatelie si probereme nejzákladnější pomůcky, bez nichž se žádný filatelista neobejde, ať začátečník nebo pokročilý a zkušený sběratel. Nejdůležitější a každodenní pomůckou každého sběratele je bezpochyby filatelistická pinzeta. Je to dáno zásadou „nikdy nebereme známku pouhými prsty, zvlášť ne známku neupotřebenou“. Prsty totiž mohou zanechávat na známce, na jejím líci i rubu, nepěknou stopu – vlhkou nebo mastnou, ale vždy nepříjemnou a těžko odstranitelnou. Filatelistova pinzeta musí mít konce obou nožek hladké, ploché, tenké a zaoblené, ať již jsou rovné nebo poněkud lopatkovitě zahnuté. Je důležité, aby plošky obou nožek pinzety na sobě dobře a rovně seděly a „nemlely“ se do stran, když jimi uchopíte známku. Continue reading Filatelistické pomůcky (I)

Malá škola filatelie

PDF verze -> Malá škola filatelie (PDF, 841 kB)

František Beneš

Malá škola filatelie se u čtenářů setkala s přijetím až nečekaně vlídným. Píšete nám náměty, kterým bychom se v této rubrice měli věnovat, dotazy, na něž chcete znát odpověď, upozorňujete nás na chyby, kterých by se filatelisté- začátečníci měli vyvarovat. Za všechny tyto dopisy vám děkujeme a podle možností se k nim v Malé škole filatelie postupně vrátíme. Pro dnešní pokračování jsme sáhli do vašich dopisů a vybrali zajímavou a poměrně málo známou radu, která vám pomůže zlepšit vzhled lehce pomačkaných známek. Continue reading Malá škola filatelie

Techniky tisku známek

PDF verze -> Techniky tisku známek (PDF, 873 kB)

František Beneš

Dnešním číslem zahajujeme seriál článků, nebo spíš článečků, kterými bychom chtěli zejména začátečníkům populární formou přiblížit některé základní filatelistické pojmy. Ve Filatelii sice podobné články občas vycházely a vycházejí, ale podle vašich dopisů není jejich forma natolik přístupná, aby zaujaly i méně zkušené sběratele. V novém seriálu se vyhneme jakékoliv „suché vědeckosti“ a naopak budeme používat ty nejnázornější a nejpřístupnější popisy. Tento způsob možná malinko pohorší exaktní filatelistické badatele, ale věříme, že většině tzv. „obyčejných“ filatelistů se budou materiály dobře čist a snadněji si osvojí jejich obsah. Continue reading Techniky tisku známek

Služební celinové obálky čs. pošty

PDF verze -> Služební celinové obálky čs. pošty (PDF, 603 kB)

František Beneš

V letech 1982- 1991 (s výjimkou roku 1984), vždy v prosinci, vydalo Federální ministerstvo spojů ČSSR (později ČSFR) pro svou služební potřebu celkem devět služebních celinových obálek s vytištěnou známkou (kat. Č. CSO 1 – CSO 9). Tyto obálky byly určeny pro služební poštovní použití, nemají stanovenou nominální ani prodejní hodnotu, nebyly nikdy v prodeji u poštovních přepážek, byly rozdělovány podle rozdělovníku pro služební potřebu vedoucích představitelů Federálního ministerstva spojů a používány pro rozesílání jejich novo ročenek (zejména ministra a jeho náměstků). Obálky jsou obdélníkového formátu na šířku o rozměrech cca 22 x 11 cm (rozměry jednotlivých obálek se liší v rozmezí cca +1- 5 mm). Continue reading Služební celinové obálky čs. pošty

Pof. 808 – Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů

PDF verze -> Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů (PDF, 271 kB)

František Beneš

Název emise: Pražský hrad – Shromáždění olympských bohů – Peter Paul Rubens
Den vydání: 28. 5. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 37 Kč; kat. č. 808 (ČP)
Continue reading Pof. 808 – Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů

Pof. 807 – 420 let od založení nejstarší papírny u nás

PDF verze -> 420 let od založení nejstarší papírny u nás (PDF, 78 kB)

František Beneš

Název emise: Technické památky – Ruční papírna ve Velkých Losinách
Den vydání: 28. 5. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 807 (ČP)
Continue reading Pof. 807 – 420 let od založení nejstarší papírny u nás

Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů

PDF verze -> Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů (PDF, 78 kB)

František Beneš

V roce 2012 byl u nás přijat nový Občanský zákoník (NOZ), neobyčejně důležitá právní norma, která se dotýká prakticky všech oblastí života lidí, ale i občanských sdružení, k nimž patří náš Svaz českých filatelistů. Není divu, že NOZ věnovaly a věnují pozornost noviny a časopisy, veřejnoprávní televize dokonce v hlavním vysílacím čase zařadila seriál pořadů, v nichž se věnuje výkladu jeho jednotlivých částí. Tehdejší ministr spravedlnosti výstižně komentoval, že nově přijatý Občanský zákoník ovlivní život každého občana, od kolébky až do hrobu. Stejné je to ale i se sdruženími občanů, proto se na důsledky NOZ na SČF nyní podívejme podrobněji. NOZ je obsáhlý právní předpis – tvoří jej 3081 paragrafů rozdělených do pěti částí, které se dále dělí na hlavy, díly, oddíly a pododdíly. Sdružením občanů (řečeno postaru) je věnován pododdíl 2 – Spolek, který je součástí dílu 3 (Právnické osoby), hlavy II (Osoby), které jsou součástí části první – obecné. Celkem jde o 89 paragrafů (§ 214 – 302), což je slušná porce čtiva, zvlášť když jde o hutné právnické formulace, u nichž záleží na každém slově, ba leckdy i na pouhé čárce, jejíž umístění ve větě může zcela změnit její smysl. Tahle nesporná náročnost na pozornost vedla k tomu, že někteří čtenáři NOZ přehlédli skutečnost, že mimo pododdíl 2 – Spolek, obsahující zmíněné paragrafy, je pro nás důležitá i předchozí část – oddíl 1, Obecná ustanovení, a pak část pátá, obsahující Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, kde v hlavě II je oddíl 4 – Právnické osoby. Jde o dalších více než sto paragrafů (92 + 13), z nichž některé mají těsný vztah k oněm už zmíněným 89, na jejichž výklad a praktické užití mají významný vliv. Continue reading Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů

Nechte maličkých přijíti ke mně…

PDF verze -> Nechte maličkých přijíti ke mně… (PDF, 3 182 kB)

František Beneš

Řekne-li se ve filatelii padělek ke škodě sběratelů, obyčejně si představíme zfalšovanou drahou známku či celistvost; ale nemusí to tak být vždy. Praxe ukazuje, že vedle drahocenností a rarit se padělají i známky běžné, doslova korunové. Je to přirozené. O drahé známky se obyčejně zajímají spíše pokročilí sběratelé, navíc vyžadující jejich ověření znalcem. Když se na trhu objeví padělek dražší známky, mezi sběrateli se to rychle rozkřikne, a tak není jednoduché takové padělky prodat. U moderních levných známek je tomu jinak. Sérií s líbivými náměty například živé přírody, techniky či s obrázky z Disneyových filmů se zejména dětem v nejrůznějších sestavách prodá velké množství, a přitom riziko pro padělatele je v podstatě nepatrné. Děti i jejich rodiče mnohdy ani přesně nevědí, jak má pravá známka vypadat, a tak je ani nenapadne, že nabízené známky nemusí být pravé. Continue reading Nechte maličkých přijíti ke mně…

My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích

PDF verze -> My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích (PDF, 3 742kB)

František Beneš

Blahoslavený podzim! Filatelistická sezóna po letní přestávce nabrala dech, sběratelé i obchodníci jsou ve svém živlu, prostě každoroční filatelistické žně jsou v plném proudu. Naše i zahraniční aukce následují jedna za druhou, obchodníci inzerují a předhánějí se ve výhodných nabídkách. A jak si přitom stojí naše známky? Situaci u nás většina sběratelů zná, aukční katalogy a výsledky aukcí Prolil a nabídky některých firem přináší Filatelie pravidelně, o katalogy jiných firem si lze bez problému napsat. Jaká je však situace v zahraničí? To už každý sběratel sám mnohdy sledovat nemůže, ať už pro pracovní zaneprázdnění, jazykovou bariéru, finanční náročnost (posílání aukčních katalogů jednotlivým zájemcům ze zahraničí přeci jen něco stojí) či z jiných důvodu. Přitom Jde o informace zajímavé, které ceny československého filatelistického materiálu, dosahované u nás, stavějí mnohdy do překvapivého světla. Continue reading My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích