Malá úvaha o znaleckých značkách

PDF verze -> Malá úvaha o znaleckých značkách (PDF, 316 kB)

František Beneš

Případ, o němž se krátce zmíním, by nestál za pozornost – jde totiž o jednoduchý padělek s nízkým stupněm nebezpečnosti. Přesto byl nabízen v Německu jako pravý – nese totiž na zadní straně znaleckou značku Hefer BPP. Další německý znalec na ni zase otiskl značku Aufdruck Falsch / Darmietzel BPP. Otisky značek obou znalců jsou však tak nekvalitně provedeny, že mi známku majitel raději poslal k přezkoušení. Výsledek vidíte v její horní části, kam jsem umístil otisk přídavné značky Padělaný přetisk.
Pokračování textu Malá úvaha o znaleckých značkách

Jediná nouzová novinová nálepka ze Slovenska

PDF verze -> Jediná nouzová novinová nálepka ze Slovenska (PDF, 315 kB)

František Beneš

Nouzové označování vyplacení novin a časopisů po vzniku Československého státu se dělo řadou způsobů. Možná i proto zpočátku unikalo pozornosti sběratelů, a než si ujasnili, co je z filatelistického hlediska významné, skončila většina novinových pásek a obalů s novinami dávno ve starém papíru. Ještě počátkem třicátých let znalci Hirsch a Franěk ve své práci Československé známky, otiskované na pokračování v Tribuně filatelistů (později vyšla i knižně) se této problematice věnovali jen povšechně, a i později se situace zlepšovala jen pozvolna. Existují však výjimky, kdy badatelé už ve dvacátých letech o konkrétní položce zjistili všechny dostupné informace a o své poznatky se podělili s ostatními sběrateli.
Pokračování textu Jediná nouzová novinová nálepka ze Slovenska

Pof. 797, 798 – Zimní olympiáda a paralympiáda 2014 v Soči

PDF verze -> Pof. 979, 798 – Zimní olympiáda a paralympiáda 2014 v Soči (PDF, 315 kB)

František Beneš

Název emise: ZOH a paralympiáda 2014
Den vydání: 5. února 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 25 Kč – č. 797 (ČP)
Pokračování textu Pof. 797, 798 – Zimní olympiáda a paralympiáda 2014 v Soči

Pof. 796 – Pes čtyřlístek sežral…

PDF verze -> Pof. 796 – Pes čtyřlístek sežral… (PDF, 311 kB)

František Beneš

Název emise: Pro štěstí „A“ (výplatní písmenová známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 20. ledna 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: písmenová známka „A“ – č. 796 (ČP)
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Pokračování textu Pof. 796 – Pes čtyřlístek sežral…