Články

Novinový aršík Bratislava 1937 (I. -VI. typ)

PDF verze -> Novinový aršík Bratislava 1937 (I. -VI. typ) (PDF, 1 859 kB)

František Beneš

V článku Nejvzácnější aršík ČSR I / 1/, uveřejněném v minulém čísle Filatelie, jsme se zabývali Vll. typem Bratislavského novinového aršíku z roku 1937; dnes se budeme věnovat jeho zbývajícím šesti typům. Ve zmíněném článku jsme popsali přípravu výroby i vlastní tisk Bratislavského novinového aršíku, Pof. č. A N18 (v dalším textu budeme používat jen zkrácený výraz ‚aršík’). Uvedli jsme, že k jeho tisku bylo připraveno celkem 8 malých tiskových desek o 25 známkových polích, vzniklých rozřezáním dvou stokusových tiskových desek (Monografie /2/ používá výrazu ‚ galvan“) známky 10 h Novinové 1937, Pof. č. N18.
Continue reading Novinový aršík Bratislava 1937 (I. -VI. typ)

Nejvzácnější aršík ČSR I

PDF verze -> Nejvzácnější aršík ČSR I (PDF, 2 085 kB)

František Beneš

„Zrcadlo, řekni, kdo je v zemi zdejší ze všech lidí nejkrásnější?“, ptala se pohádková královna, až ji jednoho dne překvapila nečekaná odpověď. Zrcadlo totiž neodpovědělo „ze všech lidí v zemi zdejší, ty jsi paní nejkrásnější“, jak královna od dobře vychovaného zrcadla očekávala a jak byla po léta zvyklá, ale řeklo jen jediné slovo – „Sněhurka!“. Podobně bychom asi byli překvapeni i my filatelisté, kdybychom zrcadlu položili otázku „zrcadlo, řekni, který aršík v zemi zdejší je ze všech aršíků ten nejvzácnější?“ Odpověď by totiž nezněla „aršíky Kde domov můj?“, jak bychom čekali, ale zrcadlo by prostě a jasně řeklo – „Novinový aršík Bratislava 1937 – VII. typ!“. Bratislavský novinový aršík (obr. 1) je list bílého papíru s lepem formátu 149 x 164 mm, s 25 nezoubkovanými známkami 10 h Novinové 1937 a s nápisem „Tištěno na celostátní výstavě poštovních známek, Bratislava 1937″ v dolní části, vytištěnými knihtiskem červenohnědou bar-ou.
Continue reading Nejvzácnější aršík ČSR I

Sdružené zoubkování známé – neznámé

PDF verze -> Sdružené zoubkování známé – neznámé (PDF, 1 304 kB)

František Beneš

7. března 1925, v den 75. narozenin prezidenta T.G. Masaryka, byla vydána emise sedmi výplatních známek s jeho portrétem. První Část emise, sestávající ze tří hodnot: 40 h oranžová, 50 h zelená a 60 h fialová, v katalogu POPIS č. 187 – 189, byla vytištěna v České grafické unii v Praze rastrovým hlubotiskem a mezi sběrateli je tradičně označována firemním názvem této tiskové techniky – neotypie. K tisku byl použit hlazený bílý nebo nažloutlý papír, výjimečně u hodnot 40 h a 60 h papír sklovitý, filatelisty nazývaný pergamenový. Papír má svislou průsvitku lipové listy v polohách 1 – 4, zcela výjimečné pak u hodnot 40 h a 60 h průsvitku vodorovnou. Zoubkování známek je buď hřebenové 13%: 13%, nebo řádkové 13%. Přestože rastrový hlubotisk je oproti např. ocelotisku technikou značně pomalou a drahou, celkový náklad všech tří hodnot během téměř dvou let jejich tisku dosáhl úctyhodného čísla bezmála 300 milionů kusů.

Continue reading Sdružené zoubkování známé – neznámé

Smuteční přítisk k úmrtí TGM

PDF verze -> Smuteční přítisk k úmrtí TGM (PDF, 386 kB)

František Beneš

Československá pošta za 1. republiky, poučena kritikou soukromých přetisku z roku 1918 (zejména přetisk Beckův, Fontánův, Lebedův a další), nepřipouštěla žádné neúřední přetisky a přítisky na svých známkách. Své názory a zprávy odesilatelé mohli vyjádřit na nejrůznějších nálepkách, zálepkách, přetiscích na obálkách, kašetech, mohli si objednat propagační razítko, plocha známek však byla tabu. Přesto se vyskytly výjimky, kdy se soukromé osoby nebo spolky snažily v poštovním provozu uplatnit známky se svými neúředními přítisky – nejznámější jsou tzv. příbramské pří-tisky k volbě prezidenta republiky z roku 1935; pošta však proti takovým iniciativám vždy pohotově zasáhla. Uhlídat všechno ale nestačila, a tak např. pošta Praha 36 dne 30.
Continue reading Smuteční přítisk k úmrtí TGM

Tiskové zkoušky přetisku 6. X. 1938

PDF verze -> Tiskové zkoušky přetisku 6. X. 1938 (PDF, 1 215 kB)

František Beneš

Poslední emisí vydanou před zánikem pomnichovské Česko-Slovenské republiky byla příležitostná známka 300 h/10 Kč Slovenský sněm 1939, Pol. č. 350. (Čtyři známky, uváděné v katalozích s pozdějšími čísly – 3 Kč Sněm Karpatské Ukrajiny, Pot. č. 351, 60 h M. R. Stelánik modrá, Pol. č. 0351, 1 K T. G. Masaryk Česko-Slovensko, Pot. č. 352 a 30 h letecká, Pot č, L15 – vyšly už vlastně v období po zániku ČSR, a datem svého vydání se tedy řadí spíše mezi známky protektorátní, slovenské, resp. karpatsko-ukrajinské.} Přesto, že se jedná o nejmladší známku ČSR I, je kolem její přípravy a vydání stále mnoho nejasného. Ve 3. dílu Monografie čs. známek /1/ se na str. 312 uvádí: „V tehdejších značně složitých vnitropolitických poměrech po mnichovském diktátu vydali před-stavitelé poštovní správy na Slovensku k příležitosti otevření slovenského sněmu dne   18. ledna 1939 zvláštní známku. Continue reading Tiskové zkoušky přetisku 6. X. 1938

Deskové vady za nominál?

aneb Malá rukověť začínajícího nadšeného specialisty, chystajícího se svépomocí odhalovat deskové, tiskové a výrobní vady na nových českých známkách

PDF verze -> Deskové vady za nominál? (PDF, 1 389 kB)

František Beneš

Čas od času dostaneme do redakce dopis, ve kterém si pisatel posteskne, že Filatelie nepřináší zprávy o deskových a výrobních vadách a dalších zajímavostech na našich nových známkách ihned po jejich vydání. „Sběratelům by to ušetřila čas i peníze. O řadě takových odchylek se ve Filatelii dovídáme se značným zpožděním, a v důsledku toho je můžeme kupovat až v době, kdy už tyto známky nejsou běžně u přepážek pošt, a musíme za ně potom na burzách či u obchodníků zaplatit vyšší cenu, než je cena nominální“ Ano, to je naprostá pravda.
Continue reading Deskové vady za nominál?

Ladislav Jirka – pan rytec

PDF verze -> Ladislav Jirka – pan rytec (PDF, 1 337 kB)

František Beneš

V minulém čísle Filatelie /1/ jsme se zabývali aršíkem Ludvík Svoboda 1975 a v jeho závěru jsme si slíbili, že dnes si přiblížíme tvůrce jeho výtvarné předlohy a zároveň i rytiny, významného českého rytce Ladislava Jirku. O životě a tvorbě Ladislava Jirky vyšly v letech 1961, 1973 a 1975 ve Filatelii /2, 3/ a v Mladém filatelistovi /41 tři poměrně obsáhlé články; od vydání posledního z nich však již uplynulo vice než dvacet let, z nichž vice než deset bylo ještě naplněno tvořivou prací autora.
Continue reading Ladislav Jirka – pan rytec

Pravost lepu poštovních známek

PDF verze -> Pravost lepu poštovních známek (PDF, 1 135 kB)

František Beneš

Čtenář J. Plichta z Prahy nám napsal, že velmi vítá zahájení činnosti Filatelistické zkušebny v Domě filatelie Profil v Praze: „Přeji zkušebně, aby brzy získala mezinárod-ní akreditaci a naši filatelisté operující v mezinárodním měřítku nemuseli platit ještě další zkoušení pravosti čs. známek v cizině. Jak jsem se dočetl, zkušebna si činí ambice i na posouzení pravosti lepu. Upozorňuji při této při1ežitosti na malou zprávu ve F 14/9/435. Podle něj filatelističtí znalci v USA nevydávají při zkoušení známek potvrzení o pravosti lepu, protože jeho pravost nelze při dnešním stavu chemie a zručnosti reparátorů prakticky zjistit. Doufejme tedy, že naši soudní znalci převyšují své americké kolegy.
Continue reading Pravost lepu poštovních známek

Rakouské známky 10k velký znak s přetiskem pc 1919

PDF verze -> Rakouské známky 10k velký znak s přetiskem pc 1919 (PDF, 450 kB)

František Beneš

Od vydáni přetiskové emise POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 uplynulo v loňském roce již 75 let. Zdálo by se, že za tak dlouhou dobu musí být toto dnes již klasické vydání zevrubně popsáno a prozkoumáno a k jeho jednotlivým hodnotám není, až snad na nepodstatné maličkosti, co nového dodat. Přes toto léta obecně přijímané mínění jsem se však ve své znalecké i obchodní činnosti přesvědčil, že skutečnost je jiná. Podívejme se blíže například na výplatní známku 10K fialová, velký formát, s obrazem znaku (Prof. Č. 51), a to speciálně z hlediska barvy (nikoliv formátu). Nejdříve spolu zalistujme v literatuře. Barvy této známky v ní byly v průběhu let popisovány různě.
Continue reading Rakouské známky 10k velký znak s přetiskem pc 1919

Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek

PDF verze -> Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek (PDF, 940 kB)

František Beneš

Emise známek skautské kurýrní pošty z roku 1918 (Pof. č. SK1 – SK4) – přes rozporuplné postoje filatelistických teoretiků a dokonce úplné odmítání filatelistických puristů – už více než osmdesát let patří ke standardním součástem sbírek naší první republiky. Ve dvacátých a třicátých letech bývala v některých albech zařazována v úvodní části a meziválečné čs. katalogy ji uváděly mezi prvními známkovými vydáními nově vzniklého státu.

Continue reading Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek