Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol

Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol

František Beneš

Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol
Název emise: EUROPA:
Mír – nejvyšší lidská hodnota
Den vydání: 9. květen 2023
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 39 Kč); č. 1202
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: L. Bos a R. Egilsdottir
Grafická úprava: Kamil Knotek
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 6 (bez „sudoku“)
Náklad: 75.000 známek (= 12.500 PL)
Návrh FDC: Kamil Knotek
Tisk: DT; Tiskárna Hradištko; 2.400 kusů

Téma nové emise Mír – nejvyšší lidská hodnota není a nebylo ani v historii samozřejmé. Vždy existovali – a existují dosud – ti, kdo mír považovali za pouhou přestávku mezi ozbrojenými konflikty. Bylo to tak, co lidská pamět sahá a přesvědčit jsme se o tom mohli už v povinné četbě na základní škole. Důvody pro vedení války se vždycky snadno našly, a tváří v tvář aktuálnímu konfliktu v sousedství slovenských hranic si někdy říkám, že přes pro mnohé temná 50. až 80. léta jsem vlastně příslušníkem ojedinělé generace, která celý dosavadní život prožila v míru. Rozhodně to není samozřejmé, moji rodiče dospívali za II. světové války, prarodiče za té první, jejich předkové zažili válku Prusko-rakouskou, a tak bychom mohli pokračovat hluboko do historie. Vždyť si zadejte do Wikipedie výraz „války českých dějin“ a seznam, který se vám otevře, bude sáhodlouhý…

Motiv známek EUROPA je letos jednotný pro všechny členské státy Asociace veřejných evropských poštovních operátů PostEurop. Vybrán byl z veřejné soutěže, v níž zvítězili lucemburští výtvarníci L. Bos a R. Egilsdottir. Kresba představuje keltský uzel, prastarý symbol osudu, ale i výraz sebeurčení. Autoři jej přiblížili současnosti pestrobarevností symbolizující pestré složení evropských národů, které si na koncích uzlu podávají ruce.

K výběru zrovna tohoto návrhu mohlo přispět propojení dávných Keltů s mnoha evropskými územími a státy, včetně České republiky. U nás jsou totiž Keltové nejstarším historicky doloženým národem, žili tu zhruba už před dvěma a půl tisíci let a podle vědců zde zanechali dodnes čitelnou genetickou stopu. Na rozdíl od západnějších sousedů, odkud Keltové ještě před počátkem našeho letopočtu odešli až na britské ostrovy, u nás (a v Rakousku) se prostě smísili s národy, které jejich původní území nově osídlily, tedy Slovany (a Germány). Nakonec i latinský název Čech Bohemia pochází ze jména keltského kmene Bójů.

Nejpůsobivější socha, kterou jsem kdy viděl, se jmenuje Umírající Gal (= Kelt) a vystavena je v Kapitolských muzeích v Římě. Ač stará dva tisíce let neztratila nic ze schopnosti vypovědět, jak tragické důsledky má válka, tady na příkladu jednoho umírajícího bojovníka.

Společný celoevropský motiv emise je optimisticky pojatý a Kamil Knotek známku s ním dobře graficky upravil. Jednoduchá a srozumitelná je i kresba na levé straně FDC, z níž vychází i podoba razítka.

Přes nadějně vyznívající podobu emise si přirozeně musíme být vědomi, že mír není samozřejmá věc. Ponechávám teď stranou zprofanované heslo předchozího režimu „Boj za mír“ a připomínám poslední, kratičkou větu Čapkova dramatu Matka: „Jdi!“