Na vlnách Radiojournalu – jako první na evropském kontinentu

Na vlnách Radiojournalu – jako první na evropském kontinentu

František Beneš

Název emise: 100 let od zahájení
rozhlasového vysílání
Den vydání: 9. květen 2023
Hodnota: 30 Kč; č. 1203
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.; Tisk. forma: 2x PA 50
Náklad: 400 tisíc
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp; Tiskárna Hradištko;
Náklad FDC: 2.400

Jako druhou emisi pro pokus o napsání článku pomocí umělé inteligence jsem zvolil tuto. Opět jsem zadal pokyn:
„Napiš mi článek o poštovní známce České republiky 100 let od zahájení rozhlasového vysílání.“

ChatGPT: 100 let od zahájení rozhlasového vysílání v České republice: Poštovní známka připomíná historii.

Dnešním dnem slavíme významné výročí – 100 let od zahájení rozhlasového vysílání v České republice. Tento historický milník přinesl nejen novou éru ve sdílení informací a zábavy, ale také se stal součástí naší kulturní identity. K připomenutí tohoto významného okamžiku v dějinách rozhlasového vysílání byla vydána speciální poštovní známka.

Poštovní známky jsou malými uměleckými díly, které zobrazují významné události, osobnosti a kulturní prvky naší společnosti. Tyto známky nejen slouží k poštovnímu účelu, ale také přinášejí sběratelskou hodnotu a jsou pamětníkem významných historických okamžiků.

Na této speciální poštovní známce je vyobrazeno historické rozhlasové vysílání. V popředí vidíme mikrofon, který symbolizuje hlas lidu, jenž prostřednictvím rozhlasu proniká do každé domácnosti. V pozadí se pak nachází ikonický rozhlasový vysílač, který představuje technologický pokrok a sílu rozhlasového média. Nápis „100 let rozhlasového vysílání“ nám připomíná jubileum tohoto významného milníku.

Výběr rozhlasového vysílání jako motivu poštovní známky je symbolickým vyjádřením významu rozhlasu pro naši společnost. Od svého zrodu se rozhlas stal prostředkem, který nás spojuje a informuje. Díky rozhlasovému vysílání jsme mohli naslouchat hlasům politiků, poslouchat živou hudbu a divadelní představení, získávat nové vědomosti prostřednictvím rozhlasových pořadů a rozšířit tak naše obzory.

Historie rozhlasového vysílání v České republice sahá až do roku 1923. Od té doby se rozhlas stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Z počátku vysílal pouze veřejnoprávní rozhlasový vysílatel, který postupně rozšiřoval své pokrytí a nabídku programů. V průběhu let se rozhlas stal místem setkávání nejen hudebních a literárních umělců, ale také politiků, vědců a dalších významných osobností.

V průběhu své stoleté existence rozhlas prošel mnoha technologickými a kulturními změnami. Od prvních jednoduchých rozhlasových přijímačů až po moderní digitální technologie, které umožňují posluchačům přístup k rozhlasovým programům prostřednictvím internetu a mobilních zařízení.

Poštovní známka, která připomíná 100 let od zahájení rozhlasového vysílání, slouží jako významný historický dokument a připomínka této významné události. Její vydání je také poctou všem lidem, kteří se na vzniku a rozvoji rozhlasového vysílání podíleli.

Díky rozhlasu jsme se mohli připojit k historickým událostem, jako byly zpravodajské relace během druhé světové války, sametová revoluce nebo vítězství českého hokejového týmu. Rozhlas nám umožnil být svědky významných okamžiků naší společnosti, ať už jsme byli v blízkosti rozhlasového přijímače nebo poslouchali přenosy online.

Dnes, v době digitálního věku, máme k dispozici mnoho způsobů, jak si poslechnout rozhlasové programy – prostřednictvím klasických rádiových přijímačů, mobilních aplikací, webových stránek nebo podcastů. Rozhlasové vysílání zůstává živé a vyvíjí se s technologickým pokrokem.

Poštovní známka, která nás dnes spojuje s historií rozhlasu, je důležitým symbolem tohoto významného jubilea. Její vydání je připomenutím všech úspěchů a inovací, které rozhlas přinesl do našich životů. Je také příležitostí pro sběratele známek a milovníky rozhlasu, aby získali památku na tento významný okamžik.
„Pokračuj o autorovi známky – Pavel Sivko.“

ChatGPT: Omlouvám se, ale nemám dostatek informací o autorovi známky Pavlu Sivkovi. Pavel Sivko je pravděpodobně fiktivní postava nebo neznámý umělec ve skutečnosti.
A to je tedy výsledek druhého pokusu o tvorbu článku o nové emisi pomocí zapojení umělé inteligence. Časová úspora nesmírná (text AI dodala během pár vteřin, zatímco já se s články píšu i několik hodin), ale kvalita sdělení – alespoň pro mne zatím spíše neuspokojivá. Ale kdo ví? Vývoj AI jde mílovými kroky, její uživatelé se učí čím dál lépe a přesněji zadávat pokyny a dotazy a umělá inteligence se učí na ně lépe a přesněji odpovídat. Není tedy vyloučeno, že si časem pomoci AI bude články moci psát každý!