Život jako hollywoodský film

Život jako hollywoodský film

František Beneš

Název: Osobnosti: Miloš Forman
Den vydání: 16. února 2022
Hodnoty: 19 Kč – Pof. č. 1150
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: OF
Tisková forma: 2x 50; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 750 tis.
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko; Náklad: 2.600 ks

Continue reading Život jako hollywoodský film

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu

František Beneš

Tento měsíc je to 83 let, kdy k nám vtrhla německá okupační vojska a byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Tak započalo zřejmě nejtemnější údobí našich dějin, v němž byla ohrožena nejen česká státnost, ale doslova i existence českého národa. Šest let trvání protektorátu můžeme v našem oboru doložit řadou předmětů sběratelského zájmu, mezi nimi i pamětními listy s otisky příležitostných razítek. Ty po válce stály dlouho na okraji zájmu sběratelů, už proto, že je komunistický režim považoval za propagaci nacismu. Situace se změnila po roce 1989, který přinesl změnu pohledu na dokumenty doby, vzrůst zájmu o ně, tím i vzrůst ceny – a ruku v ruce s tím i zájem padělatelů. Několik příkladů si dnes ukážeme.

S protektorátními pamětními listy jsem se jako znalec po mnoho let setkával jen zřídka, a pokud ano, šlo většinou o určení pravosti příležitostných razítek, především těch nejvzácnějších – Zlín 1941, Bolševismus 1945 a zelené denní Nymburk z roku 1940. Nyní mi ale byl předložen soubor pamětních listů s razítky poměrně běžnými, u nichž majitel vyjádřil pochybnost, zda nemůže jít o padělky. Vedlo ho k tomu zjištění, že vícebarevná razítka nemají jednotlivé barvy spasovány tak, jak je to obvyklé na nepochybně pravých celistvostech a výstřižcích.
Continue reading Novodobé padělky pamětních listů protektorátu

Konference ve Wannsee a známka pro ghetto Terezín

Konference ve Wannsee a známka pro ghetto Terezín

František Beneš

Letos uplynulo 80 let od konference konané v berlínském předměstí Wannsee, na níž byl nacistickými představiteli zpečetěn osud milionů evropských Židů. V té době už německý režim opustil plán, že Židy je třeba ožebračit a vyhnat z Německa a jím okupovaných území. Po útoku na SSSR namísto toho započalo jejich masové zabíjení a ve Wannsee byl 20. ledna 1942 během půldruhé hodiny dohodnut a definován cíl „konečného řešení židovské otázky“ – vyvraždit je.1)

Tato zločinná politika a praxe byla později nazvána holokaust nebo také šoa 2) a jejím důsledkem byly miliony mrtvých Židů a obrovské materiální škody. Méně viditelným, ale samozřejmě rovněž tragickým důsledkem byly zničené osudy i těch nemnoha přeživších, traumata provázející je po zbytek života, a mnohdy nejen je, ale i jejich rodiny a potomky, a to i desítky let po konci druhé světové války…
Continue reading Konference ve Wannsee a známka pro ghetto Terezín

Odpovědnost odborníků a znalců

Odpovědnost odborníků a znalců

František Beneš

Ty tam jsou doby, kdy známky sbíralo pár výstředníků, kteří si je měnili kus za kus a nikoho nenapadlo, že by jednou mohly mít nějakou cenu. To se ale brzy změnilo, a jakmile se do filatelie zapojily peníze, byli tu první padělatelé a podvodníci – a s nimi otázka, jak se jejich nekalému jednání bránit.

Continue reading Odpovědnost odborníků a znalců

Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

František Beneš

V minulém čísle jsme přivítali novinku v naší známkové tvorbě, známku vytištěnou ocelotiskem z ploché desky, jejíž jednotlivá pole nebyla zhotovena moletováním, ale leptáním. V době uzávěrky lednového čísla jsme však vytištěnou známku k dispozici neměli (vyšla 20. 1.), takže teprve nyní můžeme srovnat její podobu s otiskem původní rytiny Miloše Ondráčka, která posloužila jako podklad pro leptání.

Continue reading Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

400 let od narození velkého dramatika

400 let od narození velkého dramatika

František Beneš

Název emise: Molière
Den vydání: 20. ledna 2022
Hodnota: 23 Kč; č. 1149
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Tisk: OTp; Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Continue reading 400 let od narození velkého dramatika

Znalecká hlídka

Znalecká hlídka

František Beneš

V této rubrice se obvykle věnujeme závažnějším otázkám pravosti, zejména nově objeveným padělkům a zajímavým odchylkám na pravých známkách. Dnes se seznámíme s padělkem jen málo nebezpečným, který by ale i tak mohl zmátnout méně zkušené sběratele. Jde o známku tzv. Skautské pošty z roku 1918, hodnoty 20 h s přítiskem Příjezd presidenta Masaryka, která vzadu nese otisk znalecké značky Gilbert.
Tato značka je pravá a je provedena černou olejovou barvou pro kovová razítka, kterou R. Gilbert používal. Samotný přítisk je však nepochybně padělkem ke škodě sběratelů, a to poměrně nízké nebezpečnosti. Jak ale mohl tak zkušený znalec takový padělek ověřit? – divil se sběratel, který mi známku přeložil k prohlídce.
Continue reading Znalecká hlídka

Královská tisková technika s novým postupem

Královská tisková technika s novým postupem

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby –
Ocelotisk z ploché desky
Den vydání: 20. ledna 2022
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1148
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Rytec předlohy známky: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp z leptané desky; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: PL 10 + SL 8+2 K
Náklad: PL 10: 150 tis. (= 15 tis PL),
SL 8+2: 80 tis. (= 10 tis. sešitkových listů)
Rytec FDC: Miloš Ondráček
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Continue reading Královská tisková technika s novým postupem

Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

František Beneš

V prosincové Filatelii jsem psal o nové známce s obrázkem komiksové hrdinky Muriel a neradostném osudu jejího tvůrce Káji Saudka. Zmínil jsem přitom, že místo, kde prožil dětství a kus mládí, je spjato hned se čtyřmi osobnostmi spojenými s naším oborem – filatelií. V ulici Nad cementárnou v Praze-Podolí v těsném sousedství postupně žili František Langer, autor Filatelistických povídek, Kája Saudek, jehož Muriel právě vyšla na poštovní známce, a pak manželé Olga a Josef Vyleťalovi, jejichž díla vyšla na známkách a FDC v letech 2011 a 2020.
Kája Saudek a známka Muriel
Continue reading Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

Nejslavnější česká soška

Nejslavnější česká soška

František Beneš

Název emise: Pražské Jezulátko
Den vydání: 30. listopadu 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1147
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Zdeňka Kudrnová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF samolepicí
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1x 40; Náklad: 1,6 mil. ke dni vydání
FDC: nebyla vydána

Continue reading Nejslavnější česká soška