K novému katalogu České republiky

K novému katalogu České republiky

František Beneš

Na obálce tohoto čísla Filatelie je vyobrazena nová příručka POFIS – Česká republika 1993 – 2019. Jde o její už deváté vydání, které se z původního jen několikastránkového rozsahu v roce 1994 rozrostlo na nynějších 320 stran! A mohlo by být ještě mnohem rozsáhlejší; že tomu tak není, za to vděčíme dvěma skutečnostem – první spočívá v úsporné a promyšlené grafické úpravě katalogových záznamů, jejíž základy položil Martin Trojan a nyní je už po řadu let rozvíjí Vladimír Münzberger, a druhá v rozumné míře obsažené specializace. Nemůžeme totiž zavírat oči před tím, že mnohdy až přebujelá snaha katalogizovat každou nepatrnou odlišnost na jedné straně sice těší zapálené specialisty a studijní sběratele, na straně druhé však odrazuje nové zájemce o sbírání. Kořeny to má v dávných dobách počátků našeho oboru, kdy ale známek vycházelo jen málo, a tak sběratelé měli dost času a chuti věnovat se jejich studiu. Dnes je situace jiná, každoročně vychází tolik novinek, že člověk musí sáhnout sakra hluboko do kapsy, aby si mohl obstarat jen to, čím nás zásobuje pošta, natož aby všechny ty soutisky, varianty kuponů, nejrůznější malé přepážkové listy a polohy listů sešitkových sbíral ještě s mikroskopickými odlišnostmi, které navíc musí draze platit jejich „objevitelům“. Proto se v katalozích a příručkách Pofis tradičně snažíme o udržení rozumné míry rozsahu specializovaných údajů. Těch jsme do nového vydání doplnili řadu, ale vždy jde o odlišnosti významné, a především viditelné pouhým okem.

Continue reading K novému katalogu České republiky

Rybaříci na Modré zátoce

Rybaříci na Modré zátoce

František Beneš


Název emise: EUROPA: Národní ptáci –
– Ledňáček říční
Den vydání: 24. dubna 2019
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1026 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 12x PL6
Náklad: 114 tis. známek (19 tis. PL)
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Continue reading Rybaříci na Modré zátoce

Za práci pro národ se neplatí!

Za práci pro národ se neplatí!

František Beneš


Název emise: 100. výročí zahájení vydávání
československé měny
Den vydání: 3. dubna 2019
Hodnota: 23 Kč; č. 1025 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: zn. 4x 50; Náklad: 1,25 mil.
FDC: OTp v barvě černé
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.300

Continue reading Za práci pro národ se neplatí!

Evropě to osladíme

Evropě to osladíme

František Beneš


Název emise: České vynálezy: Kostkový cukr
Den vydání: 6. března 2019
Hodnota: 19 Kč; č. 1024 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: zn. 4x 50; Náklad: 1 mil.
FDC: OTp v barvě černé
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Continue reading Evropě to osladíme

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, 
na Rhodu a na Maltě – a taky v Praze

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, 
na Rhodu a na Maltě – a taky v Praze

František Beneš


Název emise: Suverénní řád maltézských rytířů
Den vydání: 6. března 2019
Hodnota: 45 Kč; č. 1023 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: zn. 4x 50; Náklad: 500 tis.
FDC: OTp v barvě tmavě modré
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.300

Continue reading Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, 
na Rhodu a na Maltě – a taky v Praze

Přehrada Les Království – název i podoba jako z pohádky

Přehrada Les Království – název i podoba jako z pohádky

František Beneš


Název emise: Les Království
Den vydání: 6. března 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1022 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina a liniová kresba: Martin Srb
Druh tisku: plnobarevný OF s liniovou kresbou
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskové formy: zn. 4x 50, SL 6x (8 + /2 + 2/ K)
Náklad: 750 tis. známek + 14 tis. sešitků
FDC: OTp v barvě šedohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Continue reading Přehrada Les Království – název i podoba jako z pohádky

Krásné jubileum a slibný krok správným směrem

Krásné jubileum a slibný krok správným směrem

František Beneš


Název emise: Století Jiřího Hanzelky
a Miroslava Zikmunda
Den vydání: 14. února 2019
Hodnota aršíku: 90 Kč (o 2 zn.); kat. č. A1019/20
Hodnoty známek:
45 Kč – č. 1019 – Miroslav Zikmund (*1919) – vlevo
45 Kč – č. 1020 – Jiří Hanzelka (1920–2003) – vpravo
Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Rytina: Václav Fajt
Rozměr aršíku: 203 x 153 mm (známek: 30 x 88 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp+OF
Tisková forma: 1 AP (2 různé známky + 2 kupony)
Náklad: 45.000 aršíků
FDC: černofialový digitální tisk; náklad: 3.500 sérií

Continue reading Krásné jubileum a slibný krok správným směrem

Konečně zdařilý portrét – a navíc člověka, který si to opravdu zaslouží!

Konečně zdařilý portrét – a navíc člověka, který si to opravdu zaslouží!

František Beneš


Název emise: Osobnosti – Rudolf Tomáš Jedlička
Den vydání: 14. února 2019
Hodnota: 19 Kč; kat. č. 1021 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Liniová kresba a rytina FDC: Bohumil Šneider
Druh tisku: plnobarevný OF s liniovou kresbou
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 50; Náklad: 1 mil.
FDC: OTp v barvě šedočerné
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Continue reading Konečně zdařilý portrét – a navíc člověka, který si to opravdu zaslouží!

Záhadná červená poštovní schránka v Belize

Záhadná červená poštovní schránka v Belize

František Beneš

Podací poštovní schránky se u nás používají už více než 200 let (do této doby je ale započítáno i údobí, kdy byly zpočátku – tak trochu nelogicky – umisťovány uvnitř poštovních úřadů). Ve Velké Británii je jejich historie kratší, první byly instalovány v roce 1852 na ostrově Jersey. Po dvě desítky let měly britské schránky barvu zelenou a teprve v 70. letech předminulého století začala být používána červená, s níž je známe dodnes. Continue reading Záhadná červená poštovní schránka v Belize

MUNI – 100

MUNI – 100

František Beneš

Název emise: 100. výročí založení Masarykovy univerzity
Den vydání: 20. ledna 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1018 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Josef Dudek
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: zn. 4x 50
Náklad: 1 mil.
FDC: černý digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 4.300

Continue reading MUNI – 100