Všudybylka s Rakušankou v Kořenově

Všudybylka s Rakušankou v Kořenově

František Beneš

Název emise: Svět na kolejích I
Den vydání: 7. 6. 2017
Hodnota: 128 Kč (známkový sešitek 4x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ = 16 Kč)
„A“ – parní lokomotiva „Sedma“; kat. č. 931
„A“ – ozubnicová lokomotiva; kat. č. 932
Rozměr známkového obrazu: 50 x 29 mm
Rozměry sešitku: 122 x 79 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x (4x 2 známky)
Náklad: 220.000 sešitků (prvotní náklad)
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp v barvě tmavě modré (obě FDC)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 800 sérií

Continue reading Všudybylka s Rakušankou v Kořenově

Padělek vzácné průsvitky (II)

Padělek vzácné průsvitky (II)

František Beneš

Před pěti lety jsme se v rubrice Znalecká hlídka zabývali padělkem vzácné průsvitky 1 na známce 2 Kč vydání Praha-Tatry 1926. (Od té doby přibyla řada nových čtenářů, a tak pro snazší představu článek přinášíme ve zmenšené podobě na následující straně.) Nyní se objevila známka s průsvitkou ještě mnohem vzácnější, v poloze 2, která dosud nebyla známa. Bohužel jde opět o padělek ke škodě sběratelů, tentokrát však ověřený jako pravý znalcem Rudolfem Gilbertem. Continue reading Padělek vzácné průsvitky (II)

Velký – odmítaný – doceněný: Josef Plečnik

Velký – odmítaný – doceněný: Josef Plečnik

František Beneš

Název emise: Jože Plečnik
Den vydání: 7. června 2017
Hodnota: 32 Kč – č. A 930 (ČP)
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rytec: Miloš Ondráček
Rozměr známkového obrazu: 40 x 26 mm
Rozměr aršíku: 81 x 110 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp+OF;
Tisková forma: 1 AP se dvěma známkami a kuponem
Papír: oz; Náklad: 45 tis. aršíků
FDC: OTp; v barvě černé; Tisk: PTC Praha
Náklad FDC: 3.500

Continue reading Velký – odmítaný – doceněný: Josef Plečnik

Člověka hořce mám rád …

Člověka hořce mám rád …

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Josef Kainar
Den vydání: 7. června 2017
Hodnota: 16 Kč – č. 929 (ČP)
Výtvarný návrh: Pavel Dvorský
Rytec: Jaroslav Tvrdoň
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTr+HT; Tisková forma: 2x 50
Papír: fl-an; Náklad: 750 tis.
FDC: OTp; v barvě černé; Tisk: PTC Praha
Náklad FDC: 3.40

Continue reading Člověka hořce mám rád …

Vražda jménem republiky

Vražda jménem republiky

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Heliodor Píka
Den vydání: 7. června 2017
Hodnota: 37 Kč – č. 928 (ČP)
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rytec: Václav Fajt
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTr+HT; Tisková forma: 2x 50
Papír: fl-an; Náklad: 600 tis.
FDC: OTp; v barvě černohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.500

Continue reading Vražda jménem republiky

Ověřování pravosti celistvostí a razítkovaných známek

Ověřování pravosti celistvostí a razítkovaných známek

František Beneš

Už řadu let, v podstatě od ustavení nové Komise znalců SČF v roce 2004, probíhá mezi jejími členy diskuze na téma ověřování pravosti celistvostí, jemuž naši předchůdci nevěnovali tolik pozornosti, kolik by si zasloužilo. Samozřejmě není možné ze dne na den napravit, co bylo mnoho desítek let zanedbáváno. Věřím však, že se ubíráme správným směrem, a za důležité považuji, že se do snah o zlepšení vedle znalců (např. H. Trnka a J. Weissenstein v květnovém čísle) zapojují i „obyčejní“ sběratelé.
Důvody, proč se naši předchůdci nevěnovali systematičtěji otázce pravosti celistvostí (a otisků razítek na známkách), můžeme dnes už jenom odhadovat. Je možné, že to někteří považovali za příliš složité (jak uvádí H. Trnka), současně však není vyloučeno, že jiní se tomuto tématu věnovali, ale své poznatky dostatečně nepublikovali.
Continue reading Ověřování pravosti celistvostí a razítkovaných známek

Tři čtvrti století od Operace Anthropoid

Tři čtvrti století od Operace Anthropoid

František Beneš

Název emise: 75. výročí operace Anthropoid
Den vydání: 17. května 2017
Hodnota: 46 Kč – č. A925 (ČP)
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Rytec: Jaroslav Tvrdoň
Rozměr aršíku: 117 x 175 mm
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp+OF; Tisková forma: A 1 (+ K 8)
Papír: fl-an-OF; Náklad: 45 tis. aršíků
FDC: OTp; v barvě hnědočerné; Tisk: PTC Praha
Náklad FDC: 3.600

Continue reading Tři čtvrti století od Operace Anthropoid

Veronese: Sv. Kateřina – podruhé, ale jinak

Veronese: Sv. Kateřina – podruhé, ale jinak

František Beneš

Název emise: Pražský hrad — Paolo Veronese: sv. Kateřina s andělem
Den vydání: 17. května 2017
Hodnota: na obou známkách je stejný obraz
32 Kč – č. 926 (ČP) – černá
32 Kč – č. 927 (ČP) – vícebarevná
Rytecký přepis: Miloš Ondráček
Rozměr známkových obrazů: 40 x 50 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp jednobarevný (926) a pětibarevný (927)
Tisková forma: PL 2 + 2 v šachovnicovém uspořádání
Papír: oz; Náklad: 180 tis. (obě známky po 90 tis.)
FDC (s oběma známkami): OTp; v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.600

Continue reading Veronese: Sv. Kateřina – podruhé, ale jinak

Král filatelistů: Filip Ferrary – 1917/2017

Král filatelistů: Filip Ferrary – 1917/2017

František Beneš

Minulý měsíc, 20. května, uplynulo rovných sto let od smrti nejslavnějšího – a co do úplnosti a vzácnosti shromážděného materiálu zřejmě už nepřekonatelného – sběratele poštovních známek, Filipa Ferraryho. Přes jeho značnou proslulost nejsou podrobnosti o jeho původu a životě obecně příliš známy, což je škoda, jde totiž o velmi barvitý a místy až neuvěřitelný příběh, zahrnující i úseky, v nichž je stále co objevovat. Výročí je – a ještě bude – připomínáno v několika zemích včetně České republiky, a je jenom přirozené, že se mu budeme věnovat i na stránkách časopisu Filatelie. Continue reading Král filatelistů: Filip Ferrary – 1917/2017

Poštovní schránky v Zemi vycházejícího slunce (3)

Poštovní schránky v Zemi vycházejícího slunce (3)

František Beneš

V předchozích částech našeho článku jsme se seznámili se dvěma zajímavými tokijskými muzei – poštovním a filatelistickým. Ukázali jsme přitom řadu poštovních schránek, od historických po současné, tím jsme však zdaleka nevyčerpali neobyčejnou rozmanitost jejich podob, jak jsem ji zaznamenal při své návštěvě japonských ostrovů Hokkaidó a Honšú, v jejímž rámci jsem krátce navštívil i ruský poloostrov Sachalin. Continue reading Poštovní schránky v Zemi vycházejícího slunce (3)