Koňka v Brně – z Kiosku do Kartouz

Koňka v Brně – z Kiosku do Kartouz

František Beneš


Název emise: Technické památky:
První koňská tramvajová linka
Den vydání: 26. června 2019
Hodnota: „A“ (= 19 Kč ke dni vydání) č. 1036 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 600 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
FDC: OTp; tisk PTC Praha; Náklad: 4.300


Continue reading Koňka v Brně – z Kiosku do Kartouz

Nedělám to proto, že by mne omrzel život…

Nedělám to proto, že by mne omrzel život…

František Beneš


Název emise: Jan Palach a Jan Zajíc
Den vydání: 26. června 2019
Hodnota: „A“ (= 19 Kč ke dni vydání) č. 1035 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Kryštof Krejča
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.300

Rozmarné odpoledne.
Kolem vezou víc než Prométhea.
Oči jsou prolomená hráz.
Pláču v dešti na chodníku.
Pro všechno.
Pro těch jednadvacet let,
pro cizími vojáky sražený květ

Je leden 69.
I láska bolí.
Proto pláču…

Continue reading Nedělám to proto, že by mne omrzel život…

Není nic úspěšnějšího než úspěch!

Není nic úspěšnějšího než úspěch!

František Beneš


Název emise: Umělecká díla na známkách – Václav Radimský
Den vydání: 12. června 2019
Hodnota: 45 Kč – č. 1034 (ČP)
Výtvarný návrh a rytina: Václav Fajt
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Druh tisku: OTp
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: PL 4
Náklad: 84 tis. (21 tis. PL)
FDC: OTp v barvě zelené
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 200

Continue reading Není nic úspěšnějšího než úspěch!

Rytíř velkého srdce – s počítačem

Rytíř velkého srdce – s počítačem

František Beneš


Název emise: Umělecká díla na známkách –
– Zdeněk Sýkora
Den vydání: 12. června 2019
Hodnota: 27 Kč – č. 1033 (ČP)
Grafická úprava: Martin Srb
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: PL 4
Náklad: 84 tis. (21 tis. PL)
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 200

Continue reading Rytíř velkého srdce – s počítačem

Hradčany – takhle je v létě a v zimě viděl Karel Kramář…

Hradčany – takhle je v létě a v zimě viděl Karel Kramář…

František Beneš


Název emise: Pražský hrad v ročních obdobích
Den vydání: 22. května 2019
Hodnoty:
písmenové známky „E“ (= 39 Kč ke dni vydání)
„E“ – č. 1027 (ČP) – Pražský hrad v létě
„E“ – č. 1028 (ČP) – Pražský hrad v zimě
Rozměr známkových obrazů: 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Autor rytiny: Martin Srb
Druh tisku: OTp+OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: PL 2 + 2 v šachovnicovém uspořádání
Náklad: 80 tis. sérií (40 tis. PL)
FDC: stejná rytina OTp pro obě; v barvě modré (1027), v barvě fialové (1028)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 200 sérií

Continue reading Hradčany – takhle je v létě a v zimě viděl Karel Kramář…

Nový a opravdu nebezpečný padělek známky ke škodě pošty

Nový a opravdu nebezpečný padělek známky ke škodě pošty

František Beneš

Minulý měsíc mi pozorný sběratel předložil poštovní známku „A“ Vlajka 2015, Pof. č. 867. Její rastr mu připadal odlišný, a tak se přišel zeptat, zda jde o nějaký nový náklad, pro nějž byla zhotovena nová sada tiskových desek. To by v naší známkové tvorbě nebyla novinka, u ofsetových známek jsme se s podobným postupem mohli setkat u některých emisí pro přítisky na kuponech, které byly v tiskárně Optys dotiskovány v nepatrných nákladech (třeba jen 200 PL) a byl u nich zcela změněn rastr. Protože známka Vlajka je samolepicí a je opatřena atypickým násekem, o možnosti, že by nemuselo jít o pravý exemplář, vůbec neuvažoval. V průběhu krátké doby mi pak byl předložen i levý dolní rohový 4-blok stejné známky v totožném provedení a kolega z Komise znalců SČF mě informoval, že mu byla známka v tomto provedení předložena i na obálce dopisu z firemní korespondence.
Continue reading Nový a opravdu nebezpečný padělek známky ke škodě pošty

Známky by neměly nahrazovat učebnice dějepisu…

Známky by neměly nahrazovat učebnice dějepisu…

František Beneš


Název emise: Osobnosti: Gelasius Dobner
Den vydání: 22. května 2019
Hodnota: 27 Kč; č. 1029 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Druh tisku: OF v přímých barvách
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 600 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200


Continue reading Známky by neměly nahrazovat učebnice dějepisu…

Půlstoletí v Třeskoprskách

Půlstoletí v Třeskoprskách

František Beneš


Název emise: 50 let Čtyřlístku
Den vydání: 22. května. 2019
Hodnoty: 190 Kč – známkový sešitek 5x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ (= 19 Kč)
„A“ – č. 1030 (ČP) – Čtveřice kamarádů letících v autě
„A“ – č. 1031 (ČP) – Myšpulín s fotoaparátem a ostatní
Rozměr známkových obrazů: 30 x 23 mm
Rozměry sešitku: 185 x 84 mm
Výtvarný návrh: Jaroslav Němeček
Náklad: 200.000 sešitků (prvotní náklad)
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 6x (5x 2 známky)
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200 sérií

Continue reading Půlstoletí v Třeskoprskách

Kouzelný plevel jménem pampeliška

Kouzelný plevel jménem pampeliška

František Beneš


Název emise: Pampeliška
Den vydání: 22. května 2019
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 39 Kč); č. 1032 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 100
Náklad: 2 mil. (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Kouzelný plevel jménem pampeliška

PPM 2007 až 2017 – dnes už uzavřená kapitola v katalogu

PPM 2007 až 2017 – dnes už uzavřená kapitola v katalogu

František Beneš

Před dvanácti lety, 12. prosince 2007, se v pražském Vávrově domě konal první Den české filatelie. Byl tak položen základ tradice, kdy každý rok na sklonku podzimu zvou společně Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a časopis Filatelie sběratele, aby jim představili badatelskou činnost prováděnou v muzeu a seznámili je s méně známými součástmi jeho sbírek. Zváni jsou všichni členové SČF a Klubu Filatelie, a to pozvánkami v jednotné grafické úpravě, lišícími se každý rok barvou. Autorem jejich podoby byl tehdejší šéfredaktor Filatelie Jaroslav Pítra, který byl původní profesí výtvarníkem. Jako ústřední motiv použil historický kočár na pozadí Hradčan z dobové pohlednice. Varianta pro členy SČF měla toto pozadí bezbarvé, naznačené jen obrysovou linkou, pro členy KF bylo plné. Hlavním pořadatelem každoročního Dne české filatelie je Česká pošta, s.p. – Poštovní muzeum, a tak je samozřejmé, že je logo pošty umístěno vlevo nahoře. Vpravo je pak logo SČF, časopis Filatelie je uveden ve třetí řádce záhlaví. Obě varianty pozvánky (pro SČF a pro KF) jsou dole uprostřed číslovány, každá ve své samostatné řadě. Vpravo dole je nažehlen úřední hologram České pošty, v místě určeném k odstřižení (kontrolní kupon). V katalogu Pofis byly pozvánky zařazeny do kapitoly Pozvánky Poštovního muzea (ve zkratce PPM) a každá z variant byla každoročně číslována samostatně – tedy od PPM 1 a 2 v roce 2007 po PPM 21 a 22 v roce 2017.
Continue reading PPM 2007 až 2017 – dnes už uzavřená kapitola v katalogu