Ofsetový tisk – přednosti i rizika

PDF verze -> Ofsetový tisk – přednosti i rizika (PDF, 825 kB)

František Beneš

Ofsetový tisk čím dál víc proniká do naší známkové tvorby. Důvodem je především jednoduchost výroby a její nižší cena oproti tisku z hloubky (hlubotisk, ocelotisk). Určité obavy však vyvolává jeho poměrně snadná napodobitelnost.
Continue reading Ofsetový tisk – přednosti i rizika

Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

PDF verze -> 11-05Padelek nedotisku 10 Kc Ruze 2008.pdf (PDF, 459 kB)

František Beneš

Na trhu se letos objevily známky 10 Kč Růže 2008, Pof. č. 543, se silně zeslabenou nebo dokonce zcela chybějící červenou barvou. Byly nabízeny za 4 až 6 tisíc korun za kus a za tuto cenu jich několik našlo nového majitele. Když mi byly předloženy k prohlídce, zjistil jsem, že jde o padělky ke škodě sběratelů. A přitom na začátku všechno vypadalo tak krásně…
Continue reading Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky

PDF verze -> Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky (PDF, 858 kB)

František Beneš

Materiály související s holocaustem přitahují pozornost poštovních historiků, badatelů a sběratelů už po desítky let. Mnohé z nich, vzhledem k okolnostem, za nichž vznikaly a byly doručovány, se zachovaly jen ojediněle (a i jejich stav nezřídka odpovídá tragické situaci, v nichž je adresáti – často s nasazením života – uchovávali). A protože vzácnost v našem oboru souvisívá s cenou, jsou častým objektem zájmu padělatelů.
Continue reading Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky

Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

PDF verze -> Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví (PDF, 482 kB)

František Beneš

Moderními postupy při zkoumání pravosti předmětů sběratelského zájmu jsme se ve Znalecké hlídce zabývali už několikrát. O jednom z nich – Ramanově spektrometrii – nedávno referovaly sdělovací prostředky v souvislosti s měřeními prováděnými v oblasti ochrany životního prostředí. Zřejmě si toho povšiml čtenář Pavel Hrubý, který napsal: „Uvítal bych, kdyby pan Beneš mohl na stránkách Filatelie popsat tzv. Ramanovu spektrometrickou metodu identifikace tiskových barev při kontrole např. dodatečných zásahů padělatelů.“ Možná by toto téma zajímalo více sběratelů, a tak jsme se rozhodli se na něj v naší rubrice znovu podívat.
Continue reading Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

K novým katalogům POFIS

K novým katalogům POFIS (PDF, 157 kB)

František Beneš

Nakladatelství POFIS průběžně aktualizuje svou řadu příruček pro sběratele známkových zemí působících od roku 1918 na našem území. Loni jsme jako dárek členům Klubu Filatelie připravili specializovaný katalog protektorátu ČaM, po něm vyšly tři specializované příručky – ČSR I, II a ČR. Vývoj poznání se však samozřejmě nezastavil, a tak vám dnes k těmto publikacím přinášíme další informace.
Continue reading K novým katalogům POFIS

Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980

PDF verze -> Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980 (PDF, 475 kB)

František Beneš

Zhruba po roce 1995 se na našem trhu začaly objevovat padělky zoubkování moderních známek – slovenských, později českých a pak i ČSR II. Zpočátku šlo o padělaná dvojitá zoubkování (i různě posunutá), pak o padělky zoubkování v odlišné (posunuté nebo převrácené) poloze a objevily se i padělky přidaných přečnívajících perforačních otvorů. Některé z padělaných variant přitom nemohly ani existovat.
Continue reading Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980

Průkazenka – už jste ji někdy viděli?

PDF verze -> Dvojité zoubkování z rotačky WIFAG – pravé, nebo padělek? (PDF, 531 kB)

František Beneš

Použití poštovních známek na jiných dokladech, než na poštovních zásilkách, zajímá sice jen omezený okruh sběratelů, ti mu ale obvykle věnují velkou pozornost a nelitují námahy, aby po nich pátrali, studovali je a se zjištěnými poznatky seznamovali kolegy i širokou sběratelskou obec.
Continue reading Průkazenka – už jste ji někdy viděli?

Unikátní příčka?

PDF verze -> Unikátní příčka? (PDF, 478 kB)

František Beneš

Přesně před 11 lety, ve F2/2000, P. Folprecht zakončil svůj článek Známka 500 h Hradčany s převráceným černým přetiskem SO 1920 úvahou: Dosud jsou známy známky jen s II. typem spirály. Existují však i s I. typem spirály (tedy ze ZP 32 a 35/2) nebo II. typem příčky? Krátce – Máte ji?
Continue reading Unikátní příčka?

Dvojité zoubkování z rotačky WIFAG – pravé, nebo padělek?

V rubrice Znalecká hlídka u každého probíraného případu vždycky uvádíme i odpověď na otázku, zda je zkoumaná známka (či jiný materiál) pravá, nebo padělaná. Dnes jsme zvolili jiný postup. Bez jakýchkoli komentářů a nápověd uveřejňujeme obrázek přepážkového archu známky 1 Kčs z emise Staré rytiny lodí 1976, Pof. č. 2208, s dvojitou perforací.

PDF verze -> Filatelistická hádanka (PDF, 604 kB)

František Beneš

Continue reading Dvojité zoubkování z rotačky WIFAG – pravé, nebo padělek?