Dopisy prezidentům podruhé

PDF verze -> Dopisy prezidentům podruhé (PDF, 393kB)

František Beneš

K článku Za málo peněz hodně muziky (F 5/97), ve kterém jsme se zabývali korespondencí adresovanou našim prez1dentom. přišlo několik ohlasů. Několik čtenářů se ptalo, proč jsme mezi dopisy adresované prezidentům CSA I nezařadili i dr. Emila Háchu, který minimálně po první abdikaci prezidenta dr. Edvarda Beneše v roce 1938 do obsazení zbytku republiky německou armádou v roce 1939 vykonával funkci prezidenta republiky. Odpověď Je Jednoduchá- portrét dr. Háchy nevyšel na poštovní známce a tak také neexistuje celistvost takovou známkou vyplacená.

V uvedeném článku jsme představili dopisy, jejichž adresáti byli současně vyobrazeni na známkách na nich nalepených. Dopis adresovaný na prezidenta Háchu však máme také k dispozici a přinášíme jej tedy nyní. Jedná se o doporučený dopis odeslaný z českých Budějovic 17. 7. 1939, tedy 4 měsíce po zřízení protektorátu Čechy a Morava. Adresa, která Je psána perem černým inkoustem, ozdobným písmem, zní Slovutný a vysoce vážený pán p. Dr. Emil Hácha, státní pres1dent země české a moravské, v Praze, – na Hradě. Odesílatelem byl V. Pecha, vrchní obvodní lesní, t. č. Nové Hodějovice 202, pošta České Budějovice. Frankatura 3,60 K je uhrazena třemi československými výplatními známkami – 60h Štefánik, 1 K Masaryk a 2 Kč Zvíkov.

Odesílatel byl zřejmě přesvědčený vlastenec, který se v adrese důsledně vyhnul výrazu protektorát a na dopis vylepil československé známky, ačkoliv v den odeslání už byly vydány známky protektorátní, které jistě na poště v Českých Budějovicích byly k dispozici. Známky přitom odesilatel nejspíš sám na obálku nelepil a tento úkon provedla poštovní úřednice – svědčí o tom fakt, že jsou nalepeny šikmo, jak JÍ přišly pod ruku, což kontrastuje s pečlivě krasopisně provedenou adresou. Dopis byl do kanceláře prezidenta doručen hned následující den, tedy 18. 7. 1939, jak je uvedeno na prezentačním razítku (stejné datum je otištěno i výraznou modrou datumkou nad prezentačním razítkem), a bylo mu přiděleno spisové číslo 06972/39. Otisk prezentačního razítka v červené barvě je proveden na adresní straně obálky a jedná se o totéž razítko, jaké používala kancelář prezidenta dr. E. Beneše.

Rozdíl je pouze v tom, že v názvu kanceláře Je slovo „republiky‘ pečlivě zaškrtáno silnou červenou tužkou. Kdo byl odesilatelem dopisu a co bylo jeho předmětem se můžeme pouze dohadovat. V každém případě se jedná o hezkou souběžnou frankaturu československých známek v protektorátu a její pestrost i celkové krásné vzezření dopisu spolu s významným adresátem z něj dělají ozdobu každé sbírky. I pro tento dopis, jehož tržní cena je ve skutečnosti nevysoká, tedy platí, že za málo peněz lze získat hodně muziky.