Chopinovy, Simonidesovy a Vyleťalovy Mariánské Lázně

Chopinovy, Simonidesovy a Vyleťalovy Mariánské Lázně

František Beneš

Název emise: Mariánské Lázně
Den vydání: 13. března 2024
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1250
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Lenka Vojtová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tiskové formy: 2x PA 50, SL 6x (8 + 4 K)
Náklad: 400 tis. známek + 8 tis. SL
Tisk FDC: DT; Tiskárna Hradištko; 2.300 kusů


S třemi umělci zmíněnými v titulku si tohle krásné západočeské město spojuju nejvíc (kromě toho, že v něm žije část mé rodiny). Jaroslav Simonides byl uznávaný překladatel z polštiny a do mého života hodně zasáhl – ve čtrnácti letech jsem začal chodit do klubu Literarium, který vedl, a právě tady jsem získal vztah k literatuře a vlastnímu psaní. JS vedl i Společnost Fryderyka Chopina, a tak nás všechny v Literariu zájmem o tohoto skladatele a o festival, který je mu každoročně v Mariánských Lázních věnován, také nakazil.

Další osobností, kterou mám s ML spojenou, byl můj starší přítel, malíř Josef Vyleťal. Ten v letech 1978-80 vyzdobil zdejší kolonádu rozměrnými freskami, vymykajícími se námětem i podáním zcela jeho ostatnímu dílu.

Chopin, Mariánské Lázně i Vyleťalův obraz už na našich známkách vyšly, určitě by bylo hezké, kdyby se v emisním plánu našlo místo i pro Jaroslava Simonidese (příští rok to bude 110 let od jeho narození). Vedle mnoha skvělých překladů z poštiny, němčiny a francouzštiny v Literariu vychoval řadu spisovatelů (například Ivo Šmoldase, Halinu Pawlowskou a desítky dalších).

Nová emise je druhým počinem grafičky Lenky Vojtové na poli známkové tvorby (prvním byl J. Janský). Známku pojala velmi čistě a způsobem, který se vymyká obvyklému zobrazování architektury na známkách. Dobře s ní ladí kupony v sešitkovém listu. Trochu slabší je výzdoba FDC, zato razítko se vysloveně povedlo.