Loket a Zakletý purkrabí

Loket a Zakletý purkrabí

František Beneš

Název emise: Krásy naší vlasti: hrad Loket
Den vydání: 13. března 2024
Hodnota: 27 Kč; č. 1251
Rozměr známkového obrazu: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Liniová rozkresba: Martin Srb
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisková forma: 2x PL 8; Tisk: Tiskárna Hradištko
Náklad: 88.000 (11.000 PL)
Tisk FDC: DT; Tiskárna Hradištko; 2.300 kusů


Hrad Loket zná u nás snad každý, minimálně podle jména. Nachází se nad řekou Ohří, ve stejnojmenném městě, a za osm století od svého vzniku několikrát výrazně vstoupil do našich dějin. Nebylo to přitom vždy pozitivně, král Jan Lucemburský zde například nechal věznit svého teprve tříletého syna a nástupce Václava, pozdějšího krále Karla IV. Bál se totiž, že jej chce využít jeho matka Eliška Přemyslovna, aby se zmocnila českého trůnu a vládla jako regentka. Karel přesto na Loket nezanevřel, v dospělosti sem rád zajížděl a při jedné zdejší lovecké výpravě prý dokonce objevil horké prame-ny, což dalo podnět ke vzniku světoznámých lázní – Karlových Varů. Loketsko i sám hrad v průběhu dějin vystřídalo řadu majitelů, českých i německých pánů. Hrad sloužil i jako žalář, za Rudolfa II. tu byl vězněn mocný hodnostář Jiří Popel z Lobkovic, který tu i zemřel. S městem je spojena i knihkupecká kariéra K. H. Franka, která skončila neslavně, v roce 1926 pro dluhy zkrachoval.

Málo známo je, že na hradě je vystaven pozůstatek největšího meteoritu v Českých zemích, který sem dopadl roku 1422 a nazýván je Zakletý purkrabí.

Za emisí stojí osvědčená autorská dvojice Absolon-Srb, a výsledek tomu také odpovídá. Liniová kresba dobře rámuje zpodobnění hradu a okolí. Hezké je i jednoduché razítko a kresba na FDC, škoda jen, že není z rytiny.